MOBIL verze
Nyní můžete dostávat Aktuality a zprávy z Diskuzního fóra emailem ZDE

AKTUALITY

201718.10.
ODPOVĚĎ Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHY 9 NA NÁŠ PODNĚT K PROŠETŘENÍ Příloha obsahuje odpověď na námi podaný podnět k prošetření postupu stavebníka v souvislosti s navážkou zeminy v sousedství naší severní hranice pozemku.
20173.9.
VIZUALIZACE PRŮBĚŽNÉHO NÁVRHU VÝSTAVBY V OKOLÍ NAŠEHO DOMU Zdroj: Odbor výstavby a územního plánování Prahy 9
20171.9.
PODNĚT K PROŠETŘENÍ POSTUPU STAVEBNÍKA Dne 31.8.2017 podal výbor k Úřadu městské části Praha 9 podnět dle ustanovení § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu k prošetření činnosti stavebníka provádějícím stavební činnost na pozemku parc. č. 3343/57 v k.ú. Libeň.
Podnět obsahuje i závazný požadavek na sdělení přijatých opatření, případně dalších následných úkonů.
201718.8.
ZKOUŠKA FUNKČNOSTI POŽÁRNÍCH SIRÉN Dnes 18.8.2017 v 13:00 bude provedena v našem domě zkouška funkčnosti sirén požární signalizace (EPS).
201714.7.
PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA TEPLA OD 18.7.2017 DO 24.7.2017 V těchto dnech bude přerušena dodávka tepla a teplé vody
20176.7.
ODSTRANĚNÍ VŠECH PŘEDMĚTŮ ZE SPOLEČNÝCH PROSTOR DO 31.7.2017! Na základě zprávy z pravidelné požární kontroly, musí být do 31.7.2017 ze společných prostor - chodeb, schodišť a garáží - odstraněny všechny předměty, nesouvisející z technickým provozem domu.
Vzhledem k povinnosti zajistit nápravu zjištěných závad, budou po tomto datu všechny předměty, nacházející se ve výše uvedených prostorách, bez náhrady odstraněny.
20176.7.
UKONČENÍ SPOLUPRÁCE S FIRMOU JIVIŠ K 30.5.2017 byla ukončena spolupráce s firmou Jiviš. Důvodem bylo výborem zjištěné závažné neoprávněné nakládání s finančními prostředky našeho SVJ. Firma Jiviš doposud nepředala agendu správy domu, ani agendu účetnictví 2016-2017. Přes zjevné obstrukce předání agend ze strany Jiviš výbor zajišťuje veškeré procesy související se správou domu a vedením účetnictví.
Stejně tak vyúčtování služeb za rok 2016, pokud nebude firmou Jiviš jednotlivým vlastníkům dodáno, je výbor připraven toto vyúčtování zpracovat a vlastníkům zaslat.
Po prázdninách bude svoláno Shromáždění vlastníků, kde bude mimo jiné i téma Správa domu našeho SVJ.
Vlastníci, kteří mají zájem již nyní o informace o aktuálním stavu správy našeho společného majetku, můžou se obrátit na náš výbor SVJ tel.č: 605 295 695 - V.Jelínek.
201730.6.
VÝTAHY - ZMĚNA SERVISNÍ FIRMY Servis osobního výtahu, autovýtahu i parkovacích zakladačů zajišťuje od 1.7.2017 firma Bestlift, spol. s r.o.
Pohotovost 24h tel.: 724 568 811.

KONTAKTY: VÝBOR

Předseda výboruVladimír Jelínek605 295 695
Člen výboruDavid Kraus777 732 843
EMAIL: vybor@locelot.com

KONTAKTY: OSTATNÍ

Bestlift - osobní i auto výtah724 568 811
PRE1236
email: poruchy@pre.cz
PRE - v případě nouze a ohrožení života224 919 473
Evropské tísňové číslo112
Policie ČR158
Hasiči150
Zdravotnická záchranná služba155
Pohotovost vodáren840 111 112
Pohotovost plynáren1239
Kotelna Veolia800 800 860
Havarijní technická služba AAA-ZTS233 373 337
603 290 291
602 290 291

PRÁVNÍ INFORMACE

Datum zápisu6.ledna 2009
NázevSpolečenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 344, Praha, Vysočany, Ocelářská ulice
SídloPraha 9, Vysočany, Ocelářská 344/10, PSČ 190 00
Identifikační číslo284 95 420
Právní formaSpolečenství vlastníků jednotek