NEWS ARCHIVE

202424.5.
REMOVE ALL OBJECTS AND PARK ALL VEHICLES FROM PARKING BARS. UNTIL TUESDAY 28/5/2024 - 7:30 AM ODSTRAŇTE VŠECHNY PŘEDMĚTY A VYPARKUJTE VŠECHNA VOZIDLA Z PARKOVACÍCH ZAKLADAČŮ DO ÚTERÝ 28.5.2024 - 7:30 HODIN. Od tohoto termínu, bude během dne provedena revize a servis parkovacích zakladačů.
NETÝKÁ SE PEVNÝCH PARKOVACÍCH MÍST
202424.5.
NOTICE OF THE HYGIENE STATION OF THE CAPITAL CITY OF PRAGUE Sdělení hygienický stanice Hlavního města Prahy - v příloze
202417.5.
RESPONSE TO A COMPLAINT ABOUT EXCESSIVE NOISE FROM HOSTING THE WORLD CHAMPIONSHIP OF HOCKEY ODPOVĚĎ NA STÍŽNOST NA NADMĚRNÝ HLUK Z POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ SVĚTA V HOKEJI v příloze.
202413.5.
COMPLAINT ABOUT EXCESSIVE NOISE FROM HOSTING THE WORLD CUP OF HOCKEY v příloze dokument stížnosti zaslaný Městské části Prahy 9 datovou schránkou.
202420.3.
MECHANICAL CLEANING OF PARKING STORAGE UNITS - CALL TO REMOVE ALL OBJECTS AND PARK ALL VEHICLES - FR ODSTRAŇTE VŠECHNY PŘEDMĚTY A VYPARKUJTE VŠECHNA VOZIDLA Z PARKOVACÍCH ZAKLADAČŮ - DO NEDĚLE 14.4.2024 - 8:00 HODIN - od tohoto termínu, bude během dne provedeno strojní čištění a konzervace ploch parkovacích zakladačů. - NETÝKÁ SE PEVNÝCH PARKOVACÍCH MÍST - ty čistíme průběžně naším čistícím strojem.
202414.2.
TODAY - LIGHTS OFF - WORK ON CORRIDOR VENTILATION Dnes 14.2.2024 budou probíhat práce na výměně ventilátorů chodeb. během dne bude dle potřeby vypnuté osvětlení chodeb.
202415.1.
CALL TO REMOVE ALL ITEMS FROM THE GARAGE AND COMMON AREAS OF THE HOUSE - UNTIL MONDAY 22.1.2024 - 8: ODSTRAŇTE VŠECHNY PŘEDMĚTY Z GARÁŽÍ A SPOLEČNÝCH PROSTOR DOMU - DO PONDĚLÍ 22.1.2024 - 8:00 HODIN - od tohoto termínu, bude probíhat POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ KONTROLA.
202318.10.
CHALLENGE - REMOVING ALL OBJECTS FROM THE HALLWAYS OF THE HOUSE Odstraňte prosím z chodeb domu všechny přeměty do 20.10.2023. Po tomto datu budou ponechané předměty z chodeb odstraněny a zlikvidovány. Náklady s tím spojené mohou být vyúčtovány původci zanechaných předmětů.
202312.9.
CALL FOR PROPOSALS FOR THE 2023 GATHERING OF OWNERS PROGRAM Návrhy do programu Shromáždění vlastníků 2023
posílejte prosím na email "vybor@locelot.com" do 26.9.2023. Po tomto datu bude program Shromáždění 2023 uzavřen a jako součást pozvánky na toto shromáždění rozeslán.
202318.4.
CALL TO REMOVE OBJECTS FROM COMMON SPACES - ESPECIALLY THE CELLARS ON THE 1ST FLOOR ODSTRAŇTE VŠECHNY PŘEDMĚTY ZE SPOLEČNÝCH PROSTOR - PŘEDEVŠÍM SKLÍPKŮ 1.NP DO 23.4.2023 - po tomto termínu budou tyto předměty odstraněny a zlikvidovány.
202318.4.
CALL TO REMOVE ALL OBJECTS FROM THE GARAGE AND PARK ALL VEHICLES - UNTIL SUNDAY 4/23/2023 - 8:00 A.M ODSTRAŇTE VŠECHNY PŘEDMĚTY Z GARÁŽÍ A VYPARKUJTE VŠECHNA VOZIDLA - DO NEDĚLE 23.4.2023 - 8:00 HODIN - od tohoto termínu, bude během dne provedeno strojní čištění všech garážových ploch, včetně čištění a konzervace ploch parkovacích zakladačů.
202328.3.
CHALLENGE - PLACING WASTE IN BIN BINS - JUST RIDICULOUS !! Popelnice v domě jsou určeny POUZE pro domácí směsný odpad. Papír a plasty, především objemnější obaly a kartóny, patří do kontejnerů na tříděný odpad vedle domu. Odložené osobní věci a drobný nábytek do popelnicové místnosti také nepatří a je nutné je likvidovat na vlastní náklady, nejlépe je odvézt do sběrného dvora Prahy 9, Pod Šancemi 444/1, kde tento odpad od obyvatele Prahy 9 zdarma převezmou.
Firma AVE při odvozu směsného odpadu tyto předměty neodváží a doposud byly likvidovány na náklady SVJ.
V případě že se současná zhoršená situace s odkládáním odpadu v domě nezlepší, budou náklady na odstranění jiného než směsného odpadu z popelnicové místnosti dány k úhradě vlastníkům jednotek, z kterých tento odpad pochází.
20221.12.
CHANGE - HEAT AND WATER METER READING - JANUARY/FEBRUARY 2023 Odečet měřidel bude proveden při jejich plánované výměně, která proběhne začátkem roku 2023. Oznámený odečet 12.12.2022 se tedy ruší.
202224.11.
READ HEAT AND WATER METERS - LOCATED IN APARTMENTS!! Dne 12.12.2022 od 17:00 DO 18:30 budou provedeny odečty kalorimetrů a měřidel teplé a studené vody, které jsou UMÍSTĚNY UVNITŘ BYTŮ !!
202218.9.
CHALLENGE - CHECKING THE RAILING GLASS Vyzýváme vlastníky jednotek, na jejichž balkóně je prosklené zábradlí, aby zkontrolovali neporušenost skel a jejich upevnění. Fotky případných prasklin, nebo uvolnění skel zašlete s popisem na email: vybor@locelot.com
20227.9.
CALL FOR PROPOSALS FOR THE 2022 OWNERS' MEETING PROGRAM Návrhy do programu Shromáždění vlastníků 2022 posílejte prosím na email "vybor@locelot.com" do 21.9.2022. Po tomto datu bude program Shromáždění 2022 uzavřen a jako součást pozvánky na toto shromáždění rozeslán.
202228.3.
REMOVAL OF ALL OBJECTS FROM THE GARAGES AND PARKING OF ALL VEHICLES - UNTIL SUNDAY 3.4.2022 - 8:00 H ODSTRANĚNÍ VŠECH PŘEDMĚTŮ Z GARÁŽÍ A VYPARKOVÁNÍ VŠECH VOZIDEL - DO NEDĚLE 3.4.2022 - 8:00 HODIN - od tohoto termínu, bude během dne provedeno strojní čištění všech garážových ploch, včetně čištění a konzervace ploch parkovacích zakladačů.
202215.3.
DOOR BELL DISORDER PORUCHA domovních zvonků některých bytů, je řešena ze servisní firmou.
202210.3.
PASSENGER LIFT OUTSIDE OPERATION 15. + 16.3.2022 8:00 - 15:00 HOURS V úterý 15. a ve středu 16.3.2022 bude osobní výtah v době od 8:00 - 15:00 hod. mimo provoz. V tuto dobu bude provedena plánovaná udržba a výměna opotřebovaných částí osobního výtahu.
202211.1.
FROM JANUARY 2022 HOUSE CLEANING EVERY WEDNESDAY (UNTIL NOW TUESDAY) Od ledna 2022 bude pravidelný týdenní úklid společných prostor prováděn každou STŘEDU dopoledne (doposud to bylo úterý). Umožněte prosím řádné provedení úklidu chodeb domu a odstraňte v tomto termínu rohožky a ostatní předměty z chodeb domu.
202112.11.
ADDITION OF CAMERAS TO THE CORRIDORS OF THE COMMON AREAS OF THE HOUSE Na základě odsouhlaseného návrhu Společenstvím vlastníků ze dne 30.9.2021, bude dne 15.11.2021 zahájena instalace doplnění kamer do chodeb společných prostor domu.
S ohledem na zásady nařízení GDPR budou oblasti vstupu do bytů vymaskovány a rozsah tohoto rastru bude případně individuálně konzultován s dotčenými vlastníky.
202119.8.
PEST CONTROL Vzhledem k opakovanému výskytu hlodavců u popelnic a ve fasádě kolem vjezdu do autovýtahu, probíhá opětovná deratizace v těchto prostorách. Do ostatních společných prostor v domě nemají hlodavci přístup. Řeší se i zamezení vniknutí hlodavců do zmíněných nezajištěných míst.
202112.8.
CALL FOR PROPOSALS FOR THE OWNERS 'ASSEMBLY PROGRAM 2021 Návrhy do programu Shromáždění vlastníků 2021 posílejte prosím na email "vybor@locelot.com" do 31.8.2021. Po tomto datu bude program Shromáždění 2021 uzavřen a jako součást pozvánky na toto shromáždění rozeslán.
20217.7.
REMOVAL OF ALL OBJECTS FROM GARAGES AND PARKING OF ALL VEHICLES - UNTIL SUNDAY 7/11/2021 - 8:00 AM - ODSTRANĚNÍ VŠECH PŘEDMĚTŮ Z GARÁŽÍ A VYPARKOVÁNÍ VŠECH VOZIDEL - DO NEDĚLE 11.7.2021 - 8:00 HODIN - od tohoto termínu, bude během dne provedeno strojní čištění všech garážových ploch, včetně čištění a konzervace ploch parkovacích zakladačů.
20215.7.
HOT WATER SUPPLY INTERRUPTION - WED. 14.7. - SUN 18.7.2021 Ve dnech od St. 14.7.do Ne 18.7.2021 z důvodu pravidelné údržby bude přerušena dodávka tepla a nepoteče tedy ani teplá voda.
202129.6.
REPORTING DEFECTS V případě zjištění závad na společných částech domu, prosíme o jejich nahlášení standardní cestou a to na email locelot.svj@gmail.com
202128.6.
CARLIFT IN OPERATION Autovýtah byl dnes zprovozněn a je možné ho využívat.
Byla vyměněna část řídící jednotky výtahu, která byla poničena přívalovým deštěm. Náklady na opravu budeme řešit přes pojištění domu.
202125.6.
CARLIFT OUT OF ORDER Autovýtah je nadále mimoprovoz a to z důvodu kalamitní situace spojené s přívalovým deštěm v noci ze středy na čtvrtek, kdy voda natekla do elektroinstalace výtahu.
Včera 24.6.2021 proběhly vysoušecí práce na střeše kabině výtahu a v prostoru šachty. Dnes 25.6.2021 je elektroinstalace stále nefunkční a je dle doporučení třeba vyčkat na její vyschnutí. V pondělí bude stav zkontrolován a stanoven další postup k zprovoznění.

Dnes proběhlo vyzdvihnutí většiny aut, v případě potřeby těch obyvatel, kteří to nestihli prosím zašlete požadavek na email: locelot.svj@gmail.com
nebo volejte na číslo: 605 295 781
202124.6.
CARLIFT OUT OF ORDER Výtahová pohotovostní služba dnes 24.6.2021 nedokázala odstranit závadu na poruše provozu autovýtahu, způsobenou vydatným deštěm. V případě že se výtah nepodaří zprovoznit je možné vozidla zítra 25.6.2021 vyvézt od 8:00 - 10:00.
202123.3.
PEST CONTROL Vzhledem k výskytu hlodavců v popelnicové místnosti, byla dnes v rámci deratizace v této místnosti položena návnada pro hubení hlodavců.
20215.3.
BIKE THEFT - 4.3.2021 22:30-22:50 HRS Dne 4.3.2021 od 22:30 - 22:50 hod byla odcizena 2 horská kola. "Zloděj"dle kamerového záznamu procházel Garáže v 1PP a 2PP. Kráděž byla nahlášena policii.
202126.2.
ON 7.3.2021 TO 8.30 AM - REMOVAL OF ALL OBJECTS FROM THE GARAGES AND PARKING OF ALL VEHICLES FROM FI Od uvedeného termínu bude během dne provedeno strojní čištění pevných garážových ploch. Čištění se nebude týkat parkovacích zakladačů, na kterých tedy mohou zaparkovaná vozidla zůstat. Práce jsou naplánovány od 9:00 do 14:00 hod.
202113.2.
AUTOLIFTS OUT OF ORDER Výtahová pohotovostní služba dnes 13.2.2021 nedokázala odstranit závadu na poruše provozu autovýtahu. Oprava bude zahájena v pondělí 15.2.2021.
20218.2.
DAMAGE TO THE FLOOR IN HALL 1NP Žádáme vlastníky, kterým byl dodán sedací nábytek dne 5.2.2021 mezi 20.15-21:23h o sdělení kontaktu na přepravní firmu, která způsobila značné poškození povrchu podlahy v hale v 1NP při manipulaci s dodávaným zbožím. Děkujeme. Výbor SVJ
202011.12.
FLOOR RENOVATION ON MONDAY 14.12.2020 FROM 9: 00H V pondělí 14.12.2020 od 9:00h bude zahájena renovace podlah ve společných chodbách v domě 1 – 8NP
14.12.2020 7NP + 8NP - nepochozí 14:00-15:00h
15.12.2020 5NP + 6NP - nepochozí 14:00-15:00h
16.12.2020 3NP + 4NP - nepochozí 14:00-15:00h
17.12.2020 1NP + 2NP - nepochozí 14:00-15:00h
18.12.2020 - případné dokončení
Nutnost bezodkladného vstup na nepochozí plochy sdělte přítomným pracovníkům, kteří opraví porušený nezaschlý povrch podlah.
20204.12.
CAR LIFT OUT OF OPERATION 9.12.2020 8:00 - 14:00 HOURS. Ve středu 9.12.2020 od 8:00 do 14:00 hod. bude autovýtah mimo provoz. V tuto dobu bude provedena výměna vadných kladek posuvných dveří autovýtahu.
202023.11.
READINGS OF CALORIMETERS AND WATER METERS INSIDE THE APARTMENTS !! Odečty kalorimetrů a vodoměrů teplé a studené vody
pro byty s měřiči umístěnými uvnitř bytu proběhnou
V objektu L`Ocelot – Ocelářská 344/10 Dne: 9. 12. 2020 od 17,00 do 19,00 hodin. Vzhledem k současné epidemiologické situaci preferujeme vyvěšení odečtů na
dveře bytu v den odečtů. Potřeba je zapsat číslo bytu, jméno majitele bytu a kontaktní telefon, popř. e-mail, pro případné doplnění chybějících informací a odečty všech vodoměrů a kalorimetru v bytě, včetně výrobních čísel měřičů. Prosíme, zapište, u vodoměrů hodnotu s přesností na celé m 3 , u kalorimetrů hodnotu v kWh, která se objeví po jednom krátkém stisknutí tlačítka v blízkosti displeje. Zároveň zůstává v platnosti možnost zaslání odečtů e-mailem na adresu: odectyteplo@seznam.cz, nebo vyplnění a odeslání „Formuláře samoodečtu“ na internetové adrese:
www.egu-prg.cz/odecty-meridel-a-indikatoru-topnych-nakladu-itn
v předmětu zprávy vždy uveďte ulici, číslo popisné a číslo bytu.
Odečty provádí: p. Kopejtko, 777 827 808
V případě, že bude nutná návštěva odečítače ve Vašem bytě, očekávejte ho, prosíme, s nasazenou rouško a vlastní propisovací tužkou. Do bytů, jejichž uživatelé jsou v  karanténě nebo  izolaci, nebudou odečítači vstupovat. Upozornění: Nepřístupnost bytu je podle zákona č. 104/2015 Sb. důvodem k náhradnímu rozúčtování se sankcí.
202011.11.
OWNERS 'ASSEMBLY 2020 - CORRESPONDENCE VOTING Dne 4.11.2020 byl rozeslán návrh usnesení Shromáždění vlastníků 2020 - Hlasovací lístek emailem všem vlastníkům našeho SVJ. Dle obdržených emailových doručenek byl email s dokumenty a informacemi pro Shromáždění 2020 doručen na všechny ověřené emaily. V ojedinělých případech bylo doručení ověřeno telefonicky. V případě, že některý z vlastníků email s dokumenty pro Shromáždění 2020 - per rolam neobdržel, může si Hlasovací lístek včetně souvisejících dokumentů stáhnout ze složky "DOKUMENTY" na našich webových stránkách locelot.com, nebo si na výboru vyžádat znovu zaslání, popřípadě vyzvednout v tištěné formě.
20209.10.
ASSEMBLY 2020 - DEPOSIT OF THE DATE Vzhledem k opatření omezující shromažďování osob, odkládá se termín konání shromáždění vlastníků na 1.polovinu listopadu 2020. V případě prodloužení opatření i na toto období, proběhne Shromáždění vlastníků 2020 formou korespondenčního hlasování tzv.per rollam.
202015.9.
MEETING 2020 Dne 29.10.2020 od 18:00 proběhne shromáždění Společenství vlastníků jednotek¨našeho domu v objektu Music City. Případné návrhy do programu zašlete na email výboru SVJ: vybor@locelot.com do 30.9.2020.
20201.9.
REMOVAL OF ALL ARTICLES FROM GARAGES AND PARKING OF ALL VEHICLES - UNTIL SUVNDAY 13.9.2020 - 8:00 H - od tohoto termínu, bude během dne provedeno strojní čištění všech garážových ploch, včetně čištění a konzervace ploch parkovacích zakladačů.
20206.8.
HOT WATER SUPPLY INTERRUPTION - 22.-23.8.2020 (SAT-SUN) Ve dnech 22.-23.8.2020 z důvodu pravidelné údržby bude přerušena dodávka tepla a nepoteče tedy ani teplá voda.
202030.7.
THE LIGHT SWITCH IN ROOM -2.4 CELLAR WAS FIXED Nahlášená závada na světle v místnosti -2.4 sklep byla opravena.
202027.7.
CORRECTION: CAR LIFT OUT OF OPERATION 29.7.2020 9:00 - 15:00 Ve Středu 29.7.2020 od 9:00 do 15:00 hod. bude autovýtah mimo provoz. V tuto dobu bude provedena oprava nátěru nájezdových prahů do autovýtahu.
202024.7.
CAR LIFT OUT OF OPERATION 29.7.2020 9:00 - 15:00 V úterý 29.7.2020 od 9:00 do 15:00 hod. bude autovýtah mimo provoz. V tuto dobu bude provedena oprava nátěru nájezdových prahů do autovýtahu.
202028.5.
CAR LIFT OUT OF OPERATION 2.6.2020 9:00 - 15:00 V úterý 2.6.2020 od 9:00 do 15:00 hod. bude autovýtah mimo provoz. V tuto dobu bude proveden nátěr nájezdových prahů do autovýtahu
202026.3.
CALL FOR NOTIFICATION IN CASE OF KORONAVIR DISEASE Nahlašte V případě zjištění nákazy koronavirem v našem domě tuto skutečnost na tel: 605 295 695, aby mohla být neprodleně učiněna zvýšená desinfekční opatření ve společných prostorách našeho domu a to minimálně na všech dotykových plochách a jejich okolí.
20195.9.
REMOVAL OF ALL ARTICLES FROM GARAGES AND PARKING OF ALL VEHICLES - UNTIL SATURDAY 21.9.2019 - 9:00 H od tohoto termínu, bude během dne provedeno strojní čištění všech garážových ploch, včetně čištění a konzervace ploch parkovacích zakladačů.
201918.8.
LOCELOT APP FOR ANDROID Google nám loni odtranil aplikace z Google Play kvůli porušování GDPR. Aplikace lze stáhnout ze stránek Locelotu. Stačí na mobilu v prohlížeči dát "www.locelot.com/L.apk" nebo na stránkách Locelotu nahoře zmačknout "PC verze" a pak nahoře na hlavním panelu zmáčknout tlačítko "Aplikace l'Ocelot". Automaticky se stáhne a jenom ji spustíte. Pokud máte na svém telefonu zakázáno stahovat aplikace z neznámých zdrojů, tak je povolte (tato volba by se měla ukázat při po spuštění. [Nastavení / Zabezpečení a Soukromí / Další nastavení / Instalovat aplikace z neznámých zdrojů] Pokud ne, v nastavení to můžete povolit. Po instalaci aplikace můžete zase zakázat).

v případě potíží mi napište - tomas.strasak@gmail.com
201912.5.
CALL FOR PROPOSALS TO THE OWNERSHIP PROGRAM 2019 Návrhy do programu Shromáždění vlastníků 2019 posílejte prosím na email výboru SVJ do 20.5.2019. Po tomto datu bude program Shromáždění 2019 uzavřen a jako součást pozvánky na toto shromáždění rozeslán.
20199.4.
23.-25.4.2019 CARS OUT OF OPERATION - REPAIR OF COAT FLOOR Ve dnech 23.-25.4.2019 bude probíhat oprava povrchu kabiny autovýtahu - odstranění rezu a provedení nátěru podlahy. V uvedeném období bude autovýtah mimo provoz.
201823.11.
NOTICE - READINGS OF CALORIMETERS AND WATER METERS OF HOT AND COLD WATER Dne: 18. 12. 2018 od 17,00 do 19,00 hodin budou provedeny odečty kalorimetrů a vodoměrů teplé a studené vody. Žádáme Vás o zpřístupnění bytu v tomto termínu a uvolnění přístupu k měřičům (tzn. odstranění např. pračky, ledničky a jakýchkoliv předmětů, které přístupu k měřičům brání). Pokud toto není ze závažných důvodů možné, informujte o tom, prosím předem na e-mailové adrese: odectyteplo@seznam.cz
v předmětu zprávy vždy uveďte ulici, číslo popisné a číslo bytu, popř. v době od 19,00 do 21,00 hod. na tel. č. 777 827 808 p. Kopejtko, nebo vyplňte a odešlete „Formulář samoodečtu“ na internetové adrese:
www.egu-prg.cz/odecty-meridel-a-indikatoru-topnych-nakladu-itn
Lístek s podepsaným samoodečtem s datem je možné v den odečtu umístit na dveře bytu.
Upozornění: Nepřístupnost bytu je podle zákona č. 104/2015 Sb. důvodem k náhradnímu rozúčtování se sankcí.
EGÚ Praha Engineering, a.s
201824.10.
REMOVING ALL SUBJECTS FROM THE COMMON AREA UP TO 10.11.2018! Na základě zprávy z pravidelné požární kontroly, musí být do 10.11.2018 ze společných prostor - chodeb, schodišť a garáží - odstraněny všechny předměty, nesouvisející z technickým provozem domu.
Vzhledem k povinnosti zajistit nápravu zjištěných závad, budou po tomto datu všechny předměty, nacházející se ve výše uvedených prostorách, bez náhrady odstraněny.
201829.8.
A MESSAGE FROM THE HEAD OF THE BUILDING DEPARTMENT OF PRAGUE 9 ON BUILDING MODIFICATIONS ON THE WEST Sdělení v příloze.
201818.7.
MINUTES FROM THE ASSEMBLY 2018 Zápis ze Shromáždění byl uložen v Dokumentech
20188.6.
LEGAL POSITION - INTRODUCTION OF PRE-EMPTIVE RIGHT TO CO-OWNERSHIP INTEREST IN IMMOVABLE PROPERTY V přiloženém souboru je zpracované stanovisko na zavedení předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu na nemovité věci
201829.5.
INTERRUPTION OF WATER SUPPLY 31.5.2018 - CONNECTION OF NEW WATER CONNECTION Ve čtvrtek 31.5.2018 od 9:00 do 16:00 bude v našem domě přerušena dodávka vody. Důvodem je napojení na naší novou vodovodní přípojku.
201816.5.
MEETING OF OWNERS IN 2018 Shromáždění vlastníků 2018 se bude konat dne 19.6.2018 od 18:00 v sále Music City. Požadavky do programu shromáždění posílejte prosím na email výboru SVJ do 31.5.2018. Po tomto datu bude program shromáždění 2018 uzavřen a rozeslán.
201822.2.
BOILER ROOM - FAILURE TO PLATE HEAT EXHANGERS Veolia dnes řeší havarijní opravu v naší kotelně, která spočívá ve vyměně prasklého deskového výměníku tepla.
20187.2.
TODAY TOGETHER - EXCHANGE AND CAR SERVICE SERVICE Dnes od 9:00 do 12:00 proběhnou servisní práce na výtahu a autovýtahu. Výtahy můžou být v různých časových intervalech mimo provoz.
20185.1.
INTERNET UPGRADE FROM 20 TO 100 MBPS Dle vyjádření Dial Telecomu bude upgrade rychlostí od 1.2.2018 pro všechny obyvatele domu. Ze stávající 20 Mbps bude 100 Mbps a další rychlosti viz příloha. V lednu proběhne výměna zařízení v domě, která bude umožňovat i supervysoké rychlosti.
201729.11.
TIPS AND ADVISES FOR HOME REPAIRS Původní prázdná sekce ZÁVADY je nyní OPRAVY a můžete zde nyní uvést kontakt a popis dobrých zkušeností a referencí s řemeslníky, které jste měli na opravu čehokoliv v bytech, aby ostatní členové SVJ mohli použít stejnou službu bez hledání a zkoušení. Stejně tak jakýkoliv praktický tip a rada je zde vítána.
201723.11.
REPLY FROM THE BUILDING OFFICE Příloha obsahuje odpověď ze Stavebního úřadu na naší ŽÁDOST O PŘIJETÍ ZA ÚČASTNÍKA STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ.
201711.11.
PREPARING WORK FOR WATER CONNECTION REALIZATION Od soboty 11.11.2017 začínají přípravné práce na realizaci nové vodovodní přípojky. Přípojka vody bude prostupovat do domu v 1 PP do prostoru skladu jednotky 344103, proto je nutné částečně vystěhovat tyto skladové prostory. K tomu bude využito garážové stání č.5. v 1 PP. V případě dotazů volejte tel. 605 295 695, nebo zašlete dotaz na vybor@locelot.com.
20177.11.
APPLICATION FOR REQUEST FOR PARTICIPANTS IN THE BUILDING PROCEEDING - PARTICIPANTS 'PARTIES Byla podána žádost na stavební úřad o přijetí za účastníka stavebního řízení, která současně obsahuje námitky k případnému vydání územního rozhodnutí vztahujícímu se k našim sousedním pozemkům.
20171.11.
PROPOSALS IN THE PROGRAM OF ASSIGNING OWNERS 2017 Návrhy do programu schůze zašlete prosím na email: vybor@locelot.com do 5.11.2017!
20171.11.
LIGHTING IN THE HOUSE V průběhu listopadu budou v domě otestována nová LED svítidla a nová pohybová čidla. V případě že testovací svítidla a pohybová čidla budou vyhovovat, budou postupně nahrazována za stávající. Nejdříve budou vyměněna svítidla na schodišti v 1PP a 2PP, pak v hale u schránek. Na chodbách 1NP – 8NP bude testovací svítidlo vyzkoušeno v 8. patře na podestě, kde je současné svítidlo již nefunkční. Dále budou svítidla a pohybová čidla vyměňována postupně dle amortizace stávajících. Testuje se také použití nových LED svítidel na chodbách u země, aby mohlo být případně použití těchto svítidel zprovozněno s mnohem nižší spotřebou elektřiny. Rychlost a míra výměny svítidel v domě, může být předmětem návrhů vlastníků na shromáždění.
201724.10.
ASSEMBLY OF OWNERS 2017 Shromáždění vlastníků 2017 se bude konat dne 22.11.2017 od 18:00 a to v objektu Music City, Ocelářská 39, sál v 1.patře u kavárny. Pozvánka bude vyvěšena a odeslána vlastníkům jednotek.
201718.10.
REPLY FROM THE PRAGUE CITY PARTY OFFICE TO TAKE INNOVATION Příloha obsahuje odpověď na námi podaný podnět k prošetření postupu stavebníka v souvislosti s navážkou zeminy v sousedství naší severní hranice pozemku.
20173.9.
VISUALIZATION OF THE INTERMEDIATE DESIGN OF BUILDING IN OUR DOMAIN Zdroj: Odbor výstavby a územního plánování Prahy 9
20171.9.
INQUIRY FOR THE PROCESSING OF THE BUILDER Dne 31.8.2017 podal výbor k Úřadu městské části Praha 9 podnět dle ustanovení § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu k prošetření činnosti stavebníka provádějícím stavební činnost na pozemku parc. č. 3343/57 v k.ú. Libeň.
Podnět obsahuje i závazný požadavek na sdělení přijatých opatření, případně dalších následných úkonů.
201718.8.
TEST OF FUNCTION OF FIRE SIRENS Dnes 18.8.2017 v 13:00 bude provedena v našem domě zkouška funkčnosti sirén požární signalizace (EPS).
201714.7.
PLANED HEAT DEPARTMENT FROM 18.7.2017 TO 24.7.2017 V těchto dnech bude přerušena dodávka tepla a teplé vody
20176.7.
REMOVING ALL SUBJECTS FROM COMMON AREAS BY 31.7.2017! Na základě zprávy z pravidelné požární kontroly, musí být do 31.7.2017 ze společných prostor - chodeb, schodišť a garáží - odstraněny všechny předměty, nesouvisející z technickým provozem domu.
Vzhledem k povinnosti zajistit nápravu zjištěných závad, budou po tomto datu všechny předměty, nacházející se ve výše uvedených prostorách, bez náhrady odstraněny.
20176.7.
TERMINATION OF COOPERATION WITH THE COMPANY JIVIS K 30.5.2017 byla ukončena spolupráce s firmou Jiviš. Důvodem bylo výborem zjištěné závažné neoprávněné nakládání s finančními prostředky našeho SVJ. Firma Jiviš doposud nepředala agendu správy domu, ani agendu účetnictví 2016-2017. Přes zjevné obstrukce předání agend ze strany Jiviš výbor zajišťuje veškeré procesy související se správou domu a vedením účetnictví.
Stejně tak vyúčtování služeb za rok 2016, pokud nebude firmou Jiviš jednotlivým vlastníkům dodáno, je výbor připraven toto vyúčtování zpracovat a vlastníkům zaslat.
Po prázdninách bude svoláno Shromáždění vlastníků, kde bude mimo jiné i téma Správa domu našeho SVJ.
Vlastníci, kteří mají zájem již nyní o informace o aktuálním stavu správy našeho společného majetku, můžou se obrátit na náš výbor SVJ tel.č: 605 295 695 - V.Jelínek.
201730.6.
LIFTS - CHANGE OF SERVICE COMPANY Servis osobního výtahu, autovýtahu i parkovacích zakladačů zajišťuje od 1.7.2017 firma Bestlift, spol. s r.o.
Pohotovost 24h tel.: 724 568 811.
201620.9.
ASSEMBLY OWNERS 2016 Dne 15.11.2016 od 18:00 proběhne shromáždění Společenství vlastníků jednotek v objektu Music City. Případné návrhy do programu zašlete na email výboru SVJ: vybor@locelot.com do 30.9.2016.
201611.8.
CAR ELEVATOR IS REPAIRED AND FULLY FUNCTIONAL Dnes, 11.8.2016, byla v rámci opravy autovýtahu vyměněna prasklá lanovnice a současně byla provedena revize autovýtahu.
20164.8.
PROHIBITION GARAGE ENTRANCE - STATE OF EMERGENCY OD TOHOTO OKAMŽIKU POUŽÍVEJTE VÝTAH POUZE PRO VÝJEZD Z GARAŽÍ !
Dnes 4.8.2016 byla při pravidelné revizi autovýtahu zjištěna závažná závada - prasklá lanovnice (kolo, přes které se "převíjejí" ocelová lana). Tramontáž díly objednala a ihned po jejich obdržení provede výměnu. Odhad je 5-10 pracovních dnů. Při použití výtahu hrozí uvíznutí vozidla spojené se zvýšenými náklady na opravu autovýtahu.
201620.7.
REMOVING ALL ITEMS FROM PUBLIC SPACES TO JULY 31, 2016! Na základě zprávy z pravidelné požární kontroly, musí být do 31.7.2016 ze společných prostor - chodeb, schodišť a garáží - odstraněny všechny předměty, nesouvisející z technickým provozem domu.
Vzhledem k povinnosti zajistit nápravu zjištěných závad, budou po tomto datu všechny předměty, nacházející se ve výše uvedených prostorách, bez náhrady odstraněny.
201511.12.
OPERATION OF CAMERAS IN AUTOLIFTS V autovýtahu byly nainstalovány bezpečnostní kamery, které jsou od dnešního dne funkční. Monitorují vjezdové i výjezdové dveře kabiny autovýtahu pro případnou dokumentaci poškození těchto dveří vozidlem. V případě nehody a poškození dveří, může tento záznam sloužit jako podklad pro plnění pojišťovny.
201520.11.
SERVICE PARKING PALLET SYSTEM IN 2PP V neděli 29.11.2015 od 9.hod do 18.00 proběhne očištění a impregnace parkovacího paletového systému v 2PP.
Zajistěte prosím včasné vyklizení všech parkovacích míst na paletových zakladačích.
201526.10.
EXTRAORDINGARY ASSEMBLY OF OWNERS Mimořádné Shromáždění vlastníků 2015 se bude konat 12.11.2015 od 18 hod, od 17:45 bude prezence. Detaily jsou uvedeny na pozvánce, která Vám bude v těchto dnes distribuována. Na Shromáždění bude přítomna i notářka, proto prosím přijďte včas. Děkujeme za spolupráci. Výbor SVJ.
201510.10.
LEAKS ON THE FACADE Výbor SVJ žádá vlastníky jednotek, aby oznámily případné zatékání, nebo jiné problémy s dešťovou vodou, nebo defekty na fasádě. Opravu zjištěných závad budeme poptávat prostřednictvím firmy Jiviš. Za spolupráci děkujeme.
20159.9.
APARTMENT NO. 8 (2.3) Rekonstrukce bytu č. 8 (2.3) stále pokračuje. Nový termín dokončení je 30.9.2015.
20159.9.
EXTRAORDINARY ASSEMBLY OF OWNERS OF 2015-TERM Mimořádné Shromáždění vlastníků 2015 se bude konat 12.11.2015 v sále Music City. Čas bude upřesněn na pozvánce. Požadavky, které chcete zařadit do Programu Shromáždění, posílejte na email výboru SVJ do konce září. Na Shromáždění bude přítomna notářka, budou se schvalovat Nové Stanovy, proto je důležité přijít, popřípadě udělit plnou moc. Za spolupráci děkujeme. Výbor SVJ.
201525.8.
NEW ACCOUNTANT-CONTACT Od 1.7.2015 se o naše účetnictví stará nová paní účetní. Vše důležité najdete v Kontaktech.
201518.8.
EXTRAORDINARY MEETING OF THE OWNERS-AUTUMN 2015 Výbor SVJ oznamuje, že Mimořádné Shromáždění vlastníků 2015 se nebude konat 16.9.2015. Nový termín bude určen brzy...
201514.7.
NOISY RENOVATING FROM THE 22ND TO 24TH OF JULY 2015 Vážení sousedé,
Ve dnech 22.7.-24.7.2015 budou v bytové jednotce 7.2 prováděny udržovací práce spojené se zvýšenou hlučností.
Děkuji za pochopení
S pozdravem
Suman Menon
Mob: 720-418880
20158.7.
EXISTING WATER CONNECTION (SESSION) P. Štěpán (majitel BC a naší vodovodní přípojky) zorganizoval setkání se všemi třemi subjekty (Ocelot+BC+hotel Inturprag). Předmětem jednání byla nejdříve jeho nabídka, jak se společně podílet na provozu stávající přípojky. Poté, co se ukázalo, že nám hotel Intruprag dluží za dodávku vody (informovali jsme na Shromáždění 2015) bylo jednání o přípojce odloženo na neurčito a nyní se řeší DLUH... Je potřeba, aby všechny tři subjekty spolupracovali. Výsledek jednání bude prezentován na Mimořádném Shromáždění vlastníků 16.9.2015. Výbor SVJ.
20157.7.
FLAT NO. 8.6 OFFICE-BUILDING CHECK Dne 30.6.2015 proběhla v bytě č. 8.6 kontrola ze stavebního úřadu (na podnět p. Hampela). Při kontrole nebyly zjištěny žádné závady ani porušení ohlášení stavby. Stavební úřad schvaluje ukončení všech prací (obklady, malování) do 31.7.2015.
Fotokopie záznamu stavebního úřadu je přiložena. Výbor SVJ.
201517.6.
MACHINE CLEANING THE GARAGE (CAR) TOOK PLACE TODAY ... Auta zůstala na PS 41, 35, 32, 10, 11. Další úklid bude opět za rok... Všem ostatním děkujeme za spolupráci. Výbor SVJ.
201516.6.
VÝBOR SVJ NOTIFICATION 1. Termín Mimořádného Shromáždění vlastníků je 16.9.2015 od 19 hod. Pozvánky budou rozesílány v 2.polovině srpna. Hlavní body programu: Přípojka-způsob financování, info o průběhu; volba 3.člena; notářsky ověřené schválení nových stanov
2. Poškození podlahy v přízemí-firmě, která poškození způsobila bude přefakturována částka Kč 6 440,- (=100% z ceny faktury). Podlahu není možné "rozleštit", musela by být znovu natřena, to teď dělat nebudeme... Výbor SVJ
201513.6.
APARTMENT RENOVATION (NO. 8) Výbor SVJ byl informován o plánované rekonstrukci bytu č.8 (3.2) v předpokládaném termínu 1.7.-31.8.2015. Stavební práce nepožadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Nebude se zasahovat do nosných konstrukcí stavby, nebude se měnit vzhled ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí (tzv. EIA) a provedení úpravy nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby.
Přibližný harmonogram stavby bude vyvěšen v bytovém domě v týdnu zahájení rekonstrukce.
201513.6.
PREVENTIVE FIRE INSPECTION REPORT Dne 18.5.2015 proběhla v našem domě preventivní požární kontrola. Závěr kontroly: 2.NP kočárek a dětské kolo umístěno v chráněné únikové cestě. Termín odstranění závady byl určen 30.6.2015. Děkujeme za respektování naší výzvy. Výbor SVJ
20152.6.
THE COMMITTEE'S SUMMARY REPORT Vážení spoluvlastníci, dovolujeme si Vás informovat o následujícím: 1) Poškozená podlaha 2014 (celkové náklady Kč 15 920,-)-přefakturace úspěšně ukončena, 2.viník uhradil Kč 1 610,- 18.5.2015, 1.viník uhradil Kč 4 740,- 27.5.2015; 2) Poškozená podlaha 2015-zadavatel rekonstrukce bytu 8.6 i jeho majitel jsou si vědomi poškození podlahy způsobené firmou provádějící rekonstrukci. Je objednán technik, který navrhne řešení. Bude přefakturováno výše zmíněné firmě, která je s tímto srozumněna; ze strany výboru SVJ není žádný konflikt se zadavatelem rekonstrukce ani s majitelem bytu, uvedení aktivně spolupracují s výborem SVJ, za což jim tímto děkujeme... 3) 11.5.2015 podal právník žalobu na vydání bezdůvodného obohacení ve výši 102.603,60 Kč s příslušenstvím, nyní se čeká, až nás soud vyzve k úhradě soudních poplatků, ty budou samozřejmě následně vymáhány po I.S.H. Tourism; 4) Jarní revize zeleně u domu by měla být provedena tento týden; 5) Strojní úklid garáží bez přítomnosti aut je naplánováno na 17.6.2015 9-16 hod; 6) pan Štěpán-majitel Business Centra koupil od ALTE naši přípojku, zatím nemáme informace o tom za jakých podmínek nám ji bude dále pronajímat... 7) Výbor SVJ i nadále intenzivně pracuje na přípravě stavby vlastní vodovodní přípojky 8) p. Jelínek z vlastní iniciativy a na vlastní náklady nechal opravit dveře do popelnicové místnosti, za což mu tady ještě jednou velice děkujeme... 9) Dlužníci-k datu konání Shromáždění vlastníků 19.5. 2015 byl dluh pouze Kč 775,-, týkal se dvou dlužníků, kteří mají přeplatek 2014, který jim byl započten. Od 1.9. 2015 by měli být pohledávky vymáhány pouze správcem striktně dle stanov (bude smluvně ošetřeno); 10) Oprava provozovny pana Jelínka ukončena, náklady Kč 121 247,-, pojišťovna uhradila 74 757,-; 11) LED zářivky v domě-výbor SVJ řeší... Konec hlášení. Děkujeme všem za spolupráci. Za výbor SVJ- Z. Vávrová
201520.5.
ASSEMBLY OWNERS 2015 Vážení spoluvlastníci, děkujeme všem, kdo jste včera přišli na Shromáždění vlastníků 2015 nebo jste nezapomněli udělit plnou moc a děkujeme také, že jste vyplnili "dotazníky". Zápis ze Shromáždění 2015 bude uložen v Dokumentech během pár dnů... V roce 2015 (na podzim) budeme muset svolat Mimořádné Shromáždění vlastníků a to z těchto důvodů: a)ze zdravotních důvodů nedorazila notářka, která měla ověřit formální správnost Nových Stanov; b)investice do vlastní vodovodní přípojky bude stát cca 1mil Kč a náš FO nebude stačit, bude potřeba buď sjednat úvěr u banky nebo schválit mimořádný příspěvek do FO;c)nebyl zvolen 3.člen výboru SVJ. Děkujeme za spolupráci. Výbor SVJ
201514.5.
POWER OF ATTORNEY-OWNERSHIP PEOPLE Připomínáme: V souladu s NOZ je nutné předložit plnou moc i u jednotek, které se nacházejí v spoluvlastnictví více osob, a to i v případě MANŽELů. Spoluvlastníci musí předložit plnou moc na jednoho spoluvlastníka, popřípadě všichni spoluvlastníci musí zmocnit třetí osobu. Určený spoluvlastník či zmocněná osoba bude jménem spoluvlastníků hlasovat. Zastoupení vlastníka je možno pouze na základě plné moci. (plná moc nemusí být ověřená) Výbor SVJ
201512.5.
POWER OF ATTORNEY-ASSEMBLY-OWNERS 19/05/2015 Vážení spoluvlastníci, pokud se nemůžete zúčastnit Shromáždění 2015,které se koná příští úterý 19.5., nezapomeňte prosím někoho zplnomocnit, pokud nemáte nikoho, můžete, stejně, jak to bylo v minulosti zplnomocnit předsedu výboru SVJ. Trvale bydlím v Ocelotu, datum narození 24.1.1978. Všechny plné moci zasílejte prosím na vybor@locelot.com nebo do naší (Vávrovi) schránky... Děkujeme velice. Za výbor SVJ Z. Vávrová
201527.4.
GENERAL ASSEMBLY 2015 Materiály ke Shromáždění vlastníků konané 19.5.2015 jsou nyní k dispozici v sekci Dokumenty. Podklady budou průběžně doplňovány. Heslo Vám sdělí výbor SVJ. Součástí pozvánky je i "Dotazník bydlícího", tento prosím vyplňte a přineste na Shromáždění, odevzdáte u prezence. Pokud ho nebudete mít vyplněný, vyplníte na místě. Ti, kteří nebudou moci přijít, připojí vyplněný dotazník k plné moci. Povinnost vlastníka bytové jednotky nahlásit všechny skutečnosti uvedené v dotazníku upravuje Zákon č. 89/2012 Sb. Za spolupráci děkujeme. Výbor SVJ.
20159.4.
REMOVING STUFF FROM COMMON AREAS IN-HOUSE DEADLINE EXPIRES Příspěvek (umístěný na úvodní stránce webu domu) z 18.3.2015 byl aktualizován.
20152.4.
LAND MEASUREMENT OF THE ADJACENT LAND PLOT V příloze najdete výsledek nedávného vytyčení sousedního pozemku (jak je panelová cesta vedle baráku).
201530.3.
IMPORTANT NOTICE Oficiální vyjádření MČ Pha 9 (přišlo dnes emailem).
Ve dnech 01.-17.05.2015 se bude v O2 aréně konat Mistrovství světa v ledním hokeji 2015. Z tohoto důvodu dojde k výrazným dopravním omezením v přilehlém okolí. Do většiny ulic bude zakázán vjezd mimo povolení Městské části Praha 9.
Vjezd do oblasti bude umožněn na základě již existujících parkovacích karet. Kdo kartu nemá tedy zejména vlastníci garážových stání, může si od 01.04.2015 na radnici zajistit potvrzení, které mu tento vjezd umožní. (fyzické osoby v přízemí v informačním centru v úředních hodinách Po-Pá, podnikatelé v kanceláři Odboru životního prostředí a dopravy č. 227 v Po + St). Podkladem pro vydání potvrzení bude prokázání vlastnictví nemovitosti v oblasti nebo prokázání bydliště, a to nájemní nebo podnájemní smlouvou, u firem pak sídlo firmy.Počet potvrzení je omezen (jedno potvrzení na jedno vozidlo), u firem dle počtu neveřejných parkovacích stání (dvory a podzemí). Potvrzení bude sloužit pouze k vjezdu do oblasti, nikoliv k parkování na veřejné komunikaci. Zákaz vjezdu bude vždy až od 14 hodin.

201518.3.
REMOVING ITEMS FROM THE FIRE EXITS OF THE HOUSE-DEADLINE EXPIRED Termín pro odklizení věcí ve společných prostorách domu (oznámení umístěno i v prostorách domu) byl 5.4.2015. V nejbližším možném termínu budou věci bez náhrady zlikvidovány a náklady přeúčtovány konkrétním viníkům.
Dále bychom Vás rádi upozornili na fakt, že tím, že do únikových cest umisťujete kočárky, botníky, nákupní košíky, různé krabice, nadměrné předměty a hořlaviny ohrožujete v případě požáru, kdy bude chodba nebo garáž plná hustého dýmu a nebude vidět "na krok" sebe i ostatní obyvatele domu. Za spolupráci děkujeme. Výbor SVJ.
20159.3.
GATHERING OWNERS IN 2015 - NEW TERM Po dohodě se zástupcem Music City jsme se rozhodli změnit termín konání Shromáždění vlastníků 2015 na 19.5.2015. Čas 19 hod zůstává stejný. Důvodem je konání MS v hokeji. Z.V.
201516.2.
GATHERING OWNERS 2015-THE TERM Shromáždění vlastníků se bude konat dne 12.5.2015 od 19 hodin v Music City jako vždy. Pozvánky s detaily budou rozesílány v průběhu dubna 2015. Kromě 3. člena výboru SVJ se bude hlavně projednávat vodovodní přípojka pro náš dům. Vlastníci budou seznámeni s cenovými nabídkami (600tis až 1mil), variantami provedení, atd. Věc bude potřeba odhlasovat vlastníky, proto informujeme o termínu s takovým předstihem. Z.V.
20159.2.
RESIGNATION OF COMMITTEE MEMBER TO THE DATE OF 26/2/2015 K datu 26.2. 2015 odstupuje z Výboru SVJ Ocelářská č.p.344 Petra Lišková, novým předsedou bude Z. Vávrová, na květnovém shromáždění proběhne volba 3. člena Výboru. Petra Lišková.
20152.2.
NEW ANDROID APP LOCELOT Pro Androidy od verze 3.0 výše je k dispozici aplikace Locelot, stačí do Google Play napsat "locelot". Aplikace umí i push notifikace, takže všechny nové aktuality a zprávy Vám budou chodit do notifikační lišty (můžete se tedy odhlásit z odběru zpráv na email). Příspěvky do Fóra je také možné psát rovnou z aplikace. Pro iPhone bohužel k dispozici není, je to jiný programovací jazyk, tak snad za pár měsíců, až se ho naučím :-) T.Strašák
201527.1.
LAND MEASURING NEXT TO THE L'OCELOT HOUSE Výbor odbdržel informaci o vytyčení parcely ppč.464/31, které si objednala MUDr. POdzimková. Je zákonná povinnost pozvat vlastníky všech sousedních pozemků a s vytyčením je seznámit. Vlastníci bytových jednotek jsou spoluvlastníky parcely ppč.464/20, která s vytyčovanou parcelou sousedí – viz situace. Vytyčení s ekoná 4.2.2015 v 10.30, za výbor budou přítomni min. 3 členové, ale samozřejmě s emůže zúčastnit kdokoli další. Více informací výbor nemá, i když byl kontaktován právník SVJ. Lišková
201522.1.
SELF WATER CONNECTION-CURRENT STATUS Po schůzce před vánoci dodal pan Jelínek, na zadost projektanta, podklady od -1. a -2. podzemního podlaží, kde má dojít (dle přepracovaného projektu) k napojení na domovní rozvod.
Dle prohlídky na místě a dle zpřesnění podkladů byl projekt upraven a dle dohody v lednu 2015 předán k vyjádření na PVK, PVS a Pražskou Teplárenskou. Zároveň projektant požádal dvě stavební firmy o nabídku na vybudování přípojky jak pomocí ražby v Pražských rámech (malý tunel), tak pomocí protlaku (což však vyžaduje koncovou šachtu před obchodem, ale měla by to být levnější varianta).
Na schůzce před vánoci bylo dohodnuto, že nebudeme žádat o ÚR před obdržením písemného souhlasu ze strany vlastníka (PVS) a správce (PVK) vodovodního řadu, na který se budeme napojovat. O stanovisko PT projektant požádal, protože křížení s jejich zařízením (teplovody) je pro projekt limitní a stavební úřad by si je asi stejně vyžádal. Ostatní zákresy a vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí má projektant připravená.
Za výbor SVJ Z.Vávrová
20143.12.
PARKING-PANELS Dle vyjadreni pracovnika stavebniho odboru MC Prahy 9 je opravdu v planu postavit v okoli našeho domu park. Nicmene 3 roky se rozhodne nic delat nebude... Po dobu konani MS v lehke atletice a MS v hokeji budou na prostranstvi za "ohradou" umisteny pivni stany, stanky ze suvenýry atd. Je mozne, ze zataraseni prijezdu na "panely" s tim souvisi, ale je to soukroma akce vlastnika, odbor dopravy umisteni dopravni znacky schvalovat nemusel, protože je umistena na soukromem pozemku, ne na obecni komunikaci, proto tam ani nikdo nevi, proc je plocha nyní nepristupna. Vybor SVJ.
20142.12.
OPTICAL FIBER CABLE IN THE HOUSE -ADDITIONS V prosinci bude nová nabídka na internet vyšší rychlosti a v lednu až únoru bude nabídka na televizi IPTV. Nyní se testuje řešení, ktere by Dial Telecom do Ocelotu nasadil.
201410.11.
THE REPAIR OF THE JELÍNEK'S SHOP Jak již bylo uvedeno, probíhá oprava střechy obchodu Jelínek interiéry, oprava byla uplatňována na pojišťovnu, 1. část opravy byla uznána, druhá nikoliv. Dále probíhá projekt vlastní přípojky pro náš dům, první 2 varianty neprošly kvůli technickým náležitostemm, třetí varianta je momentálně řešena projektantem na PVK a dle informqací od projektantan by se mělo nejbližší době zažádat o územní rozhodnutí. O dalším průběhu bude Výbor informovat. Výbor SVJ
20147.11.
THE EVACUATION OF ALL COMMON AREAS Naléhavě Vás žádáme o neprodlené vyklizení veškerých společných prostor z důvodu požární bezpečnosti (jedná se hlavně o hořlavé kapaliny, pneumatiky, kartony, nábytek a podobně). Společnými prostorami jsou míněny zejména garáže, schodiště, chodby vedoucí k bytům a chodby ke sklepním kójím. Děkujeme za spolupráci. Výbor SVJ.
20147.11.
PASSWORD CHANGE Dle dohody ze Shromáždění byla provedena změna hesla na stránkách SVJ. Pokud jste na Shromáždění nebyli nebo si heslo nepamatujete, prosím kontaktujte výbor.
201420.10.
OPTICAL CABLE IN OUR HOUSES Do konce října bude náš dům napojen na optický kabel společnosti Dial Telecom. Výbor SVJ.
201429.9.
THE REPAIR OF THE JELÍNEK'S INTERIERÝ - THE OFFER OF SVEYKOVSKÝ COMPANY V příloze je cenová nabídka s technickou dokumentací opravy střechy obchodu
201425.9.
INFO ABOUT WATER DISTRIBUTION ETC. Jak již bylo uvedeno v létě na webu domu, Výbor podepsal Smlouvu o dodávce vody s PVK a.s, které jsou jediné oprávněné dodávat vodu. Alte s.r.o. však vlastní přípojku, společnost s Výborem nekomunikuje, nicméně výbor na radu právního zástupce hradí symbolickou částku za pronájem přípojky tak, aby nedošlo k případnému neoprávněnému obohacení SVJ. Ani na tuto skutečnost, že SVJ hradí, Alte s.r.o. nereaguje. Taktéž probíhají jednání a tvorba Dohod o přeúčtovávání vodného a stočného 2 subjektům na přípojce- Business centru a Hotelu Inturprag. V procesu je projekt vlastní přípojky domu k PVK. Podrobné informace k projektu by měl mít výbor do poloviny října. Za Výbor. Petra Lišková
201418.9.
SHUTTING OFF THE ENGINE WHILE DRIVING BY THE CAR ELEVATOR Dnes byla umistena do autovytahu samolepka "Pri jizde v autovytahu vypnete motor!". Jak zde jiz bylo uvedeno drive, jde o opatreni proti znecistovani fotobunky otevirani dveri vyfukovymi plyny. Vybor SVJ.
201415.9.
TROOF OF JELÍNEK'S INTERIÉRY Jak bylo uloženo Výboru na schůzi Shromáždění, Výbor vybral firmu na opravu střechy obchodu Jelínek interiéry. Byla vybrána firma Radovana Sveykovského z důvodu nejnižší ceny a ohleduplného zacházení s pláty fasády domu. Dokumentace bude na web domu přiložena, až budou vyřešeny problémy s nahráváním souborů. Výbor SVJ.
20149.9.
THE REFUSE OF THE WASTE (PLASTIC) Magistrát hl.m.Prahy zatím neschválil častější svoz našich plastů. Termín možného navýšení není znám, protože ani nebyla posunuta účinnost. Tolik vyjádření z MČ Phy 9, OŽP. Výbor SVJ.
201427.8.
MOBILE VERSION OF WEB PAGES Pokud zadáte adresu stránky Locelotu na mobilu, automaticky se objeví mobilní verze, která je jednodušší a mobilně přátelská. Kontakty lze volat rovnou dotykem na tel.číslo, lze zadat i příspěvek do diskuze. Diskuze i aktuality zobrazují několik posledních položek. Vždy lze přepínat mezi mobilní a klasickou verzí vpravo nahoře, kdyby někdo z nějakého důvodu potřeboval.
201428.7.
THE REPAIT OF THE ROOF OF THE SHOP JELÍNEK INTERIÉRY Dobrý den, jak bylo uvedeno na Shromáždění vlastníků, jedním z úkolů Výboru je oprava střechy obchodu Jelínek interiéry, kterou zatéká do obchodu. Výbor SVJ vybral k opravě firmu Radovan Sveykovský. Podklady k opravě budou zveřejněny na webu domu.
201428.7.
REPAIR OF THE CAR LIFT Dobrý den, Tramontáž byla již dnes podruhé zavolána k opravě autovýtahu. Kdosi naboural dveře autovýtahu zevntiř a ujel, takže by bylo fajn, kdyby se Výboru přihlásil a škoda se může řešit přes pojištění. Děkujeme. Lišková
201411.6.
SIGNATURE OF CONTRACT WITH PVK Včera 10.6.proběhla schůzka na PVK a.s. Jak vyplynulo i z jednání na Shromáždění, Výbor SVJ podepsal smlouvu s PVK na dodávku vody a odvod odpadních vod, ve které je SVJ odběratelem vody na přípojce, kterou vlastní Alte s.r.o. Smlouva je v dokumentech na webu domu. Jednání s firmou Alte o pronájmu přípojky a dalších podmínkách stále pokračují. Výbor SVJ.
20145.6.
CALL FOR PUTTING THE VENTILATION IN THE FLATS TO ITS ORIGINAL STATE! Vyzýváme vlastníky bytů v našem domě, aby uvedly ventilace ve svých bytech do původního stavu, tzn. neucpávaly je. Tím, že si ventilaci ucpete, zvyšujete hluk ventilace v ostatních bytech na Vaší stoupačce. Žádáme Vás o ohleduplnost vůči ostatním spolubydlícím! Děkujeme za spolupráci. Výbor SVJ.
201427.5.
THE NUMBER OF PERSONS LIVING IN THE OWNER'S FLAT Aktualizace počtu osob žijících ve společné domácnosti. Žádáme všechny o kontrolu „počtu osob“ a „počtu garážových stání“ na hlavní stránce Vyúčtování služeb a ostatních nákladů za rok 2013. Pokud máte jakékoliv změny v počtu osob, žijících ve společné domácnosti, nahlaste je prosím co nejříve správci JIVIŠ na tel. 266310266 nebo na email jivis@jivis.cz. Výbor SVJ.
201423.5.
THE ACCOUNTS OF SERVICES 2013 Pro kontrolu odečtů indikátorů topných nákladů, vodoměrů TUV a vodoměrů SV potřebujete:
- Montážní protokol vodoměrů (obdržel každý při výměně vodoměrů v domáctnosti přímo od technika)
- Odečtový list měřidel domu (EGU Praha Engineering a.s.)
- Hromadný protokol výměny vodoměrů, který je přiložen. Zde si každý najde svůj byt a číslo vodoměru. POZOR! Čísla bytů jsou zde uvedena jinak než jsme zvyklí. Např. Byt č. 53=5.3 neboli byt na 5.patře a 3.stoupačce. Pokud tato vaše kontrola odhalí případné nejasnosti či chyby, kontaktujte prosím správce JIVIŠ na tel. 266310266 nebo na email jivis@jivis.cz. Výbor SVJ.
201416.5.
THE DAMAGE OF THE LOCH TO THE DUSTBIN-ROOM Dobrý den, dnes volal pan Řezníček, že někdo poškodil zámek, resp. vložku u dveří k popelnicím - těm, co se zamykají, nikoliv těm železným. Zámečník musí vložku dodat a opravit v pondělí. Na pondělí ráno je s panem Řezníčkem domluveno, že zařídí odvoz popelnic. Popeláři se nemohouk popelnicím nyní dosta. Za výbor Petra Lišková
201412.5.
ANNUAL MEETING OF THE OWNERS - 2014 Shromáždění vlastníků 2014 se bude konat 3.6.2014. Pozvánka Vám bude doručena v nejbližších dnech. Již nyní si můžete všechny podklady, které se ke shromáždění vztahují, prohlédnout v sekci "Dokumenty". Výbor SVJ.
20147.5.
LEAKING IN THE CORRIDOR ON THE 7TH FLOOR Bylo zjištěno (dle technické dokumentace),že pravděpodobnou příčinou zatečení na chodbe v 7.patře je, že při prudkém šikmém dešti naprší buď do klimatizační roury, nebo do nějaké netěsnosti kolem ukotvení ventilace (obojí na střeše). Pak voda stéká po kanalizační stoupačce až do 7.N.P. a kape na podhled. Dost obtížně se to zjišťuje – do konstrukce střechy nikdo nevidí a do šachty, kterou vedou stoupačky je také špatný přístup.
Návrh řešení: přetěsnit spáry kolem vyústění ventilace na střeše. Toto bude realizováno v nejbližší době. Výbor SVJ.
20147.5.
THE GROUND FLOOR REPAIR-THE TERM Domluvený postup nátěru podlahy v přízemí je následující:
V pátek 16.5. od 17:00 se zablokuje výtah pro zastavování v 1.N.P., začne se brousit, odmašťovat podlaha a stavět lávka, cca kolem 19:00 by se mohlo začít natírat.
V sobotu 17.5. po poledni by se mohla odstranit lávka a obnovit běžný provoz. Děkujeme za spolupráci. Výbor SVJ
20142.5.
THE COTROL OF FREELANCE DEPARTMENT 15.4.2014 byla provedena v našem domě kontrola pracovníky Živnostenského úřadu. Dle živnostenského zákona §31, odst.2 je povinnost označit sídlo společnosti názvem a číslem IČO na viditelném místě z venku budovy. Ti, kterých se to týká, se mohou obrátit na Výbor SVJ a zaslat na vybor@locelot.com název a IČO společnosti, která má v našem domě sídlo. Zatím máme 3 jména. Výbor zpracuje tabulku a umísti ji na tablo vedle zvonku. Údaje je nutné na výborový email zaslat nejpozději do 6.5.2014. Za Výbor Petra Lišková.
201428.4.
PROFESSIONAL CHAIRMAN (MIGHT BE INTERESTED) Mohlo by Vás zajímat...
Od 1.1.2014 dle NOZ je možné, aby ve výboru SVJ již nebyli tři členové výboru, nýbrž jen jeden člen výboru z řad členů SVJ, ale i nečlen SVJ, třeba správcovská společnost, pokud by tak bylo na shromáždění SVJ rozhodnuto.
Aby členem výboru SVJ mohl být někdo jiný než člen SVJ, je třeba v tomto ohledu nejprve změnit stanovy SVJ, a pak by skutečně bylo možné, aby napr. správcovská společnost byla předsedou a jediným členem výboru SVJ, což se nazývá profesionální placený předseda, který navenek jménem SVJ jedná a za vše odpovídá, za což mu náleží odměna. Pokud by pro nás toto vykonávala společnost JIVIŠ bylo by to 10 000 Kč/měsíc.
201424.4.
STAIN IN THE CEILING IN THE HALLWAY ON THE 7TH FLOOR Byla nám nahlášena skvrna v podhledu na chodbě v 7.patře. Zdá se, že zatéká z terasy bytu v 8.patře nejen na chodbu, ale i do bytu 7.2. Bude velmi složité zjistit, kde přesně zatéká, proto nejsme nyní schopni říct ani přibližný termín opravy. Pokud bude v této věci něco nového, napíšeme to sem. Výbor SVJ.
201424.4.
THE GROUND FLOOR REPAIR-PLANNED PROCESS Byl odsouhlasen postup opravy podlahy v přízemí našeho domu společně s panem natěračem, p. Řezníčkem a zástupcem výboru. Barva (trvanlivý epoxid) musí schnout 12 hodin. Natírat se začne ve tři hodiny odpoledne, do šesti by mělo být natřeno, do rána do šesti bude schnout. Odstín šedé bude tmavší, lesk zůstane, je trvanlivější (5 a více let). Matný odstín je velmi nekvalitní, životnost max. rok. Znečištěný práh výtahu bude vyčištěn, na podlahu výtahu se bohužel ředidlo nehodí, mohla by být poškozena. Obyvatelé přízemí budou chodit přes dřevenou lávku, která bude vyrobena na míru. Kočárky a větší zavazadla se na ní asi nevejdou, je nutno s tím počítat. Výtah v přízemí bude zablokován, přístup na schody omezen, tzn. bude potřeba jezdit do -1.patra a použít autovýtah. Termín bude včas oznámen. Instrukce budou vyvěšeny. Mělo by to být zatím vše.
201423.4.
PLANNED MEETING IN PVK Jednání se společností ALTE (dodavatel vody) stále ještě pokračuje. Pro náš dům by bylo samozřejmě nejvýhodnější mít smlouvu přímo s PVK. Toto jsme projednávali na schůzkách výboru již v únoru a také jsme nechali vypracovat projekt na přípojku. Nyní se sama PVK obrátila na náš výbor se žádostí o schůzku. Ta by měla proběhnout do konce dubna. Výbor SVJ.
201415.4.
THE DOOR LOCK REPAIR Dnes byl namontován nový zámek do druhých vchodových dveří. Starý zámek bude opraven (lhůta opravy je cca 30 dní) a bude ponechán do zálohy. Výbor SVJ.
20141.4.
GREENERY AROUND OUR HOUSE-SPRING "CLEANING" Jarní úklid zeleně okolo našeho domu, by měl proběhnout v průběhu měsíce dubna. Výbor SVJ.
20141.4.
DISINFESTATION Deratizace v domě byla ukončena. Poslední návnadu tam ještě deratizátor preventivně nechal. Další krok bude oprava propadlé dlažby u dveří, kudy se potkani k popelnicím dostávali. Pak bychom rádi apelovali na všechny, aby neničili popelnicové nádoby tím, že do nich dávají nadměrný odpad. Pokud by nádoby měly víka a byly řádně uzavřeny, žádný potkan by se tam nedostal. Děkujeme za spolupráci. Výbor SVJ.
20141.4.
CAR ELEVATOR-MAINTENANCE+CONNECTION TO THE CONTROL CENTER Dnes technik z Tramontáže vyčistil lišty autovýtahu. Toto se obvykle provádí 2x ročně. Tentokrát to nestačilo... Znečištění způsobují splodiny z nastartovaného auta. Technik doporučuje auto v autovýtahu vypnout. Upozornění bude umístěno v autovýtahu.
Úklidová firma vyčistila prostor před autovýtahem od mulčovací kůry.
Spojení s dispečinkem bylo nastaveno na maximální hlasitost. Také jsme byli upozorněni, že dispečer se hlásí pouze z levého reproduktoru (pokud jedete výtahem dolů). Reproduktor bude označen. Výbor SVJ.
201428.3.
THE REPAIR OF THE LIFT Dobrý den, revizní technici z firmy KONE zjistili potřebu výměny vodicích čelistí protiváhy. Díly objednají a dodání trvá víc jak týden. Dnes by měli technici, dle informací od KONE, výtah provizorně opravit, kompletně, až budou objednané díly. Za výbor SVJ Lišková
201418.3.
VENTILATION OF THE HOUSE-THE INSPECTION REPORT Podle očekávání funguje ventilace v domě dobře. Viz. revizní zpráva. Výbor SVJ
201417.3.
CAR ELEVATOR-CONNECTION WITH THE OPERATOR Bylo zjištěno, že po stisknutí nouzového tlačítka v autovýtahu je velmi slabě slyšet přihlášení operátora. Tento týden provede kontrolu technik z firmy Tramontáž. O výsledku Vás budeme informovat. Výbor SVJ.
201413.3.
THA DAMAGED FLOOR WILL BE MENT ON 17.TH MARCH Dobrý den všem, dle informací od pana Řezníčka se v pondělí 17.3. začne opravovat poničená podlaha v 1. podlaží. Oprava bude trvat do 19.3. a v tu dobu bude přístup do domu trochu komplikovanjěší, pravděpodobně do vstupu budou umístěna nějaká prkna, přes která se bude chodit. Tak prosím dbejte zvýšené opatrnosti. Za výbor SVJ Petra Lišková.
201413.3.
DISINFESTATION IN THE DUSTBIN HALL AND CELLARS Dobrý den, dnes byla v domě provedena deratizace společných prostor. Návnada byla umístěna k popelnicím a také za sklep v 1. podlaží. Na dveřích jsou nalepené výrazné štítky. Prošli jsme i sklepy a garáže, tam odborník řekl, že je to na hlodavce již moc hluboko a nejvíc je láká prostor popelnic :-( Návnada funguje tak, že hlodavci ji sežerou, dokud bude návnada mizet, do té doby bude chodit deratizér. Ze zkušenosti chodí tak 2-3x. Na kontrolu přijde za týden. V průběhu příštího měsíce dbejte prosím zvýšené opatrnosti ve výše uvedených prostorách při pohybu dětí a pejsků. Za výbor Petra Lišková.
201410.3.
PRAGUE WATER AND SANITATION COMPANY-CONNECTION PVK- žádost o připojení k vodovodní přípojce - společnost PVK-přípojka. Soucasný stav: JIVIŠ zadal vypracování projektu přípojky, poté vybere (ve výběrovém řízení) stavební firmu a předloží rozpočet realizace, v dalším kroku podá žádost ke schválení na PVK, realizaci připojení k vodovodu PVK bude dozorovat PVK. Bude prezentováno na shromáždění vlastníků. Vybor SVJ.
201410.3.
THE FLOOR REPAIR ON THE FIRST FLOOR Byla objednana oprava cele podlahy v prvnim patre. Ta cast, ktera byla poskozena pri stehovani, bude vymahana. S vlastnikem bytu jsme v kontaktu, vec chce resit. Termin opravy bude upresnen. Vybor SVJ.
201410.3.
VENTILATION REVISION Revize ventilace domu proběhla 6.3. Revizní zprávu očekáváme v nejbližších dnech. Bude uveřejněna zde. Vybor SVJ.
20146.3.
THE PHOTO OF THE WOMAN, WHO STOLE THE STROLLER ON 3RD MARCH Zveřejňujeme fotografii ženy, která 3.3. odcizila kočárek. Je bohužel zahalená, ale třeba ji někdo pozná podle oblečení a bude informovat policii. Každopádně žádáme všechny, aby do domu nepouštěli cizí lidi, chráníme tak majetky i bezpečí nás všech. Děkujeme. Výbor SVJ.
201418.2.
THE DAMAGE ON THE 1ST FLOOR IN THE HALL Informace pro obyvatele domu - výbor SVJ řeší odpovídajícími způsoby poškození podlahy v 1. (resp. nultém podlaží) jakožto i případná další poškození ve společných prostorách. Za výbor Petra Lišková, Zuzana Vávrová.
201417.2.
REVISION OF VENTILATION SYSTEM Vážení obyvatelé, po dohodě se správcovskou firmou JiViš proběhne revize ventilačního systému našeho domu. Revize byla objednána u společnosti BRABEC Vzduchotechnika, s.r.o. Zpráva z ní bude uvedena na webu domu. Za výbor Zuzana Vávrová, Petra Lišková
201417.2.
INFORMATION ABOUT WATER DISTRIBUTION Vážení obyvatelé domu L'Ocelot, rádi bychm Vás informovali o vývoji situace s novým dodavatelem vody do našeho domu. Momentálně vyjednává co nejlepší podmínky na odběr vodného a stočného právní zástupce společnosti JiViš. Další zprávy o výše uvedeném naleznete na webu domu. Za Výbor Petra Lišková, Zuzana Vávrová.
201426.1.
WATER DISTRIBUTION - END OF ACTIVITIES OF ETT Vážení obyvatelé domu L'Ocelot,

ze schůzí SVJ víte, že na některých z nich se řešila situace ohledně dodávky vody a smlouvy na odběr vody. Přesněji řečeno, co by se stalo, pokud ETT Energetika skončí a její závazky převezme jiná společnost.

Tato situace nyní nastala, ETT ukončila v prosinci 2013 svoji činnost a vypověděla SVJ Smlouvu na dodávku vody. Předmětné rozvody vody prodala společnosti Alte s.r.o. V lednu 2014 Alte s.r.o, Výboru SVJ zaslala k podpisu novou Smlouvu na dodávku a prodej vody.

Výbor nechal Smlouvu posoudit právníkem správcovské firmy JiViš. Výbor intenzivně řeší i další možnosti, a neobejde se to bez využití právníka, protože se smlouva i odběr vody týkají složitých právních otázek. V nejbližších dnech proběhne schůzka Výboru, právníka a zástupců firmy JiViš. O dalším průběhu řešení Vás budeme na webu domu informovat.

Za Výbor
Petra Lišková, Zuzana Vávrová
201310.9.
REPORT FROM THE GENERAL ASSEMBLY 2013 Do sekce Dokumenty byl uložen zápis ze Shromáždění SVJ z 20.6.2013, kde byli mimo jiné zvoleni 2 noví členové výboru od ledna 2014. Petra Lišková a Zuzana Vávrová nahradí ve výboru Tomáše Strašáka a Davida Nového.
20139.9.
CHANGE OF CALORIMETERS AND HYDROMETERS V nejbližších dnech budou vyměněny kalorimetry a vodoměry u všech bytových jednotek. Jejich platnost expiruje. V příloze je usnesení výboru a zpráva (také v Dokumentech).
201329.6.
CAR ELEVATOR REMOTE CONTROLS HAND OUT Pro ty, kteří si doposud nevyzvedli ovladače v určených termínech je další vydávání zajištěno správcem. Adresa: Drahobejlova 54 (2 min. chůze), před návštěvou je nutné telefonicky se domluvit. Telefonní čísla najdete v Kontaktech. Předpokládá se, že za 2 týdny odstavíme starý systém a původní ovladače přestanou fungovat.
201323.6.
ISSUING NEW REMOTE CONTROLS OF CAR ELEVATOR Nové ovladače autovýtahu budou vydávány v úterý 25.6. a středu 26.6. mezi 20:00 - 21:00 v baru Music City. S sebou přineste občanský průkaz. Ovladače jsou vydávány členům SVJ nebo jimi pověřeným osobám (plná moc).
201318.5.
GENERAL ASSEMBLY 2013 + ELECTION OF NEW MEMBERS OF THE BOARD Dne 20.6.2013 proběhne schůze Shromáždění v Music City. Bude se volit také nový výbor, jelikož dvou členům zaniká členství. Materiály ke schůzi jsou v sekci Dokumenty. Pozvánka také bude poslána všem členům SVJ poštou.
201320.4.
CHIP ACCESS SYSTEM OUT OF SERVICE ON 22-APR-2013 Dne 22.4.2013 bude dočasně mimo provoz chipový systém domu. Pro otevření prvních vchodových dveří bude potřeba klasický klíč, druhé vchodové dveře budou trvale otevřené. PROSÍM NECHEJTE OTEVŘENÉ!
201320.4.
CAR ELEVATOR V pondělí 22.4.2013 bude omezen provoz autovýtahu v důsledku prováděných prací. Ze stejného důvodu neukazují displeje výtahu jeho správnou polohu.
201316.4.
CHIP SYSTEM IN THE CAR ELEVATOR V současnosti probíhá instalace chipového systému v autovýtahu. V květnu proběhne výměna ovladačů tak, že si každý obyvatel domu u správce vyzvedne nový a odevzdá starý ovladač. O termínu této výměny budou informace a bude dostatek času pro všechny si ovladač vyměnit.
201315.3.
AIR VENTILATION SYSTEM TO BE FIXED ON THE -2.PP GARAGE FLOOR Po několika týdnech nefunkčnosti odvětrávacího systému v garážích v -2.PP jsme konečně se správcem našli řešení, které oproti přechozím varianátm není tak nákladné. Bude brzo tedy opraveno.
201315.3.
ADDITIONAL CAMERAS Došlo také k podpisu objednávky na osazení dodatečných dvou kamer, které budou lépe střežit prostory, kde v poslední době docházelo k vykrádání. Jedna bude osazena ve prostoru před vstupem do vinných sklípků a sklepních kojí v -2.PP a druhá tak, aby střežila vchod do místnosti se serverem a dalšími ovládacími systémy našeho domu.
201315.3.
CHIP SYSTEM FOR OUR CAR ELEVATOR Konečně došlo k finalizaci řešení a podpisu smlouvy na osazení autovýtahu čipovým systémem. Do měsíce by měl být systém osazen. Než bude spuštěn, budou mít možnost všichni členové SVJ si vyměnit stávající ovladač k autovýtahu za nový. O způsobu řešení a ovládání bude zde napsáno včas, aby měli možnost se všichni s ním seznámit.
201328.1.
LEAKING WATER IN THE CELLAR ROOM (-2.PP FLOOR) Ve sklepích v -2.PP teče voda ze stropů. Přícinou je popraskaná podlaha místnosti Dalkia (o patro výš), kde dochází k upouštění vody. Provede se oprava, která zamezí dalšímu pronikaní vody.
201222.11.
GARBAGE COLLECTION Navýšili jsme frekvenci odvozu odpadu na 3 krát za týden. Snad se nebude u popelnic už hromadit odpad...
201217.9.
PARKING IN FRONT OF THE HOUSE Přes víkend došlo k nabourání nově osazeného stromu před domem. Předchozí strom také někdo naboural. Bohužel bych dokázal vyjmenovat minimálně 20 lidi z domu, kteří na chodníku před domem neustále parkují auto, byť na desítky minut. Je jim jedno, že stojí na chodníku a zamezují také přístup do domu pro stěhování nebo nakládání. Chodník se tam už také bortí. Musím konstatovat, že mnohým lidem je asi lhostejné, jak vypadá okolí domu. Město požádám o schvální umístění kuželových zábran, protože se bohužel arogance asi jinak krotit nedá.
201224.8.
MINUTES FROM THE MEETING WITH PRAGUE 9 TOWNHALL REPRESENTATIVES Dne 9.8.2012 jsme měli schůzku se zástupci radnice Prahy 9, abychom s nimi řešili problémy okolí našeho domu. Zápis města je v příloze.
20125.7.
MEETING WITH REPRESENTATIVES OF THE PRAGUE 9 TOWNHALL Dne 9.8.2012 proběhne setkání se zástupci města o problémech v okolí našeho domu. Seznam všech bodů k projednání je níže v odkazdu. Tam také můžete ještě stále přidávat další, pokud jeětě není uveden. SEZNAM PROBLÉMŮ ZDE
20124.7.
HOT WATER OUTAGE Od 16.7. do 22.7. bude klasická letní odstávka teplé vody.
20123.7.
SENDING EMAILS TO THE BOARD OR MAINTENANCE COMPANY V sekci Kontakty je nyní možné posílat email na výbor nebo správce přímo z webu. Vybrat si můžete i pro koho je email určen (výbor, správce - technika nebo správce - účetní).
201220.6.
MINUTES FROM THE GENERAL ASSEMBLY 2012 V sekci "Dokumenty" je již zápis ze Schůze SVJ.
201231.5.
HARDWARE KEYS FOR ACCESSING HOUSE DISABLED Dnes došlo k definitivní změně přístupu do domu pomocí standardních kovových klíčů, jak bylo původně plánováno. Kovové klíče již fungují jen zevnitř pro případ havárie v domě. Čipy jsou tedy jediným způsobem, jak se do domu dostat. Tento stav byl plánován, ale přikročili jsme k němu až teď po spolehlivém odzkoušení celého systému.
20126.5.
GENERAL ASSEMBLY OF FLAT OWNERS 2012 Shromáždění vlastníků jednotek se bude konat 31.5.2012 v 20:00 v Music City. Protože minulý rok jsme byli neusnášeníschopní, výbor apeluje na všechny vlastníky, aby přišli na schůzi a starali se o své vlastnické práva. Potřebujeme schválit některé důležité body jako zvýšení bezpečnosti domu a s tím spojená investice. V sekci Dokumenty najdete materiály ke schůzi.
201231.3.
PROBLEMS AROUND OUR HOUSE Praha 9 nás vyzvala k jednání o problémech kolem našeho domu. Pokud máte něco, co by měl na jednání výbor s radnicí Prahy 9 řešit, nebo se chcete jen podívat na již vložené podněty ostatních, klikněte ZDE
201210.3.
OUTAGE OR PROBLEM PROCESS GUIDE Protože ne všichni vědí jak postupovat při poruše nebo havárii, tak výbor prosí všechny obyvatele domu, aby postupovali nejlépe následovně:

1. Poruchu nebo havárii nahlašte správci. Pokud se mu nedovoláte (mimo pracovní dobu apod.), tak výboru nebo přímo na konkrétní číslo dodavatele (voda, elektřina apod.). Všchny potřebné kontakty najdete v sekci KONTAKTY.

2. Napište to na web. Tím budete ostatní informovat. Na web chodí překvapivě hodně lidí a to denně. Podle statistik sem chodí denně víc jak polovina obyvatel domu. To je nečekaně vysoké číslo. Příspěvky vložíte v sekci DISKUZE. Pokud neznáte heslo, obraťte se na předsedu výboru. Jako předmět zvolte oblast, na kterou se porucha vztahuje.

3. Sekce ZÁVADY na těchto stránkách je zatím nefuknční. Neosvědčila se, když byl ještě správce Bonus Development. Nejlepší je opravdu diskuzní fórum.
20126.3.
DEFECTS CLAIM - ESCALLATION Protože Podzimek doposud neostranil vady a nedodělky na domě, výbor přistoupil k vymáhání odstranění vad právní cestou. V příloze je dopis a také soupis neodstraněných vad
20121.3.
WATER LEAKING ON THE GARAGE FLOOR V garážích v -1.PP zase teče voda, správce už to ví a bude řešit.
201210.2.
CAR ELEVATOR Autovýtah občas nedovře venkovní dveře. Opravář dnes dveře opraví.
20122.2.
CAR LIFT OUT OF ORDER 8:30 Podle technika je poškozená fotobuňka. Zprovoznění zřejmě až odpoledne.
201217.1.
PHOTOS OF THE SUSPECTS z krádeže v domě 14.1.2012
201214.1.
ROBBERS IN OUR HOUSE Dnes/včera kolem půlnoci vnikli do domu dva lupiči a odcizili v garážích v -1.PP věci, které ležely na parkovacích místech a dále se pokusili o vloupání do bytu na 4.NP. Jak jsme dle kamer zjistili, do domu se dostali přes autovýtah, protože mají ovladač. To znamená, že je to ovladač někoho z domu, kdo ho buď ztratil nebo byl ukraden. Protože není způsob, jak tento ovladač nechat deaktivovat, je možné, že se sem ještě dostanou. Přístí týden budeme řešit, jak zvýšit bezpečnost domu, abychom kontrolovali lépe přístup přes autovýtah a další bezpečnostní prvky. Fotku podezřelých dáme zítra na nástěnku a sem na web. Lupiči dle kamer hledali dle schránek, kam se podívají a pohybovali se kolem bytů v 1.NP a 4.NP. Vybrali si byt, kde nikdo nebydlí, možná právě díky plné schránce.
20122.1.
LEAKING WATER IN THE -1.PP FLOOR IN GARAGE PREMISSES Informace od správce: Na odstranění závady se pracuje. Voda vytéká z bytu č.2.2. v 1.patře. Bohužel koncem roku byl ztížen přístup do bytu, který je momentálně neobýván. Již v pátek 30.12. se instalatér pokoušel závadu odstranit, bohužel vzhledem ke ztíženým podmínkám se mu to nepodařilo. Závada je zřejmě na topení – dnes instalatér uzavřel topení pro tento byt, takže voda by postupně měla přestat vytékat. Vlastní oprava v bytě bude provedena během tohoto týdne.
20119.12.
HEATING V poslední době byly problémy s topením. Podle informace od správce měli dnes pracovníci Dalkie provést úpravu tlakování a zlepšit funkčnost topení. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na správce.
201125.11.
DIRECT CONTACT TO OUR HOUSE TECHNICIAN Do kontaktů jsme přidali hlavní kontakt při řešení technických problémů v našem domě. U správce JiViŠ máme přímo dedikovanou osobou pro technickou správu našeho domu - Luboše Řezníčka.
201116.11.
DEBTS OF SEVERAL MEMBERS OF THE COMMUNITY Někteří členové ani po obdržení 2. upomínky s 2.000 Kč pokutou nezaplatili své dluhy a tak se SVJ rozhodlo předat tyto dluhy právnímu oddělení. Pokud máte o svých platbách pochybnosti, prosím kontaktujte naši účetní u správce JiViŠ - paní Leierovou. Kontakt na správce najdete v sekci KONTAKTY
201126.8.
BREAK-IN TO THE CELLAR BOXES ON THE -2.PP FLOOR Z vyměněného zámku se nakonec vyklubalo vloupání a bohužel v jednom ze sklípků byly odcizeny věci a záležitost šetří policie.
201123.8.
CHANGE OF THE DOOR LOCK OF THE ENTRY DOORS TO THE CELLAR BOXES ON THE -2.PP FLOOR Někdo bez vědomí výboru a správce vyměnil vložku zámku vstupních dveří ke sklepům v -2.PP. Správce zajistí novou vložku a vyzve majitele sklepních kójí v -2.PP k výměně klíče.
201115.8.
CAR ELEVATOR OUT OF ORDER Autovýtah je do středy 17.8. mimo provoz. Je poškozené ložisko a při jeho opravě dnes se zjistilo, že je poškozená i lanovnice.
20118.8.
UNSUCCESSFUL ASSEMBLY Shromáždění, které proběhlo v červnu, nemělo dostatek hlasů (méně než 50 % všech podílů) a tak bylo neusnášeníschopné.
20118.8.
CORRIDOR LIGHTS Provizorně jsme nastavili na jeden až dva měsíce nepřetržité osvětlení chodeb přízemními světly. Účelem je zjistit, jak se promítne toto osvětlení do celkové ceny za elektřinu. Pokud ne výrazně, zřejmě budou od rána do večera ponechána rozsvícena. V mnoha případech nefungují správně pohybová čidla.
20118.8.
CAR ELEVATOR OUT OF ORDER Výbor objednal u Tramontáže výměnu některých poškozených dveří, které byly poškozeny v minulosti opakovaným nabouráním a dále posunutí fotolišt, aby nedocházelo k blokaci zavírání dveří při nasvícení slunečními paprsky. Z toho důvodu 8.8. od 9h do 17h nepojede autovýtah.
201119.5.
GENERAL ASSEMBLY 2011 Shromáždění se bude konat ve čtvrtek 16.6.2011 v Music City. Pozvánka je zde přiložena, v nejbližších dnech Vám bude doručena poštou. Materiály ke schůzi budou v sekci "Dokumenty" od 31.5.2011.
201127.4.
INTERNET Společnost Dial Telecom provedla navýšení spojení v domě na cca dvojnásobek celkové kapacity, kterou dům dnes produkuje. Přesto se internet nezlepšil. Dial Telecom zjistil, že dochází k rušení spoje a tak provede zítra 28.4.2011 kolem 10:00 přesměrování spoje na jinou lokalitu. Výpadek bude asi 15 min. a měl by kompletně vyřešit problém s kvalitou internetu v domě.
201113.APR.
GARDEN & GREENAt the end of April garden and green arrangments will be done on the western and southern side of our building. Some trees, bushes and flowers will be planted together with a simple irrigation system. The description of the project in Czech is attached in DOC.
201118.FEB.
WATER LEAKING IN GARAGE PREMISSESToday another water leaking in our garage premisses happened, caused by a wrongly sealed screw-threads of the hot water hydrometers on the 2nd and 3rd floor. The facility maintenance company JiViS immediately fixed the problem with the assistance of an emergency service company. The Board will order a revision of all such screw-thread connections as this is not the first such case. The water pool will be cleaned tomorrow. JiViS was very flexible in taking care of the situation and also suggested to make the revision of the screw-threads and arranged the pool cleaning for tomorrow, thus Saturday. In comparison with similar situations solved (rather not solved) by previous maintenanace company Bonus, it is uncomparable care.
201102.FEB.
HOT WATTER DELIVERY OUTAGESOur house experienced some outages of the hot watter delivery last week. Dalkia checked the situation and found the outage was caused by a faulty pump, so Dalkia quickly reacted and replaced the pump. Hopefuly the outages are over.
201126.JAN.
CAMERA SYSTEM IN REAL OPERATIONHouse camera system has been duly registered at the Úřad na ochranu osobních údajů (Office for protection of personal data), Reg. No. 00038761, see: http://www.uoou.cz/registration.aspx?id=53623
201126.JAN.
revision of the electric wire systemsWe ordered the a revision of our house electric wire systems with the ETT company. After few drop outs of the energy in our house it was found that some electric wires were faulty and so these drop out should not happen any more.
201105.JAN.
PASSWORD TO PRIVATE SECTIONSThe password remained the same as you use today. To access private sections FORUM and DOCUMENTS (previously PRIVATE) - both in Czech and English versions - just enter the password once. The system remembers the password for 1 hour or till the reset of your browser.
201105.JAN.
DISCUSSION FORUMWe have programmed new pages in PHP language and so we gained more features. The discussion forum has now new features as follow:
  • the home page shows today just last 10 messages, all other in the private section "FORUM"
  • you can sort predefined subjects (so far 5 frequently used subject which will be later extended by real needs
  • you can make also a period based sort (last week, months etc.). Unfortunately we have only last 2 months of history as the previous external service didnt allowed us more.
  • when entering a new message, please fill in your surname, otherwise the message will be deleted (this is not anonymous forum)
  • you can search key words (the search is not sensitive to Czech letters nor capitals, so the word "Dům" is the same as "dum")
201012.DEC.
BOTH ELEVATORS OUT OF ORDER Between 11-12 of December both elevators were out of order. ETT found out that the problem was caused by a fault electrical switchboard and restored the operation.
201004.DEC.
SNOW-COVERED CARS IN THE GARAGE The Board asks every owner of the parking in the garage premisses to remove snow from the car to the maximum extent before entering the garage. Some people dont do it and the result are extensive pools of water. We will require these irresponsible drivers to share the cost of the cleaning.
201028.NOV.
CAR LIFT OUT OF ORDER 01-DEC to 03-DEC-2010 Between the 1st and 3rd of December 2010 the car lift will not be opperational. The Board has applied claims with the Podzimek company which will make a new anti-rust floor cover. It got extremely rusty and is not, of course, architect´s intention, but just a bad quality work :-)
201028.OCT.
CONTACTS OF TRAMONTÁŽ Contacts of the 24H service of the car lift operator Tramonáž added to the CONTACTS section.
201028.OCT.
CAMERA SYSTEM Contracts (by Work and SLA) with NEXT Security & Communications s.r.o. added to the PRIVATE section.
201024.OCT.
CAMERA SYSTEMOn the 15-OCT-2010 the Board chose the winner of the camera system tender. The winner is Next Security & Communications s.r.o. By the mid-November the camera system will be installed and operational. In the section Private /Minutes from the Board Meetings/ you can see the final evaluation sheet and also all particular offers of the tenderees.
201028.AUG.
FINAL BALANCE OF THE ADVANCE PAYMENTS FOR SERVICES 2009 Our former facility maintenance company Bonus Development and current JiViŠ resolved the discrepancies in the accounts and this week you have got the final balance figures.
201028.AUG.
BOARD MEETING The Board of the Community held the meeting on the 10-AUG-2010. If you are interested what we are now solving please see the minutes in the section PRIVATE.
201028.AUG.
CAMERA SYSTEM - TENDERCurrently, we are running the tender for the camera system. The predicted end of the tender is at the end of September and installation in October-November.
201028.AUG.
CAR ELEVATOR OUT OF ORDEROn the 25-AUG-2010 someone caused the outage of the car elevator by crashing into the doors. The Tramontáž company came and immediately fixed the outage, nevertheless the next morning had to come and fix the same outage again. The person that caused the outage reported his blame to us so the charges will not be covered from our Community accounts. We would like to appreciate the honest behaviour of both persons that caused the outage.
201011.AUG.
MINUTES FROM THE GENERAL ASSEMBLY Minutes from the General Assembly have been added to the section "PRIVATE".
201007.JUL.
PERSONAL LIFT AGAIN IN FULL OPERATION All faults on the personal lift has been fixed as of today. The faults on the lift were a subject of our claims with the Podzimek company. The lift is therefore in full operation fault free.
201030.JUN.
ALARM SYSTEM DAMAGED Tonight at 1.20 someone damaged the alarm box at the -2.PP floor and kicked off the whole alarm button box causing alarms and sirenes and thus calling firefighters to our house and other arrangements around it.
201029.JUN.
ARRANGEMENTS AGAINST DEBTORS The General Assembly held 17-JUN-2010 adopted by 100% of present votes the proposal of sever steps against debtors. (see the minutes from the General Assembly, which will be available here soon). The principles are simple - 1st notice free of charge, 2nd notice with CZK 500 penalty, 3rd notice from our lawyer with CZK 2000 penalty. In all cases 0.05% interest rate.
201029.JUN.
ONE TIME CONTRIBUTION TO THE FUND OF REPAIRS AND INVESTMENTS The General Assembly held 17-JUN-2010 adopted by 100% of present votes the proposal of one-time contribution to the fund of repairs and investments as of 01-AUG-2010 in the amount of CZK 60 / meter of the floor area of every member of our Community. The contribution will be used mainly to secure better our house (camera system, more chips), arrangements around the house and increasing the security and functionality of elevators. The notice to settle the contribution will be delivered to you by the facility maintenance company JiViS.
201029.JUN.
NEW MEMBER OF THE BOARD The General Assembly held 17-JUN-2010 adopted by 100% of present votes a new member of the Board, David Kraus (replacing resigning Petr Kubačka).
201029.JUN.
ALARM SYSTEM ABUSED AGAIN On Sunday 27-JUN-2010 someone again broke the alarm button on the entrance floor and abused the alarm system. It is the 3rd time and evidently not random.
201019.MAY.
ASSEMBLY / GENERAL MEETINGOn the 17-JUN-2010 the General Meeting / Assemly of our Community of Owners will be held in the premisses of Music City. We ask kindly all members of the Community to come to get quorum. All documents will be continuosly added to the section PRIVATE under the password mentioned in the Invitation Letter

Invitation Letter

Power of attorney
in PDF

Power of attorny
in WORD
201016.MAY.
OUTAGE OF THE CAR ELEVATOR On Saturday 15-MAY-2010 there has been an outage of the car elevator caused by damaged inner doors. Someone drove onto the inner doors causing the outage. The same day the outage was resolved by Tramontaz, the operator of the car elevator.
201011.MAY.
FIRE SYSTEMS According to the information from JiViS currently the revision of our house fire systems is taking place.
201010.MAY.
ASSEMBLY The Board is preparing the Assembly. So far the second half of June is highly probable.
201009.MAY.
GREEN AND ARRANGEMENTS AROUND OUR HOUSE After a short delay caused by specification of the works the Board has ordered new green and other arrangements as follows: west side (towards O2 Arena) and north side (in front of the house) will be surrounded by 18 stones of 100 kg size with some bushes among them to create a natural barrier against cars. The whole plot will get new green. The place in front of the house where some cars are sometimes parking will be also arranged by replacing part of the pavement by bushes. New pavement will be constructed from the waste container directly to the road to avoid damaging the house iron plates by the municipality waste service. Other arrangements like more bushes and trees will be realised after more cash accumulated on our accounts.
201014.APR.
GREEN AND ARRANGEMENTS AROUND OUR HOUSEIf everything according to the plan, next week landscape and other arrangements around the house will be ordered (other means prevents to parking cars in fron of the house, new access to the trash can outside, new border stones, prevents to free entry of cars onto our property). The realisation is so far estimated on the first week of May. Further information will be place here. Close to the showroom there were already placed some cedars by the owner of the showroom with previous consent of the Board.
201014.APR.
CLAIMS The board applyend claims on all defects and backlogs in our house. Some owners from our house also take place in this process, thank you for your help. Now there will be harder effort to control their realisation. We decided to apply claims both to Podzimek a synové s.r.o. (being liquidated but marked in the contract as the entity to apply claims) and l´Ocelot, a.s, which is responsible for clearing defects anyway as the contracting party. This process was repeated twice, first as Community of Owners, second as owners of the flats.
201013.APR.
GARAGE CLEANING On the 24-APR-2010 between 8am-3pm the cleaning of our garage premisses and parking lifts will take place. Notices will be placed in our house by JiViS, our facility maintanance company. We ask kindly all owners of parking lifts and parking stands not to park cars that day in our house.
201013.APR.
ALARM IN THE HOUSE 2 Last week there was a fire alarm again. Someone again broke the alarm button in the 1.PP floor and abused the alarm system.
201004.MAR.
ALARM IN L´OCELOT Today at 8am there has been a fire alarm in our house. Our EPS system called firefighters to come, but no fire was detected. Instead someone broke the alarm button in the 1.PP floor and abused the alarm system. As there are recently more cases of vandalism, please mind your surrounding as it is possible that this is caused by someone from our house or its visitors.
201023.JAN.
NEW CONTRACTS The Board has signed a new contract with Kone - house elevator service (mainly because of the transfer of rights to the Community of Owners). We have also signed an amendment to the contract with ETT with new prices of electricity for 2010 (better prices) - both documents are in the section PRIVATE
201017.JAN.
NEW PICTURES Some pictures of snow-surrounded l´Ocelot added to the section GALLERY.
201015.JAN.
DEBTS We are very successful in collecting debts, which could drop to a level around 50.000 CZK at the end of January. The Board has started to act with no compromise against those who are causing the debt and each such person was noticed by us several times creating a process for an eventual dispute. A vast majority of those debtors took a prompt action to settle the debt. We are also preparing a new proces to be approved by the next Assembly of Owners, which will be very hard for debtors from the beginning.
201015.JAN.
PROJECT (HOUSE) TECH DOCUMENTATION & CLAIMS In Autumn 2009 we managed to get finally the technical documentation of our house and next Tuesday there will be first meeting held with some experienced owners to go through the documentation and the state of our house and to claim eventual faults. At present JiViŠ should claim how the Kone elevator was finished as its construction was evaluated as unprofessional by Kone itself (mainly the contruction part of the elevator).
201015.JAN.
CONTRACTS UPDATED In the PRIVATE section you can find updated contracts after revisions and some of them after a transfer of rights to the Community of the Owners.
201015.JAN.
WATER POOLS IN THE GARAGE The Board agreed with the Facility Management Company JiViŠ to remove the water pools in the garage just by sucking off the water. A proper surface cleaning by a cleaning machine will follow after the snow disappears and will be repeated again in Spring.
200928.DEC.
NEW FACILITY MANAGEMENT COMPANY As of 01-JAN-2010 we have new facility management agent for our building - JiViŠ
200927.DEC.
REPORT FROM THE MEETING OF THE BOARD The board hold an official meeting on the 20-DEC-2009 to summarize all activities of the previous weeks. See the report in the section PRIVATE. Should you have no password to this section please contact the chairman of the Board.
200914.DEC.
NEW LOCKS Locks of both entry doors have been replaced. As the old keys are now useless, please insert them into the mail box of Mr. Strasak, they will be used in future in a different manner. The chip system in our house has been deployed and is now fully funtional. Deploying the camera system will take place at the beginning of 2010 when we hope to have comfortable funds on our bank account.
200901.DEC.
New FACILITY MANAGEMENT COMPANY The Board has issued a new tender for choosing new facility management company of our house, where one of the main criteria was references as requested by the Assembly. The winner of the tender is again JiViS company, which had the best references and also price. Currently the hand-over of the accounting records and contracts is taking place from Bonus Development to JiViS, which will start managing our house as from 01-JAN-2010. The Board also participates on all of these meetings.The result of the tender:
200930.NOV.
HOUSE SECURITY - RECENT INFORMATION
1. CHIPS: issuing chips was much longer process than projected due to an unavailability of many flat owners, but finally ended today. Now we are waiting till the NWDC company changes locks, so far it looks this will take place at the end of this week.
2. CAMERA SYSTEM: functional camera system is a question of our financial situation on our current account. Thanks to the hand-over of chips to owners we had an opportunity to communicate outstanding amounts to all owners in question (quite large number of owners were in debts) and we probably reduced the debt to CZK 100,000-150,000. This will allow us to order the camera system in very near future.
200931.AUG.
SECURITY As the number of break-ins is alarming, the Board has speeded up the proces of security system selection which will have 4 phases of installation:
1. PHASE - CHIPS: the Board has already ordered the chip door system for both of the entry doors. We estimate the time of installation around 2-3 weeks.
2. PHASE - CAMERAS: in the course of 1 week the camera system will be ordered as well. There will be cameras outside of the house, in the entry hall and also in the garages.
3. PHASE - CHANGE OF LOCKS: after the installation of the chips on the entry doors and the distribution of the chips to the owners, both mechanical locks will be changed and only authorized persons will posses the keys.
4. PHASE - MORE CHIPS: Installation of more chips (on the garage doors, elevators etc.) is dependend on additional funds which should be accumulated around February 2010.
200918.AUG.
BREAK-IN TO THE GARAGES Yeasterday someone broke-in to our garages and has stolen radios from 2 cars breaking windows. This is already the 4th break-in during the last 2 months, this time not during the night but in the afternoon between 6-9pm. Given the fact that last 3 break-ins were not violent it is probable that the burglar is coming to the house with unwanted assistance of some of the owners. We appeal again all owners for not letting in any person unknown. Also in case of hired workers please follow them to the entry door.
200916.AUG.
TENDER FOR THE LANDSCAPE GARDENERWe have started the tender to choose a company, which will design, execute the arrangements of the house surroundings. The goal of the tender is to find out the price levels and choose the best offer. The winner of the tender should also maintain the project. The tender documentation is attached to this news. If you know a company suitable to participate in this tender, please contact the Board of the Community.
200916.AUG.
MINUTES FROM THE GENERAL MEETING In the section PRIVATE you can find the Minutes from the General meeting including anexes.
200913.AUG.
DEFECTS Bonus Development (our facility management company) has rejected to solve the defect issues through our web pabes. Their statement is available in the section DEFECTS, which is now deactivated. You can also see there the procedure to report faults.
200909.AUG.
WATER LEAKING On Saturday 07-AUG-2009 there was an accident, water leaking from the ceiling in the basement boxes on the first floor. The cause was removed by the Podzimek company - the problem was found in one of the flats on the outgoing water tube.
200909.AUG.
ANTENNA Today the house antenna has been arranged. Please check whether your problems still remain.
200905.AUG.
WHAT IS NOW BEING SOLVED
ANTENNA An arrangement of the house antenna is ordered. NWDC company, that made the patching and electricity lines inside our house, will make this arrangement soon.
MORE SECURITY & ENTRY DOOR HANDLES After already two break-ins into our garage premisses (one through the car elevator, the second one is unclear how) we will prepare the budget for the implementation of dallas chips on all doors and car elevator. There would be only possible access to our house through the chips and that solves also the repeatedly broken entry door handles. The selection of the solution should be ready in September as we are now starting the process.
GREENIn the course of August we start the tender for selection of a landscape gardener. The selected company will make new arrangement of the house surroundings and follow with its maintenance. If our funds allow this expenditures we want the selected company to start works already this autumn.
NEW FACILITY MAN. COMPANY In September-October the new facility management company will be chosen in a new tender.
200931.JUL.
BREAK-IN TO THE GARAGES
2009#
In the night from Wednesday 29-JUL to Thuersday 30-JUL someone again broke-in to our garages and has stolen several things (GPS, bicycle apod.). We appeal all people in our house to thoroughly close entry doors and not let unknown incomers to the house. Recently it is very often that our members of the community (or some workers hired by these members) let the entry door open on stopppers. Do not let unknown incomers to the house! If you do so, follow that incomer to the visited flat. This is the only way how to protect our property. Otherwise any system like dallas chips or intended camera system can not detain unwanted incomers from steeling and these investments will be made in vain.
200910.JUN.
INFORMATION ABOUT THE ANNUAL ASSEMBLY
2009#
A review of Costs & Incomes for the year 2008 have been added to the section PRIVATE. As the accounting has been transfered to our Community from Locelot a.s. (Podzimek company) this year, the review also contains some part of the year 2009.
2009#
For the verification of your property rights please take your ID card with you to the Assembly. The Board will have most recent overview of the owners of the Community from the Register of Properties.
200922.MAY.
In our house following controls have been done: control of functions of the alarms, fire extenguishers and sensors. Gas alarms detectors in the garage floors had not passed the tests - improvement urged
200922.MAY.
In next days you will get the balance of the advanced payments for services - Dalkia (heating and hot watter) already provided data to Bonus Development
200912.MAY.
The Board set up the time for the Assembly of our Community of Owners for 18-JUN-2009 in Music City
200922.MAY.
New documents added to the PRIVATE section: registration of the Community of Owners in the Companies Register, handover protocol of our building, contract with Raiffeisenbank (bank account), Ammendments to the contracts with Tramontáž (maintenance of the car elevator) and AVE (Waste) - transfer of rights to our Community of Owners
200923.APR.
The new cleaning company Jiviš is now working on a desing of the green around l´Ocelot - new trees, bushes, grass.
200922.APR.
From MAY 2009 new cleaning company Jiviš will take care of the cleaning service in l´Ocelot. The same company will also cut the grass around our building. This company will cost us roughly the same money but the scope of the service is bigger. We are also convinced the new cleaning company will do its job better.
200905.APR.
In the PRIVATE section, new subsection with the minutes from the meeting of the Board and a subsection with the communication with the facility management company and otehr suppliers has been launched
200905.APR.
Insisting on the cancellation of the contract could bring future costs for the Community of Owners and also with respect to the Arcicles of the Community of Owners, the Board withdraws the cancellation. We are sending to Bonus Development a request to proove their steps and report another breech of the contract. We request an improvement. Reaction of Bonus Development and our report of faults are available in the PRIVATE section
200927.MAR.
For the substantial breach of contract with the facility management company Bonus Development, the Board of the Community of Owners has decided to cease the contract as of 30-APR-2009. The letter stating the faults is available in the PRIVATE section
200914.MAR.
From many reasons the Board has ceased the cooperation with the current facility management company - Development Bonus. Unfortunately the contract has 6 month cancellation notice. In a tender we have chosen a new facility management company - Jiviš - with the seat 200m from L´Ocelot. We have also ceased the contract with the cleaning service company and company responsible for the maintenance of the green. Both activities will be in hands of the Jiviš company. You can see the original of the cancellation letter in the PRIVATE section
200907.MAR.
new section with private ads of L´Ocelot residents launched
200921.FEB.
our facility management company - Bonus Development - in cooperation with the Board of the Community of Owners started to recover debts of individual Owners to the Community of Owners. Debtors are now getting notices. The total debt has reached CZK 300,000. Knowing the fact our reserve funds covers a negligible part of the debt it is obvious our Community of Owners is insolvent. should there be a missunderstanding, please settle your accounts immediately and check your monthly payments if paid in time and in correct amounts. Those, who will not settle their debts further steps might include the proceedings before the Court or Executor´s involvemnt. There is no other way how to get into black numbers, otherwise all others Owners will have to settle the negative balance
200920.FEB.
on-line book of defects launched
200913.FEB.
we have opened a new own account of our Community - see contacts - nothing changes now (payments for services you settle monthly), soon you will get official announcement of the change
200910.FEB.
cleaning of the garage premises
200925.JAN.
in the common premises of our building new fire-extinguishers has been placed and so was a new step-ladder in the wine room
200906.JAN.
our Community of Owners has been incorporated into the Commercial Register (see Contacts)
200901.JAN.
in next days the developer will hand over the accounting documents to our facility management company
200901.JAN.
founding of the reserve fund
2008#
domains locelot.com and locelot.eu registered, web pages created
2008#
the Board received all contracts from Bonus Development
2008#
better quality of the cleaning service has been arranged, larger scale (twice a year) cleaning service completed
2008#
reconfiguration of the regime of hall lights and air conditioning, the monthy expenditures dropped from former amount of approx. CZK 26,000-28,000 to current CZK 15,000