ARCHIV AKTUALIT

202424.5.
ODSTRAŇTE VŠECHNY PŘEDMĚTY A VYPARKUJTE VŠECHNA VOZIDLA Z PARKOVACÍCH ZAKLADAČŮ DO ÚTERÝ 28.5.2024 - ODSTRAŇTE VŠECHNY PŘEDMĚTY A VYPARKUJTE VŠECHNA VOZIDLA Z PARKOVACÍCH ZAKLADAČŮ DO ÚTERÝ 28.5.2024 - 7:30 HODIN. Od tohoto termínu, bude během dne provedena revize a servis parkovacích zakladačů.
NETÝKÁ SE PEVNÝCH PARKOVACÍCH MÍST
202424.5.
SDĚLENÍ HYGIENICKÝ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Sdělení hygienický stanice Hlavního města Prahy - v příloze
202417.5.
ODPOVĚĎ NA STÍŽNOST NA NADMĚRNÝ HLUK Z POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ SVĚTA V HOKEJI ODPOVĚĎ NA STÍŽNOST NA NADMĚRNÝ HLUK Z POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ SVĚTA V HOKEJI v příloze.
202413.5.
STÍŽNOST NA NADMĚRNÝ HLUK Z POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ SVĚTA V HOKEJI v příloze dokument stížnosti zaslaný Městské části Prahy 9 datovou schránkou.
202420.3.
STROJNÍ ČIŠTĚNÍ PARKOVACÍCH ZAKLADAČŮ - VÝZVA K ODSTRANĚNÍ VŠECH PŘEDMĚTŮ A VYPARKOVÁNÍ VŠECH VOZIDE ODSTRAŇTE VŠECHNY PŘEDMĚTY A VYPARKUJTE VŠECHNA VOZIDLA Z PARKOVACÍCH ZAKLADAČŮ - DO NEDĚLE 14.4.2024 - 8:00 HODIN - od tohoto termínu, bude během dne provedeno strojní čištění a konzervace ploch parkovacích zakladačů. - NETÝKÁ SE PEVNÝCH PARKOVACÍCH MÍST - ty čistíme průběžně naším čistícím strojem.
202414.2.
DNES - VYPNUTÉ OSVĚTLENÍ - PRÁCE NA VENTILACI CHODEB Dnes 14.2.2024 budou probíhat práce na výměně ventilátorů chodeb. během dne bude dle potřeby vypnuté osvětlení chodeb.
202415.1.
VÝZVA K ODSTRANĚNÍ VŠECH PŘEDMĚTŮ Z GARÁŽÍ A SPOLEČNÝCH PROSTOR DOMU - DO PONDĚLÍ 22.1.2024 - 8:00 H ODSTRAŇTE VŠECHNY PŘEDMĚTY Z GARÁŽÍ A SPOLEČNÝCH PROSTOR DOMU - DO PONDĚLÍ 22.1.2024 - 8:00 HODIN - od tohoto termínu, bude probíhat POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ KONTROLA.
202318.10.
VÝZVA - ODSTRANĚNÍ VŠECH PŘEDMĚTŮ Z CHODEB DOMU Odstraňte prosím z chodeb domu všechny přeměty do 20.10.2023. Po tomto datu budou ponechané předměty z chodeb odstraněny a zlikvidovány. Náklady s tím spojené mohou být vyúčtovány původci zanechaných předmětů.
202312.9.
VÝZVA PODÁNÍ NÁVRHŮ DO PROGRAMU SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ 2023 Návrhy do programu Shromáždění vlastníků 2023
posílejte prosím na email "vybor@locelot.com" do 26.9.2023. Po tomto datu bude program Shromáždění 2023 uzavřen a jako součást pozvánky na toto shromáždění rozeslán.
202318.4.
VÝZVA K ODSTRANĚNÍ PŘEDMĚTŮ ZE SPOLEČNÝCH PROSTOR - PŘEDEVŠÍM SKLÍPKŮ 1.NP ODSTRAŇTE VŠECHNY PŘEDMĚTY ZE SPOLEČNÝCH PROSTOR - PŘEDEVŠÍM SKLÍPKŮ 1.NP DO 23.4.2023 - po tomto termínu budou tyto předměty odstraněny a zlikvidovány.
202318.4.
VÝZVA K ODSTRANĚNÍ VŠECH PŘEDMĚTŮ Z GARÁŽÍ A VYPARKOVÁNÍ VŠECH VOZIDEL - DO NEDĚLE 23.4.2023 - 8:00 ODSTRAŇTE VŠECHNY PŘEDMĚTY Z GARÁŽÍ A VYPARKUJTE VŠECHNA VOZIDLA - DO NEDĚLE 23.4.2023 - 8:00 HODIN - od tohoto termínu, bude během dne provedeno strojní čištění všech garážových ploch, včetně čištění a konzervace ploch parkovacích zakladačů.
202328.3.
VÝZVA - UKLÁDÁNÍ ODPADU DO POPELNIC - JEN SMĚSNÉHO !! Popelnice v domě jsou určeny POUZE pro domácí směsný odpad. Papír a plasty, především objemnější obaly a kartóny, patří do kontejnerů na tříděný odpad vedle domu. Odložené osobní věci a drobný nábytek do popelnicové místnosti také nepatří a je nutné je likvidovat na vlastní náklady, nejlépe je odvézt do sběrného dvora Prahy 9, Pod Šancemi 444/1, kde tento odpad od obyvatele Prahy 9 zdarma převezmou.
Firma AVE při odvozu směsného odpadu tyto předměty neodváží a doposud byly likvidovány na náklady SVJ.
V případě že se současná zhoršená situace s odkládáním odpadu v domě nezlepší, budou náklady na odstranění jiného než směsného odpadu z popelnicové místnosti dány k úhradě vlastníkům jednotek, z kterých tento odpad pochází.
20221.12.
ZMĚNA - ODEČET MĚŘIDEL TEPLA A VODY - LEDEN/ÚNOR 2023 Odečet měřidel bude proveden při jejich plánované výměně, která proběhne začátkem roku 2023. Oznámený odečet 12.12.2022 se tedy ruší.
202224.11.
ODEČET MĚŘIDEL TEPLA A VODY - UMÍSTĚNÝCH V BYTECH !! Dne 12.12.2022 od 17:00 DO 18:30 budou provedeny odečty kalorimetrů a měřidel teplé a studené vody, které jsou UMÍSTĚNY UVNITŘ BYTŮ !!
202218.9.
VÝZVA - KONTROLA SKEL ZÁBRADLÍ Vyzýváme vlastníky jednotek, na jejichž balkóně je prosklené zábradlí, aby zkontrolovali neporušenost skel a jejich upevnění. Fotky případných prasklin, nebo uvolnění skel zašlete s popisem na email: vybor@locelot.com
20227.9.
VÝZVA PODÁNÍ NÁVRHŮ DO PROGRAMU SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ 2022 Návrhy do programu Shromáždění vlastníků 2022 posílejte prosím na email "vybor@locelot.com" do 21.9.2022. Po tomto datu bude program Shromáždění 2022 uzavřen a jako součást pozvánky na toto shromáždění rozeslán.
202228.3.
ODSTRANĚNÍ VŠECH PŘEDMĚTŮ Z GARÁŽÍ A VYPARKOVÁNÍ VŠECH VOZIDEL - DO NEDĚLE 3.4.2022 - 8:00 HODIN ODSTRANĚNÍ VŠECH PŘEDMĚTŮ Z GARÁŽÍ A VYPARKOVÁNÍ VŠECH VOZIDEL - DO NEDĚLE 3.4.2022 - 8:00 HODIN - od tohoto termínu, bude během dne provedeno strojní čištění všech garážových ploch, včetně čištění a konzervace ploch parkovacích zakladačů.
202215.3.
PORUCHA DOMOVNÍCH ZVONKŮ PORUCHA domovních zvonků některých bytů, je řešena ze servisní firmou.
202210.3.
OSOBNÍ VÝTAH MIMO PROVOZ 15. + 16.3.2022 8:00 - 15:00 HOD V úterý 15. a ve středu 16.3.2022 bude osobní výtah v době od 8:00 - 15:00 hod. mimo provoz. V tuto dobu bude provedena plánovaná udržba a výměna opotřebovaných částí osobního výtahu.
202211.1.
OD LEDNA 2022 ÚKLID DOMU KAŽDOU STŘEDU (DOPOSUD ÚTERÝ) Od ledna 2022 bude pravidelný týdenní úklid společných prostor prováděn každou STŘEDU dopoledne (doposud to bylo úterý). Umožněte prosím řádné provedení úklidu chodeb domu a odstraňte v tomto termínu rohožky a ostatní předměty z chodeb domu.
202112.11.
DOPLNĚNÍ KAMER DO CHODEB SPOLEČNÝCH PROSTOR DOMU Na základě odsouhlaseného návrhu Společenstvím vlastníků ze dne 30.9.2021, bude dne 15.11.2021 zahájena instalace doplnění kamer do chodeb společných prostor domu.
S ohledem na zásady nařízení GDPR budou oblasti vstupu do bytů vymaskovány a rozsah tohoto rastru bude případně individuálně konzultován s dotčenými vlastníky.
202119.8.
DERATIZACE Vzhledem k opakovanému výskytu hlodavců u popelnic a ve fasádě kolem vjezdu do autovýtahu, probíhá opětovná deratizace v těchto prostorách. Do ostatních společných prostor v domě nemají hlodavci přístup. Řeší se i zamezení vniknutí hlodavců do zmíněných nezajištěných míst.
202112.8.
VÝZVA PODÁNÍ NÁVRHŮ DO PROGRAMU SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ 2021 Návrhy do programu Shromáždění vlastníků 2021 posílejte prosím na email "vybor@locelot.com" do 31.8.2021. Po tomto datu bude program Shromáždění 2021 uzavřen a jako součást pozvánky na toto shromáždění rozeslán.
20217.7.
ODSTRANĚNÍ VŠECH PŘEDMĚTŮ Z GARÁŽÍ A VYPARKOVÁNÍ VŠECH VOZIDEL - DO NEDĚLE 11.7.2021 - 8:00 HODIN ODSTRANĚNÍ VŠECH PŘEDMĚTŮ Z GARÁŽÍ A VYPARKOVÁNÍ VŠECH VOZIDEL - DO NEDĚLE 11.7.2021 - 8:00 HODIN - od tohoto termínu, bude během dne provedeno strojní čištění všech garážových ploch, včetně čištění a konzervace ploch parkovacích zakladačů.
20215.7.
PŘERUŠENÍ DODÁVKY TEPLÉ VODY - ST. 14.7. - NE 18.7.2021 Ve dnech od St. 14.7.do Ne 18.7.2021 z důvodu pravidelné údržby bude přerušena dodávka tepla a nepoteče tedy ani teplá voda.
202129.6.
HLÁŠENÍ ZÁVAD V případě zjištění závad na společných částech domu, prosíme o jejich nahlášení standardní cestou a to na email locelot.svj@gmail.com
202128.6.
AUTOVÝTAH V PROVOZU Autovýtah byl dnes zprovozněn a je možné ho využívat.
Byla vyměněna část řídící jednotky výtahu, která byla poničena přívalovým deštěm. Náklady na opravu budeme řešit přes pojištění domu.
202125.6.
AUTOVÝTAH MIMO PROVOZ Autovýtah je nadále mimoprovoz a to z důvodu kalamitní situace spojené s přívalovým deštěm v noci ze středy na čtvrtek, kdy voda natekla do elektroinstalace výtahu.
Včera 24.6.2021 proběhly vysoušecí práce na střeše kabině výtahu a v prostoru šachty. Dnes 25.6.2021 je elektroinstalace stále nefunkční a je dle doporučení třeba vyčkat na její vyschnutí. V pondělí bude stav zkontrolován a stanoven další postup k zprovoznění.

Dnes proběhlo vyzdvihnutí většiny aut, v případě potřeby těch obyvatel, kteří to nestihli prosím zašlete požadavek na email: locelot.svj@gmail.com
nebo volejte na číslo: 605 295 781
202124.6.
AUTOVÝTAH MIMO PROVOZ Výtahová pohotovostní služba dnes 24.6.2021 nedokázala odstranit závadu na poruše provozu autovýtahu, způsobenou vydatným deštěm. V případě že se výtah nepodaří zprovoznit je možné vozidla zítra 25.6.2021 vyvézt od 8:00 - 10:00.
202123.3.
DERATIZACE Vzhledem k výskytu hlodavců v popelnicové místnosti, byla dnes v rámci deratizace v této místnosti položena návnada pro hubení hlodavců.
20215.3.
KRÁDEŽ KOL - 4.3.2021 22:30-22:50 HOD Dne 4.3.2021 od 22:30 - 22:50 hod byla odcizena 2 horská kola. "Zloděj"dle kamerového záznamu procházel Garáže v 1PP a 2PP. Kráděž byla nahlášena policii.
202126.2.
DNE 7.3.2021 DO 8:30 HOD. - ODSTRANĚNÍ VŠECH PŘEDMĚTŮ Z GARÁŽÍ A VYPARKOVÁNÍ VŠECH VOZIDEL Z PEVNÝCH Od uvedeného termínu bude během dne provedeno strojní čištění pevných garážových ploch. Čištění se nebude týkat parkovacích zakladačů, na kterých tedy mohou zaparkovaná vozidla zůstat. Práce jsou naplánovány od 9:00 do 14:00 hod.
202113.2.
AUTOVÝTAH MIMO PROVOZ Výtahová pohotovostní služba dnes 13.2.2021 nedokázala odstranit závadu na poruše provozu autovýtahu. Oprava bude zahájena v pondělí 15.2.2021.
20218.2.
POŠKOZENÍ PODLAHY V HALE 1NP Žádáme vlastníky, kterým byl dodán sedací nábytek dne 5.2.2021 mezi 20.15-21:23h o sdělení kontaktu na přepravní firmu, která způsobila značné poškození povrchu podlahy v hale v 1NP při manipulaci s dodávaným zbožím. Děkujeme. Výbor SVJ
202011.12.
RENOVACE PODLAH V PONDĚLÍ 14.12.2020 OD 9:00H V pondělí 14.12.2020 od 9:00h bude zahájena renovace podlah ve společných chodbách v domě 1 – 8NP
14.12.2020 7NP + 8NP - nepochozí 14:00-15:00h
15.12.2020 5NP + 6NP - nepochozí 14:00-15:00h
16.12.2020 3NP + 4NP - nepochozí 14:00-15:00h
17.12.2020 1NP + 2NP - nepochozí 14:00-15:00h
18.12.2020 - případné dokončení
Nutnost bezodkladného vstup na nepochozí plochy sdělte přítomným pracovníkům, kteří opraví porušený nezaschlý povrch podlah.
20204.12.
AUTOVÝTAH MIMO PROVOZ 9.12.2020 8:00 - 14:00 HOD. Ve středu 9.12.2020 od 8:00 do 14:00 hod. bude autovýtah mimo provoz. V tuto dobu bude provedena výměna vadných kladek posuvných dveří autovýtahu.
202023.11.
ODEČTY KALORIMETRŮ A VODOMĚRŮ UVNITŘ BYTŮ !! Odečty kalorimetrů a vodoměrů teplé a studené vody
pro byty s měřiči umístěnými uvnitř bytu proběhnou
V objektu L`Ocelot – Ocelářská 344/10 Dne: 9. 12. 2020 od 17,00 do 19,00 hodin. Vzhledem k současné epidemiologické situaci preferujeme vyvěšení odečtů na
dveře bytu v den odečtů. Potřeba je zapsat číslo bytu, jméno majitele bytu a kontaktní telefon, popř. e-mail, pro případné doplnění chybějících informací a odečty všech vodoměrů a kalorimetru v bytě, včetně výrobních čísel měřičů. Prosíme, zapište, u vodoměrů hodnotu s přesností na celé m 3 , u kalorimetrů hodnotu v kWh, která se objeví po jednom krátkém stisknutí tlačítka v blízkosti displeje. Zároveň zůstává v platnosti možnost zaslání odečtů e-mailem na adresu: odectyteplo@seznam.cz, nebo vyplnění a odeslání „Formuláře samoodečtu“ na internetové adrese:
www.egu-prg.cz/odecty-meridel-a-indikatoru-topnych-nakladu-itn
v předmětu zprávy vždy uveďte ulici, číslo popisné a číslo bytu.
Odečty provádí: p. Kopejtko, 777 827 808
V případě, že bude nutná návštěva odečítače ve Vašem bytě, očekávejte ho, prosíme, s nasazenou rouško a vlastní propisovací tužkou. Do bytů, jejichž uživatelé jsou v  karanténě nebo  izolaci, nebudou odečítači vstupovat. Upozornění: Nepřístupnost bytu je podle zákona č. 104/2015 Sb. důvodem k náhradnímu rozúčtování se sankcí.
202011.11.
SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ 2020 - KORESPONDENČNÍ HLASOVÁNÍ - PER ROLLAM Dne 4.11.2020 byl rozeslán návrh usnesení Shromáždění vlastníků 2020 - Hlasovací lístek emailem všem vlastníkům našeho SVJ. Dle obdržených emailových doručenek byl email s dokumenty a informacemi pro Shromáždění 2020 doručen na všechny ověřené emaily. V ojedinělých případech bylo doručení ověřeno telefonicky. V případě, že některý z vlastníků email s dokumenty pro Shromáždění 2020 - per rolam neobdržel, může si Hlasovací lístek včetně souvisejících dokumentů stáhnout ze složky "DOKUMENTY" na našich webových stránkách locelot.com, nebo si na výboru vyžádat znovu zaslání, popřípadě vyzvednout v tištěné formě.
20209.10.
SHROMÁŽDĚNÍ 2020 - ODLOŽENÍ TERMÍNU Vzhledem k opatření omezující shromažďování osob, odkládá se termín konání shromáždění vlastníků na 1.polovinu listopadu 2020. V případě prodloužení opatření i na toto období, proběhne Shromáždění vlastníků 2020 formou korespondenčního hlasování tzv.per rollam.
202015.9.
SHROMÁŽDĚNÍ 2020 Dne 29.10.2020 od 18:00 proběhne shromáždění Společenství vlastníků jednotek¨našeho domu v objektu Music City. Případné návrhy do programu zašlete na email výboru SVJ: vybor@locelot.com do 30.9.2020.
20201.9.
ODSTRANĚNÍ VŠECH PŘEDMĚTŮ Z GARÁŽÍ A VYPARKOVÁNÍ VŠECH VOZIDEL - DO NEDĚLE 13.9.2020 - 8:00 HODIN - od tohoto termínu, bude během dne provedeno strojní čištění všech garážových ploch, včetně čištění a konzervace ploch parkovacích zakladačů.
20206.8.
PŘERUŠENÍ DODÁVKY TEPLÉ VODY - 22.-23.8.2020 (SO-NE) Ve dnech 22.-23.8.2020 z důvodu pravidelné údržby bude přerušena dodávka tepla a nepoteče tedy ani teplá voda.
202030.7.
VYPÍNAČ V MÍSTNOSTI -2.4 SKLEP BYL OPRAVEN Nahlášená závada na světle v místnosti -2.4 sklep byla opravena.
202027.7.
OPRAVA: AUTOVÝTAH MIMO PROVOZ 29.7.2020 9:00 - 15:00 HOD. Ve Středu 29.7.2020 od 9:00 do 15:00 hod. bude autovýtah mimo provoz. V tuto dobu bude provedena oprava nátěru nájezdových prahů do autovýtahu.
202024.7.
AUTOVÝTAH MIMO PROVOZ 29.7.2020 9:00 - 15:00 HOD. V úterý 29.7.2020 od 9:00 do 15:00 hod. bude autovýtah mimo provoz. V tuto dobu bude provedena oprava nátěru nájezdových prahů do autovýtahu.
202028.5.
AUTOVÝTAH MIMO PROVOZ 2.6.2020 9:00 - 15:00 HOD. V úterý 2.6.2020 od 9:00 do 15:00 hod. bude autovýtah mimo provoz. V tuto dobu bude proveden nátěr nájezdových prahů do autovýtahu
202026.3.
VÝZVA K OHLÁŠENÍ V PŘÍPADĚ NÁKAZY KORONAVIREM Nahlašte V případě zjištění nákazy koronavirem v našem domě tuto skutečnost na tel: 605 295 695, aby mohla být neprodleně učiněna zvýšená desinfekční opatření ve společných prostorách našeho domu a to minimálně na všech dotykových plochách a jejich okolí.
20195.9.
ODSTRANĚNÍ VŠECH PŘEDMĚTŮ Z GARÁŽÍ A VYPARKOVÁNÍ VŠECH VOZIDEL - DO SOBOTY 21.9.2019 - 9:00 HODIN od tohoto termínu, bude během dne provedeno strojní čištění všech garážových ploch, včetně čištění a konzervace ploch parkovacích zakladačů.
201918.8.
APLIKACE LOCELOT PRO ANDROIDY Google nám loni odtranil aplikace z Google Play kvůli porušování GDPR. Aplikace lze stáhnout ze stránek Locelotu. Stačí na mobilu v prohlížeči dát "www.locelot.com/L.apk" nebo na stránkách Locelotu nahoře zmačknout "PC verze" a pak nahoře na hlavním panelu zmáčknout tlačítko "Aplikace l'Ocelot". Automaticky se stáhne a jenom ji spustíte. Pokud máte na svém telefonu zakázáno stahovat aplikace z neznámých zdrojů, tak je povolte (tato volba by se měla ukázat při po spuštění. [Nastavení / Zabezpečení a Soukromí / Další nastavení / Instalovat aplikace z neznámých zdrojů] Pokud ne, v nastavení to můžete povolit. Po instalaci aplikace můžete zase zakázat).

v případě potíží mi napište - tomas.strasak@gmail.com
201912.5.
VÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHŮ DO PROGRAMU SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ 2019 Návrhy do programu Shromáždění vlastníků 2019 posílejte prosím na email výboru SVJ do 20.5.2019. Po tomto datu bude program Shromáždění 2019 uzavřen a jako součást pozvánky na toto shromáždění rozeslán.
20199.4.
23.-25.4.2019 AUTOVÝTAH MIMO PROVOZ - OPRAVA POVRCHU PODLAHY KABINY Ve dnech 23.-25.4.2019 bude probíhat oprava povrchu kabiny autovýtahu - odstranění rezu a provedení nátěru podlahy. V uvedeném období bude autovýtah mimo provoz.
201823.11.
OZNÁMENÍ - ODEČTY KALORIMETRŮ A VODOMĚRŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY Dne: 18. 12. 2018 od 17,00 do 19,00 hodin budou provedeny odečty kalorimetrů a vodoměrů teplé a studené vody. Žádáme Vás o zpřístupnění bytu v tomto termínu a uvolnění přístupu k měřičům (tzn. odstranění např. pračky, ledničky a jakýchkoliv předmětů, které přístupu k měřičům brání). Pokud toto není ze závažných důvodů možné, informujte o tom, prosím předem na e-mailové adrese: odectyteplo@seznam.cz
v předmětu zprávy vždy uveďte ulici, číslo popisné a číslo bytu, popř. v době od 19,00 do 21,00 hod. na tel. č. 777 827 808 p. Kopejtko, nebo vyplňte a odešlete „Formulář samoodečtu“ na internetové adrese:
www.egu-prg.cz/odecty-meridel-a-indikatoru-topnych-nakladu-itn
Lístek s podepsaným samoodečtem s datem je možné v den odečtu umístit na dveře bytu.
Upozornění: Nepřístupnost bytu je podle zákona č. 104/2015 Sb. důvodem k náhradnímu rozúčtování se sankcí.
EGÚ Praha Engineering, a.s
201824.10.
ODSTRANĚNÍ VŠECH PŘEDMĚTŮ ZE SPOLEČNÝCH PROSTOR DO 10.11.2018 ! Na základě zprávy z pravidelné požární kontroly, musí být do 10.11.2018 ze společných prostor - chodeb, schodišť a garáží - odstraněny všechny předměty, nesouvisející z technickým provozem domu.
Vzhledem k povinnosti zajistit nápravu zjištěných závad, budou po tomto datu všechny předměty, nacházející se ve výše uvedených prostorách, bez náhrady odstraněny.
201829.8.
SDĚLENÍ VEDOUCÍHO STAVEBNÍHO ODBORU PRAHY 9 K STAVEBNÍM ÚPRAVÁM NA ZÁPADNÍ STRANĚ NAŠEHO DOMU. Sdělení v příloze.
201818.7.
ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ 2018 Zápis ze Shromáždění byl uložen v Dokumentech
20188.6.
PRÁVNÍ STANOVISKO - ZAVEDENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA KE SPOLUVLASTNICKÉMU PODÍLU NA NEMOVITÉ VĚCI V přiloženém souboru je zpracované stanovisko na zavedení předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu na nemovité věci
201829.5.
PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY 31.5.2018 - ZAPOJENÍ NOVÉ PŘÍPOJKY VODY Ve čtvrtek 31.5.2018 od 9:00 do 16:00 bude v našem domě přerušena dodávka vody. Důvodem je napojení na naší novou vodovodní přípojku.
201816.5.
SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ 2018 Shromáždění vlastníků 2018 se bude konat dne 19.6.2018 od 18:00 v sále Music City. Požadavky do programu shromáždění posílejte prosím na email výboru SVJ do 31.5.2018. Po tomto datu bude program shromáždění 2018 uzavřen a rozeslán.
201822.2.
KOTELNA - ZÁVADA NA DESKOVÉM VÝMĚNÍKU TEPLA Veolia dnes řeší havarijní opravu v naší kotelně, která spočívá ve vyměně prasklého deskového výměníku tepla.
20187.2.
DNES DOPOLEDNE - SERVIS VÝTAHU A AUTOVÝTAHU Dnes od 9:00 do 12:00 proběhnou servisní práce na výtahu a autovýtahu. Výtahy můžou být v různých časových intervalech mimo provoz.
20185.1.
NAVÝŠENÍ INTERNETU Z 20 NA 100 MBPS Dle vyjádření Dial Telecomu bude upgrade rychlostí od 1.2.2018 pro všechny obyvatele domu. Ze stávající 20 Mbps bude 100 Mbps a další rychlosti viz příloha. V lednu proběhne výměna zařízení v domě, která bude umožňovat i supervysoké rychlosti.
201729.11.
TIPY A RADY PRO OPRAVY V BYTECH Původní prázdná sekce ZÁVADY je nyní OPRAVY a můžete zde nyní uvést kontakt a popis dobrých zkušeností a referencí s řemeslníky, které jste měli na opravu čehokoliv v bytech, aby ostatní členové SVJ mohli použít stejnou službu bez hledání a zkoušení. Stejně tak jakýkoliv praktický tip a rada je zde vítána.
201723.11.
ODPOVĚĎ ZE STAVEBNÍHO ÚŘADU Příloha obsahuje odpověď ze Stavebního úřadu na naší ŽÁDOST O PŘIJETÍ ZA ÚČASTNÍKA STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ.
201711.11.
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE NA REALIZACI VODOVODNÍ PŘÍPOJKY Od soboty 11.11.2017 začínají přípravné práce na realizaci nové vodovodní přípojky. Přípojka vody bude prostupovat do domu v 1 PP do prostoru skladu jednotky 344103, proto je nutné částečně vystěhovat tyto skladové prostory. K tomu bude využito garážové stání č.5. v 1 PP. V případě dotazů volejte tel. 605 295 695, nebo zašlete dotaz na vybor@locelot.com.
20177.11.
ŽÁDOST O PŘIJETÍ ZA ÚČASTNÍKA STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ - NÁMITKY ÚČASTNÍKŮ Byla podána žádost na stavební úřad o přijetí za účastníka stavebního řízení, která současně obsahuje námitky k případnému vydání územního rozhodnutí vztahujícímu se k našim sousedním pozemkům.
20171.11.
NÁVRHY DO PROGRAMU SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ 2017 Návrhy do programu schůze zašlete prosím na email: vybor@locelot.com do 5.11.2017!
20171.11.
OSVĚTLENÍ V DOMĚ V průběhu listopadu budou v domě otestována nová LED svítidla a nová pohybová čidla. V případě že testovací svítidla a pohybová čidla budou vyhovovat, budou postupně nahrazována za stávající. Nejdříve budou vyměněna svítidla na schodišti v 1PP a 2PP, pak v hale u schránek. Na chodbách 1NP – 8NP bude testovací svítidlo vyzkoušeno v 8. patře na podestě, kde je současné svítidlo již nefunkční. Dále budou svítidla a pohybová čidla vyměňována postupně dle amortizace stávajících. Testuje se také použití nových LED svítidel na chodbách u země, aby mohlo být případně použití těchto svítidel zprovozněno s mnohem nižší spotřebou elektřiny. Rychlost a míra výměny svítidel v domě, může být předmětem návrhů vlastníků na shromáždění.
201724.10.
SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ 2017 Shromáždění vlastníků 2017 se bude konat dne 22.11.2017 od 18:00 a to v objektu Music City, Ocelářská 39, sál v 1.patře u kavárny. Pozvánka bude vyvěšena a odeslána vlastníkům jednotek.
201718.10.
ODPOVĚĎ Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHY 9 NA NÁŠ PODNĚT K PROŠETŘENÍ Příloha obsahuje odpověď na námi podaný podnět k prošetření postupu stavebníka v souvislosti s navážkou zeminy v sousedství naší severní hranice pozemku.
20173.9.
VIZUALIZACE PRŮBĚŽNÉHO NÁVRHU VÝSTAVBY V OKOLÍ NAŠEHO DOMU Zdroj: Odbor výstavby a územního plánování Prahy 9
20171.9.
PODNĚT K PROŠETŘENÍ POSTUPU STAVEBNÍKA Dne 31.8.2017 podal výbor k Úřadu městské části Praha 9 podnět dle ustanovení § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu k prošetření činnosti stavebníka provádějícím stavební činnost na pozemku parc. č. 3343/57 v k.ú. Libeň.
Podnět obsahuje i závazný požadavek na sdělení přijatých opatření, případně dalších následných úkonů.
201718.8.
ZKOUŠKA FUNKČNOSTI POŽÁRNÍCH SIRÉN Dnes 18.8.2017 v 13:00 bude provedena v našem domě zkouška funkčnosti sirén požární signalizace (EPS).
201714.7.
PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA TEPLA OD 18.7.2017 DO 24.7.2017 V těchto dnech bude přerušena dodávka tepla a teplé vody
20176.7.
ODSTRANĚNÍ VŠECH PŘEDMĚTŮ ZE SPOLEČNÝCH PROSTOR DO 31.7.2017! Na základě zprávy z pravidelné požární kontroly, musí být do 31.7.2017 ze společných prostor - chodeb, schodišť a garáží - odstraněny všechny předměty, nesouvisející z technickým provozem domu.
Vzhledem k povinnosti zajistit nápravu zjištěných závad, budou po tomto datu všechny předměty, nacházející se ve výše uvedených prostorách, bez náhrady odstraněny.
20176.7.
UKONČENÍ SPOLUPRÁCE S FIRMOU JIVIŠ K 30.5.2017 byla ukončena spolupráce s firmou Jiviš. Důvodem bylo výborem zjištěné závažné neoprávněné nakládání s finančními prostředky našeho SVJ. Firma Jiviš doposud nepředala agendu správy domu, ani agendu účetnictví 2016-2017. Přes zjevné obstrukce předání agend ze strany Jiviš výbor zajišťuje veškeré procesy související se správou domu a vedením účetnictví.
Stejně tak vyúčtování služeb za rok 2016, pokud nebude firmou Jiviš jednotlivým vlastníkům dodáno, je výbor připraven toto vyúčtování zpracovat a vlastníkům zaslat.
Po prázdninách bude svoláno Shromáždění vlastníků, kde bude mimo jiné i téma Správa domu našeho SVJ.
Vlastníci, kteří mají zájem již nyní o informace o aktuálním stavu správy našeho společného majetku, můžou se obrátit na náš výbor SVJ tel.č: 605 295 695 - V.Jelínek.
201730.6.
VÝTAHY - ZMĚNA SERVISNÍ FIRMY Servis osobního výtahu, autovýtahu i parkovacích zakladačů zajišťuje od 1.7.2017 firma Bestlift, spol. s r.o.
Pohotovost 24h tel.: 724 568 811.
201620.9.
SHROMÁŽDĚNÍ 2016 Dne 15.11.2016 od 18:00 proběhne shromáždění Společenství vlastníků jednotek v objektu Music City. Případné návrhy do programu zašlete na email výboru SVJ: vybor@locelot.com do 30.9.2016.
201611.8.
AUTOVÝTAH JE OPRAVEN A PLNĚ FUNKČNÍ Dnes, 11.8.2016, byla v rámci opravy autovýtahu vyměněna prasklá lanovnice a současně byla provedena revize autovýtahu.
20164.8.
ZÁKAZ VJEZDU DO GARÁŽÍ - HAVARIJNÍ STAV ! OD TOHOTO OKAMŽIKU POUŽÍVEJTE VÝTAH POUZE PRO VÝJEZD Z GARAŽÍ !
Dnes 4.8.2016 byla při pravidelné revizi autovýtahu zjištěna závažná závada - prasklá lanovnice (kolo, přes které se "převíjejí" ocelová lana). Tramontáž díly objednala a ihned po jejich obdržení provede výměnu. Odhad je 5-10 pracovních dnů. Při použití výtahu hrozí uvíznutí vozidla spojené se zvýšenými náklady na opravu autovýtahu.
201620.7.
ODSTRANĚNÍ VŠECH PŘEDMĚTŮ ZE SPOLEČNÝCH PROSTOR DO 31.7.2016 ! Na základě zprávy z pravidelné požární kontroly, musí být do 31.7.2016 ze společných prostor - chodeb, schodišť a garáží - odstraněny všechny předměty, nesouvisející z technickým provozem domu.
Vzhledem k povinnosti zajistit nápravu zjištěných závad, budou po tomto datu všechny předměty, nacházející se ve výše uvedených prostorách, bez náhrady odstraněny.
201511.12.
ZPROVOZNĚNÍ KAMER V AUTOVÝTAHU V autovýtahu byly nainstalovány bezpečnostní kamery, které jsou od dnešního dne funkční. Monitorují vjezdové i výjezdové dveře kabiny autovýtahu pro případnou dokumentaci poškození těchto dveří vozidlem. V případě nehody a poškození dveří, může tento záznam sloužit jako podklad pro plnění pojišťovny.
201520.11.
SERVIS PARKOVACÍHO PALETOVÉHO SYSTÉMU V 2PP V neděli 29.11.2015 od 9.hod do 18.00 proběhne očištění a impregnace parkovacího paletového systému v 2PP.
Zajistěte prosím včasné vyklizení všech parkovacích míst na paletových zakladačích.
201526.10.
MIMOŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ 2015 Mimořádné Shromáždění vlastníků 2015 se bude konat 12.11.2015 od 18 hod, od 17:45 bude prezence. Detaily jsou uvedeny na pozvánce, která Vám bude v těchto dnes distribuována. Na Shromáždění bude přítomna i notářka, proto prosím přijďte včas. Děkujeme za spolupráci. Výbor SVJ.
201510.10.
ZATÉKÁNÍ NA FASÁDĚ Výbor SVJ žádá vlastníky jednotek, aby oznámily případné zatékání, nebo jiné problémy s dešťovou vodou, nebo defekty na fasádě. Opravu zjištěných závad budeme poptávat prostřednictvím firmy Jiviš. Za spolupráci děkujeme.
20159.9.
BYT Č. 8 (2.3) Rekonstrukce bytu č. 8 (2.3) stále pokračuje. Nový termín dokončení je 30.9.2015.
20159.9.
MIMOŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ 2015-TERMÍN Mimořádné Shromáždění vlastníků 2015 se bude konat 12.11.2015 v sále Music City. Čas bude upřesněn na pozvánce. Požadavky, které chcete zařadit do Programu Shromáždění, posílejte na email výboru SVJ do konce září. Na Shromáždění bude přítomna notářka, budou se schvalovat Nové Stanovy, proto je důležité přijít, popřípadě udělit plnou moc. Za spolupráci děkujeme. Výbor SVJ.
201525.8.
NOVÁ ÚČETNÍ-KONTAKT Od 1.7.2015 se o naše účetnictví stará nová paní účetní. Vše důležité najdete v Kontaktech.
201518.8.
MIMOŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ PODZIM 2015 Výbor SVJ oznamuje, že Mimořádné Shromáždění vlastníků 2015 se nebude konat 16.9.2015. Nový termín bude určen brzy...
201514.7.
UPOZORNĚNÍ NA VYSOKOU HLUČNOST VE DNECH 22.7.-24.7.2015 V BYTOVÉ JEDNOTCE 7.2 Vážení sousedé,
Ve dnech 22.7.-24.7.2015 budou v bytové jednotce 7.2 prováděny udržovací práce spojené se zvýšenou hlučností.
Děkuji za pochopení
S pozdravem
Suman Menon
Mob: 720-418880
20158.7.
STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA (JEDNÁNÍ) P. Štěpán (majitel BC a naší vodovodní přípojky) zorganizoval setkání se všemi třemi subjekty (Ocelot+BC+hotel Inturprag). Předmětem jednání byla nejdříve jeho nabídka, jak se společně podílet na provozu stávající přípojky. Poté, co se ukázalo, že nám hotel Intruprag dluží za dodávku vody (informovali jsme na Shromáždění 2015) bylo jednání o přípojce odloženo na neurčito a nyní se řeší DLUH... Je potřeba, aby všechny tři subjekty spolupracovali. Výsledek jednání bude prezentován na Mimořádném Shromáždění vlastníků 16.9.2015. Výbor SVJ.
20157.7.
BYT Č. 8.6 KONTROLA ZE STAVEBNÍHO ÚŘADU Dne 30.6.2015 proběhla v bytě č. 8.6 kontrola ze stavebního úřadu (na podnět p. Hampela). Při kontrole nebyly zjištěny žádné závady ani porušení ohlášení stavby. Stavební úřad schvaluje ukončení všech prací (obklady, malování) do 31.7.2015.
Fotokopie záznamu stavebního úřadu je přiložena. Výbor SVJ.
201517.6.
STROJOVÉ ČIŠTĚNÍ GARÁŽÍ (BEZ AUT) PROBĚHLO DNES... Auta zůstala na PS 41, 35, 32, 10, 11. Další úklid bude opět za rok... Všem ostatním děkujeme za spolupráci. Výbor SVJ.
201516.6.
OZNÁMENÍ VÝBORU SVJ 1. Termín Mimořádného Shromáždění vlastníků je 16.9.2015 od 19 hod. Pozvánky budou rozesílány v 2.polovině srpna. Hlavní body programu: Přípojka-způsob financování, info o průběhu; volba 3.člena; notářsky ověřené schválení nových stanov
2. Poškození podlahy v přízemí-firmě, která poškození způsobila bude přefakturována částka Kč 6 440,- (=100% z ceny faktury). Podlahu není možné "rozleštit", musela by být znovu natřena, to teď dělat nebudeme... Výbor SVJ
201513.6.
REKONSTRUKCE BYTU Č. 8 (2.3) Výbor SVJ byl informován o plánované rekonstrukci bytu č.8 (3.2) v předpokládaném termínu 1.7.-31.8.2015. Stavební práce nepožadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Nebude se zasahovat do nosných konstrukcí stavby, nebude se měnit vzhled ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí (tzv. EIA) a provedení úpravy nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby.
Přibližný harmonogram stavby bude vyvěšen v bytovém domě v týdnu zahájení rekonstrukce.
201513.6.
ZPRÁVA Z PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ KONTROLY Dne 18.5.2015 proběhla v našem domě preventivní požární kontrola. Závěr kontroly: 2.NP kočárek a dětské kolo umístěno v chráněné únikové cestě. Termín odstranění závady byl určen 30.6.2015. Děkujeme za respektování naší výzvy. Výbor SVJ
20152.6.
ČINNOST VÝBORU-SOUHRNNÁ ZPRÁVA Vážení spoluvlastníci, dovolujeme si Vás informovat o následujícím: 1) Poškozená podlaha 2014 (celkové náklady Kč 15 920,-)-přefakturace úspěšně ukončena, 2.viník uhradil Kč 1 610,- 18.5.2015, 1.viník uhradil Kč 4 740,- 27.5.2015; 2) Poškozená podlaha 2015-zadavatel rekonstrukce bytu 8.6 i jeho majitel jsou si vědomi poškození podlahy způsobené firmou provádějící rekonstrukci. Je objednán technik, který navrhne řešení. Bude přefakturováno výše zmíněné firmě, která je s tímto srozumněna; ze strany výboru SVJ není žádný konflikt se zadavatelem rekonstrukce ani s majitelem bytu, uvedení aktivně spolupracují s výborem SVJ, za což jim tímto děkujeme... 3) 11.5.2015 podal právník žalobu na vydání bezdůvodného obohacení ve výši 102.603,60 Kč s příslušenstvím, nyní se čeká, až nás soud vyzve k úhradě soudních poplatků, ty budou samozřejmě následně vymáhány po I.S.H. Tourism; 4) Jarní revize zeleně u domu by měla být provedena tento týden; 5) Strojní úklid garáží bez přítomnosti aut je naplánováno na 17.6.2015 9-16 hod; 6) pan Štěpán-majitel Business Centra koupil od ALTE naši přípojku, zatím nemáme informace o tom za jakých podmínek nám ji bude dále pronajímat... 7) Výbor SVJ i nadále intenzivně pracuje na přípravě stavby vlastní vodovodní přípojky 8) p. Jelínek z vlastní iniciativy a na vlastní náklady nechal opravit dveře do popelnicové místnosti, za což mu tady ještě jednou velice děkujeme... 9) Dlužníci-k datu konání Shromáždění vlastníků 19.5. 2015 byl dluh pouze Kč 775,-, týkal se dvou dlužníků, kteří mají přeplatek 2014, který jim byl započten. Od 1.9. 2015 by měli být pohledávky vymáhány pouze správcem striktně dle stanov (bude smluvně ošetřeno); 10) Oprava provozovny pana Jelínka ukončena, náklady Kč 121 247,-, pojišťovna uhradila 74 757,-; 11) LED zářivky v domě-výbor SVJ řeší... Konec hlášení. Děkujeme všem za spolupráci. Za výbor SVJ- Z. Vávrová
201520.5.
SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ 2015 Vážení spoluvlastníci, děkujeme všem, kdo jste včera přišli na Shromáždění vlastníků 2015 nebo jste nezapomněli udělit plnou moc a děkujeme také, že jste vyplnili "dotazníky". Zápis ze Shromáždění 2015 bude uložen v Dokumentech během pár dnů... V roce 2015 (na podzim) budeme muset svolat Mimořádné Shromáždění vlastníků a to z těchto důvodů: a)ze zdravotních důvodů nedorazila notářka, která měla ověřit formální správnost Nových Stanov; b)investice do vlastní vodovodní přípojky bude stát cca 1mil Kč a náš FO nebude stačit, bude potřeba buď sjednat úvěr u banky nebo schválit mimořádný příspěvek do FO;c)nebyl zvolen 3.člen výboru SVJ. Děkujeme za spolupráci. Výbor SVJ
201514.5.
PLNÁ MOC-SPOLUVLASTNICTVÍ OSOB Připomínáme: V souladu s NOZ je nutné předložit plnou moc i u jednotek, které se nacházejí v spoluvlastnictví více osob, a to i v případě MANŽELů. Spoluvlastníci musí předložit plnou moc na jednoho spoluvlastníka, popřípadě všichni spoluvlastníci musí zmocnit třetí osobu. Určený spoluvlastník či zmocněná osoba bude jménem spoluvlastníků hlasovat. Zastoupení vlastníka je možno pouze na základě plné moci. (plná moc nemusí být ověřená) Výbor SVJ
201512.5.
PLNÁ MOC-SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ-19.5.2015 Vážení spoluvlastníci, pokud se nemůžete zúčastnit Shromáždění 2015,které se koná příští úterý 19.5., nezapomeňte prosím někoho zplnomocnit, pokud nemáte nikoho, můžete, stejně, jak to bylo v minulosti zplnomocnit předsedu výboru SVJ. Trvale bydlím v Ocelotu, datum narození 24.1.1978. Všechny plné moci zasílejte prosím na vybor@locelot.com nebo do naší (Vávrovi) schránky... Děkujeme velice. Za výbor SVJ Z. Vávrová
201527.4.
SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ 2015 Materiály ke Shromáždění vlastníků konané 19.5.2015 jsou nyní k dispozici v sekci Dokumenty. Podklady budou průběžně doplňovány. Heslo Vám sdělí výbor SVJ. Součástí pozvánky je i "Dotazník bydlícího", tento prosím vyplňte a přineste na Shromáždění, odevzdáte u prezence. Pokud ho nebudete mít vyplněný, vyplníte na místě. Ti, kteří nebudou moci přijít, připojí vyplněný dotazník k plné moci. Povinnost vlastníka bytové jednotky nahlásit všechny skutečnosti uvedené v dotazníku upravuje Zákon č. 89/2012 Sb. Za spolupráci děkujeme. Výbor SVJ.
20159.4.
ODKLIZENÍ VĚCÍ ZE SPOLEČNÝCH PROSTOR V DOMĚ-LHŮTA VYPRŠELA Příspěvek (umístěný na úvodní stránce webu domu) z 18.3.2015 byl aktualizován.
20152.4.
VYTYČENÍ SOUSEDNÍHO POZEMKU - VÝSLEDEK V příloze najdete výsledek nedávného vytyčení sousedního pozemku (jak je panelová cesta vedle baráku).
201530.3.
DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ Oficiální vyjádření MČ Pha 9 (přišlo dnes emailem).
Ve dnech 01.-17.05.2015 se bude v O2 aréně konat Mistrovství světa v ledním hokeji 2015. Z tohoto důvodu dojde k výrazným dopravním omezením v přilehlém okolí. Do většiny ulic bude zakázán vjezd mimo povolení Městské části Praha 9.
Vjezd do oblasti bude umožněn na základě již existujících parkovacích karet. Kdo kartu nemá tedy zejména vlastníci garážových stání, může si od 01.04.2015 na radnici zajistit potvrzení, které mu tento vjezd umožní. (fyzické osoby v přízemí v informačním centru v úředních hodinách Po-Pá, podnikatelé v kanceláři Odboru životního prostředí a dopravy č. 227 v Po + St). Podkladem pro vydání potvrzení bude prokázání vlastnictví nemovitosti v oblasti nebo prokázání bydliště, a to nájemní nebo podnájemní smlouvou, u firem pak sídlo firmy.Počet potvrzení je omezen (jedno potvrzení na jedno vozidlo), u firem dle počtu neveřejných parkovacích stání (dvory a podzemí). Potvrzení bude sloužit pouze k vjezdu do oblasti, nikoliv k parkování na veřejné komunikaci. Zákaz vjezdu bude vždy až od 14 hodin.

201518.3.
ODKLIZENÍ VĚCÍ ZE SPOLEČNÝCH PROSTOR V DOMĚ-LHŮTA VYPRŠELA Termín pro odklizení věcí ve společných prostorách domu (oznámení umístěno i v prostorách domu) byl 5.4.2015. V nejbližším možném termínu budou věci bez náhrady zlikvidovány a náklady přeúčtovány konkrétním viníkům.
Dále bychom Vás rádi upozornili na fakt, že tím, že do únikových cest umisťujete kočárky, botníky, nákupní košíky, různé krabice, nadměrné předměty a hořlaviny ohrožujete v případě požáru, kdy bude chodba nebo garáž plná hustého dýmu a nebude vidět "na krok" sebe i ostatní obyvatele domu. Za spolupráci děkujeme. Výbor SVJ.
20159.3.
SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ 2015-ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ Po dohodě se zástupcem Music City jsme se rozhodli změnit termín konání Shromáždění vlastníků 2015 na 19.5.2015. Čas 19 hod zůstává stejný. Důvodem je konání MS v hokeji. Z.V.
201516.2.
SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ 2015-TERMÍN Shromáždění vlastníků se bude konat dne 12.5.2015 od 19 hodin v Music City jako vždy. Pozvánky s detaily budou rozesílány v průběhu dubna 2015. Kromě 3. člena výboru SVJ se bude hlavně projednávat vodovodní přípojka pro náš dům. Vlastníci budou seznámeni s cenovými nabídkami (600tis až 1mil), variantami provedení, atd. Věc bude potřeba odhlasovat vlastníky, proto informujeme o termínu s takovým předstihem. Z.V.
20159.2.
ODSTOUPENÍ ČLENA VÝBORU K 26.2.2015 K datu 26.2. 2015 odstupuje z Výboru SVJ Ocelářská č.p.344 Petra Lišková, novým předsedou bude Z. Vávrová, na květnovém shromáždění proběhne volba 3. člena Výboru. Petra Lišková.
20152.2.
APLIKACE LOCELOT PRO ANDROIDY Pro Androidy od verze 3.0 výše je k dispozici aplikace Locelot, stačí do Google Play napsat "locelot". Aplikace umí i push notifikace, takže všechny nové aktuality a zprávy Vám budou chodit do notifikační lišty (můžete se tedy odhlásit z odběru zpráv na email). Příspěvky do Fóra je také možné psát rovnou z aplikace. Pro iPhone bohužel k dispozici není, je to jiný programovací jazyk, tak snad za pár měsíců, až se ho naučím :-) T.Strašák
201527.1.
VYTYČENÍ POZEMKU VEDEL NAŠEHO DOMU Výbor odbdržel informaci o vytyčení parcely ppč.464/31, které si objednala MUDr. POdzimková. Je zákonná povinnost pozvat vlastníky všech sousedních pozemků a s vytyčením je seznámit. Vlastníci bytových jednotek jsou spoluvlastníky parcely ppč.464/20, která s vytyčovanou parcelou sousedí – viz situace. Vytyčení s ekoná 4.2.2015 v 10.30, za výbor budou přítomni min. 3 členové, ale samozřejmě s emůže zúčastnit kdokoli další. Více informací výbor nemá, i když byl kontaktován právník SVJ. Lišková
201522.1.
VLASTNÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA-AKTUÁLNÍ STAV Po schůzce před vánoci dodal pan Jelínek, na zadost projektanta, podklady od -1. a -2. podzemního podlaží, kde má dojít (dle přepracovaného projektu) k napojení na domovní rozvod.
Dle prohlídky na místě a dle zpřesnění podkladů byl projekt upraven a dle dohody v lednu 2015 předán k vyjádření na PVK, PVS a Pražskou Teplárenskou. Zároveň projektant požádal dvě stavební firmy o nabídku na vybudování přípojky jak pomocí ražby v Pražských rámech (malý tunel), tak pomocí protlaku (což však vyžaduje koncovou šachtu před obchodem, ale měla by to být levnější varianta).
Na schůzce před vánoci bylo dohodnuto, že nebudeme žádat o ÚR před obdržením písemného souhlasu ze strany vlastníka (PVS) a správce (PVK) vodovodního řadu, na který se budeme napojovat. O stanovisko PT projektant požádal, protože křížení s jejich zařízením (teplovody) je pro projekt limitní a stavební úřad by si je asi stejně vyžádal. Ostatní zákresy a vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí má projektant připravená.
Za výbor SVJ Z.Vávrová
20143.12.
"PANELY U DOMU" Dle vyjadreni pracovnika stavebniho odboru MC Prahy 9 je opravdu v planu postavit v okoli našeho domu park. Nicmene 3 roky se rozhodne nic delat nebude... Po dobu konani MS v lehke atletice a MS v hokeji budou na prostranstvi za "ohradou" umisteny pivni stany, stanky ze suvenýry atd. Je mozne, ze zataraseni prijezdu na "panely" s tim souvisi, ale je to soukroma akce vlastnika, odbor dopravy umisteni dopravni znacky schvalovat nemusel, protože je umistena na soukromem pozemku, ne na obecni komunikaci, proto tam ani nikdo nevi, proc je plocha nyní nepristupna. Vybor SVJ.
20142.12.
OPTICKÝ KABEL V DOMĚ-DOPLNĚNÍ V prosinci bude nová nabídka na internet vyšší rychlosti a v lednu až únoru bude nabídka na televizi IPTV. Nyní se testuje řešení, ktere by Dial Telecom do Ocelotu nasadil.
201410.11.
OPRAVA STŘECHY OBCHODU JELÍNEK INTERIÉRY, PVK PŘÍPOJKA Jak již bylo uvedeno, probíhá oprava střechy obchodu Jelínek interiéry, oprava byla uplatňována na pojišťovnu, 1. část opravy byla uznána, druhá nikoliv. Dále probíhá projekt vlastní přípojky pro náš dům, první 2 varianty neprošly kvůli technickým náležitostemm, třetí varianta je momentálně řešena projektantem na PVK a dle informqací od projektantan by se mělo nejbližší době zažádat o územní rozhodnutí. O dalším průběhu bude Výbor informovat. Výbor SVJ
20147.11.
VYKLIZENÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR Naléhavě Vás žádáme o neprodlené vyklizení veškerých společných prostor z důvodu požární bezpečnosti (jedná se hlavně o hořlavé kapaliny, pneumatiky, kartony, nábytek a podobně). Společnými prostorami jsou míněny zejména garáže, schodiště, chodby vedoucí k bytům a chodby ke sklepním kójím. Děkujeme za spolupráci. Výbor SVJ.
20147.11.
ZMĚNA HESLA Dle dohody ze Shromáždění byla provedena změna hesla na stránkách SVJ. Pokud jste na Shromáždění nebyli nebo si heslo nepamatujete, prosím kontaktujte výbor.
201420.10.
OPTICKÝ KABEL V DOMĚ Do konce října bude náš dům napojen na optický kabel společnosti Dial Telecom. Výbor SVJ.
201429.9.
OPRAVA STŘECHY OBCHODU JELÍNEK INTERIÉRY - DOKUMENTACE NABÍDKY V příloze je cenová nabídka s technickou dokumentací opravy střechy obchodu
201425.9.
INFORMACE OHLEDNĚ DODÁVKY VODY, PVK A DALŠÍ Jak již bylo uvedeno v létě na webu domu, Výbor podepsal Smlouvu o dodávce vody s PVK a.s, které jsou jediné oprávněné dodávat vodu. Alte s.r.o. však vlastní přípojku, společnost s Výborem nekomunikuje, nicméně výbor na radu právního zástupce hradí symbolickou částku za pronájem přípojky tak, aby nedošlo k případnému neoprávněnému obohacení SVJ. Ani na tuto skutečnost, že SVJ hradí, Alte s.r.o. nereaguje. Taktéž probíhají jednání a tvorba Dohod o přeúčtovávání vodného a stočného 2 subjektům na přípojce- Business centru a Hotelu Inturprag. V procesu je projekt vlastní přípojky domu k PVK. Podrobné informace k projektu by měl mít výbor do poloviny října. Za Výbor. Petra Lišková
201418.9.
AUTOVYTAH-VYPINANI MOTORU BEHEM JIZDY Dnes byla umistena do autovytahu samolepka "Pri jizde v autovytahu vypnete motor!". Jak zde jiz bylo uvedeno drive, jde o opatreni proti znecistovani fotobunky otevirani dveri vyfukovymi plyny. Vybor SVJ.
201415.9.
OPRAVA OBCHODU JELÍNEK INTERIÉRY Jak bylo uloženo Výboru na schůzi Shromáždění, Výbor vybral firmu na opravu střechy obchodu Jelínek interiéry. Byla vybrána firma Radovana Sveykovského z důvodu nejnižší ceny a ohleduplného zacházení s pláty fasády domu. Dokumentace bude na web domu přiložena, až budou vyřešeny problémy s nahráváním souborů. Výbor SVJ.
20149.9.
SVOZ ODPADU (PLASTU) Magistrát hl.m.Prahy zatím neschválil častější svoz našich plastů. Termín možného navýšení není znám, protože ani nebyla posunuta účinnost. Tolik vyjádření z MČ Phy 9, OŽP. Výbor SVJ.
201427.8.
MOBILNÍ VERZE STRÁNEK Pokud zadáte adresu stránky Locelotu na mobilu, automaticky se objeví mobilní verze, která je jednodušší a mobilně přátelská. Kontakty lze volat rovnou dotykem na tel.číslo, lze zadat i příspěvek do diskuze. Diskuze i aktuality zobrazují několik posledních položek. Vždy lze přepínat mezi mobilní a klasickou verzí vpravo nahoře, kdyby někdo z nějakého důvodu potřeboval.
201428.7.
OPRAVA STŘECHY OBCHODU JELÍNEK INTERIÉRY Dobrý den, jak bylo uvedeno na Shromáždění vlastníků, jedním z úkolů Výboru je oprava střechy obchodu Jelínek interiéry, kterou zatéká do obchodu. Výbor SVJ vybral k opravě firmu Radovan Sveykovský. Podklady k opravě budou zveřejněny na webu domu.
201428.7.
AUTOVÝTAH - OPRAVA Dobrý den, Tramontáž byla již dnes podruhé zavolána k opravě autovýtahu. Kdosi naboural dveře autovýtahu zevntiř a ujel, takže by bylo fajn, kdyby se Výboru přihlásil a škoda se může řešit přes pojištění. Děkujeme. Lišková
201411.6.
PODPIS SMLOUVY V PVK Včera 10.6.proběhla schůzka na PVK a.s. Jak vyplynulo i z jednání na Shromáždění, Výbor SVJ podepsal smlouvu s PVK na dodávku vody a odvod odpadních vod, ve které je SVJ odběratelem vody na přípojce, kterou vlastní Alte s.r.o. Smlouva je v dokumentech na webu domu. Jednání s firmou Alte o pronájmu přípojky a dalších podmínkách stále pokračují. Výbor SVJ.
20145.6.
VÝZVA K UVEDENÍ VENTILACE V BYTECH DO PŮVODNÍHO STAVU! Vyzýváme vlastníky bytů v našem domě, aby uvedly ventilace ve svých bytech do původního stavu, tzn. neucpávaly je. Tím, že si ventilaci ucpete, zvyšujete hluk ventilace v ostatních bytech na Vaší stoupačce. Žádáme Vás o ohleduplnost vůči ostatním spolubydlícím! Děkujeme za spolupráci. Výbor SVJ.
201427.5.
AKTUALIZACE OSOB ŽIJÍCÍCH VE SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI Aktualizace počtu osob žijících ve společné domácnosti. Žádáme všechny o kontrolu „počtu osob“ a „počtu garážových stání“ na hlavní stránce Vyúčtování služeb a ostatních nákladů za rok 2013. Pokud máte jakékoliv změny v počtu osob, žijících ve společné domácnosti, nahlaste je prosím co nejříve správci JIVIŠ na tel. 266310266 nebo na email jivis@jivis.cz. Výbor SVJ.
201423.5.
VYÚČTOVÁNÍ 2013 - KONTROLA ODEČTŮ Pro kontrolu odečtů indikátorů topných nákladů, vodoměrů TUV a vodoměrů SV potřebujete:
- Montážní protokol vodoměrů (obdržel každý při výměně vodoměrů v domáctnosti přímo od technika)
- Odečtový list měřidel domu (EGU Praha Engineering a.s.)
- Hromadný protokol výměny vodoměrů, který je přiložen. Zde si každý najde svůj byt a číslo vodoměru. POZOR! Čísla bytů jsou zde uvedena jinak než jsme zvyklí. Např. Byt č. 53=5.3 neboli byt na 5.patře a 3.stoupačce. Pokud tato vaše kontrola odhalí případné nejasnosti či chyby, kontaktujte prosím správce JIVIŠ na tel. 266310266 nebo na email jivis@jivis.cz. Výbor SVJ.
201416.5.
ZNIČENÍ ZÁMKU U DVEŘÍ K POPELNICÍM Dobrý den, dnes volal pan Řezníček, že někdo poškodil zámek, resp. vložku u dveří k popelnicím - těm, co se zamykají, nikoliv těm železným. Zámečník musí vložku dodat a opravit v pondělí. Na pondělí ráno je s panem Řezníčkem domluveno, že zařídí odvoz popelnic. Popeláři se nemohouk popelnicím nyní dosta. Za výbor Petra Lišková
201412.5.
SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ 2014 Shromáždění vlastníků 2014 se bude konat 3.6.2014. Pozvánka Vám bude doručena v nejbližších dnech. Již nyní si můžete všechny podklady, které se ke shromáždění vztahují, prohlédnout v sekci "Dokumenty". Výbor SVJ.
20147.5.
CHODBA 7.PATRO-ZATEČENÍ Bylo zjištěno (dle technické dokumentace),že pravděpodobnou příčinou zatečení na chodbe v 7.patře je, že při prudkém šikmém dešti naprší buď do klimatizační roury, nebo do nějaké netěsnosti kolem ukotvení ventilace (obojí na střeše). Pak voda stéká po kanalizační stoupačce až do 7.N.P. a kape na podhled. Dost obtížně se to zjišťuje – do konstrukce střechy nikdo nevidí a do šachty, kterou vedou stoupačky je také špatný přístup.
Návrh řešení: přetěsnit spáry kolem vyústění ventilace na střeše. Toto bude realizováno v nejbližší době. Výbor SVJ.
20147.5.
PODLAHA PŘÍZEMÍ-TERMÍN OPRAVY Domluvený postup nátěru podlahy v přízemí je následující:
V pátek 16.5. od 17:00 se zablokuje výtah pro zastavování v 1.N.P., začne se brousit, odmašťovat podlaha a stavět lávka, cca kolem 19:00 by se mohlo začít natírat.
V sobotu 17.5. po poledni by se mohla odstranit lávka a obnovit běžný provoz. Děkujeme za spolupráci. Výbor SVJ
20142.5.
KONTROLA ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU 15.4.2014 byla provedena v našem domě kontrola pracovníky Živnostenského úřadu. Dle živnostenského zákona §31, odst.2 je povinnost označit sídlo společnosti názvem a číslem IČO na viditelném místě z venku budovy. Ti, kterých se to týká, se mohou obrátit na Výbor SVJ a zaslat na vybor@locelot.com název a IČO společnosti, která má v našem domě sídlo. Zatím máme 3 jména. Výbor zpracuje tabulku a umísti ji na tablo vedle zvonku. Údaje je nutné na výborový email zaslat nejpozději do 6.5.2014. Za Výbor Petra Lišková.
201428.4.
PROFESIONÁLNÍ PŘEDSEDA (MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT) Mohlo by Vás zajímat...
Od 1.1.2014 dle NOZ je možné, aby ve výboru SVJ již nebyli tři členové výboru, nýbrž jen jeden člen výboru z řad členů SVJ, ale i nečlen SVJ, třeba správcovská společnost, pokud by tak bylo na shromáždění SVJ rozhodnuto.
Aby členem výboru SVJ mohl být někdo jiný než člen SVJ, je třeba v tomto ohledu nejprve změnit stanovy SVJ, a pak by skutečně bylo možné, aby napr. správcovská společnost byla předsedou a jediným členem výboru SVJ, což se nazývá profesionální placený předseda, který navenek jménem SVJ jedná a za vše odpovídá, za což mu náleží odměna. Pokud by pro nás toto vykonávala společnost JIVIŠ bylo by to 10 000 Kč/měsíc.
201424.4.
SKVRNA V PODHLEDU NA CHODBĚ V 7.PATŘE Byla nám nahlášena skvrna v podhledu na chodbě v 7.patře. Zdá se, že zatéká z terasy bytu v 8.patře nejen na chodbu, ale i do bytu 7.2. Bude velmi složité zjistit, kde přesně zatéká, proto nejsme nyní schopni říct ani přibližný termín opravy. Pokud bude v této věci něco nového, napíšeme to sem. Výbor SVJ.
201424.4.
OPRAVA PODLAHY V PŘÍZEMÍ-PLÁNOVANÝ POSTUP Byl odsouhlasen postup opravy podlahy v přízemí našeho domu společně s panem natěračem, p. Řezníčkem a zástupcem výboru. Barva (trvanlivý epoxid) musí schnout 12 hodin. Natírat se začne ve tři hodiny odpoledne, do šesti by mělo být natřeno, do rána do šesti bude schnout. Odstín šedé bude tmavší, lesk zůstane, je trvanlivější (5 a více let). Matný odstín je velmi nekvalitní, životnost max. rok. Znečištěný práh výtahu bude vyčištěn, na podlahu výtahu se bohužel ředidlo nehodí, mohla by být poškozena. Obyvatelé přízemí budou chodit přes dřevenou lávku, která bude vyrobena na míru. Kočárky a větší zavazadla se na ní asi nevejdou, je nutno s tím počítat. Výtah v přízemí bude zablokován, přístup na schody omezen, tzn. bude potřeba jezdit do -1.patra a použít autovýtah. Termín bude včas oznámen. Instrukce budou vyvěšeny. Mělo by to být zatím vše.
201423.4.
PLÁNOVANÁ SCHŮZKA S PVK Jednání se společností ALTE (dodavatel vody) stále ještě pokračuje. Pro náš dům by bylo samozřejmě nejvýhodnější mít smlouvu přímo s PVK. Toto jsme projednávali na schůzkách výboru již v únoru a také jsme nechali vypracovat projekt na přípojku. Nyní se sama PVK obrátila na náš výbor se žádostí o schůzku. Ta by měla proběhnout do konce dubna. Výbor SVJ.
201415.4.
ZÁMEK DVEŘÍ-OPRAVA Dnes byl namontován nový zámek do druhých vchodových dveří. Starý zámek bude opraven (lhůta opravy je cca 30 dní) a bude ponechán do zálohy. Výbor SVJ.
20141.4.
ZELEŇ U DOMU- JARNÍ "ÚKLID" Jarní úklid zeleně okolo našeho domu, by měl proběhnout v průběhu měsíce dubna. Výbor SVJ.
20141.4.
DERATIZACE Deratizace v domě byla ukončena. Poslední návnadu tam ještě deratizátor preventivně nechal. Další krok bude oprava propadlé dlažby u dveří, kudy se potkani k popelnicím dostávali. Pak bychom rádi apelovali na všechny, aby neničili popelnicové nádoby tím, že do nich dávají nadměrný odpad. Pokud by nádoby měly víka a byly řádně uzavřeny, žádný potkan by se tam nedostal. Děkujeme za spolupráci. Výbor SVJ.
20141.4.
AUTOVÝTAH-ÚDRŽBA+SPOJENÍ S DISPEČINKEM Dnes technik z Tramontáže vyčistil lišty autovýtahu. Toto se obvykle provádí 2x ročně. Tentokrát to nestačilo... Znečištění způsobují splodiny z nastartovaného auta. Technik doporučuje auto v autovýtahu vypnout. Upozornění bude umístěno v autovýtahu.
Úklidová firma vyčistila prostor před autovýtahem od mulčovací kůry.
Spojení s dispečinkem bylo nastaveno na maximální hlasitost. Také jsme byli upozorněni, že dispečer se hlásí pouze z levého reproduktoru (pokud jedete výtahem dolů). Reproduktor bude označen. Výbor SVJ.
201428.3.
OPRAVA OSOBNÍHO VÝTAHU Dobrý den, revizní technici z firmy KONE zjistili potřebu výměny vodicích čelistí protiváhy. Díly objednají a dodání trvá víc jak týden. Dnes by měli technici, dle informací od KONE, výtah provizorně opravit, kompletně, až budou objednané díly. Za výbor SVJ Lišková
201418.3.
REVIZE VZDUCHOTECHNIKY-ZPRÁVA TECHNIKA Podle očekávání funguje ventilace v domě dobře. Viz. revizní zpráva. Výbor SVJ
201417.3.
AUTOVÝTAH-SPOJENÍ S DISPEČINKEM Bylo zjištěno, že po stisknutí nouzového tlačítka v autovýtahu je velmi slabě slyšet přihlášení operátora. Tento týden provede kontrolu technik z firmy Tramontáž. O výsledku Vás budeme informovat. Výbor SVJ.
201413.3.
OPRAVA PONIČENÉ PODLAHY V 1. PODLAŽÍ Dobrý den všem, dle informací od pana Řezníčka se v pondělí 17.3. začne opravovat poničená podlaha v 1. podlaží. Oprava bude trvat do 19.3. a v tu dobu bude přístup do domu trochu komplikovanjěší, pravděpodobně do vstupu budou umístěna nějaká prkna, přes která se bude chodit. Tak prosím dbejte zvýšené opatrnosti. Za výbor SVJ Petra Lišková.
201413.3.
DERATIZACE SPOLEČNÝCH PROSTOR Dobrý den, dnes byla v domě provedena deratizace společných prostor. Návnada byla umístěna k popelnicím a také za sklep v 1. podlaží. Na dveřích jsou nalepené výrazné štítky. Prošli jsme i sklepy a garáže, tam odborník řekl, že je to na hlodavce již moc hluboko a nejvíc je láká prostor popelnic :-( Návnada funguje tak, že hlodavci ji sežerou, dokud bude návnada mizet, do té doby bude chodit deratizér. Ze zkušenosti chodí tak 2-3x. Na kontrolu přijde za týden. V průběhu příštího měsíce dbejte prosím zvýšené opatrnosti ve výše uvedených prostorách při pohybu dětí a pejsků. Za výbor Petra Lišková.
201410.3.
PVK-PŘÍPOJKA PVK- žádost o připojení k vodovodní přípojce - společnost PVK-přípojka. Soucasný stav: JIVIŠ zadal vypracování projektu přípojky, poté vybere (ve výběrovém řízení) stavební firmu a předloží rozpočet realizace, v dalším kroku podá žádost ke schválení na PVK, realizaci připojení k vodovodu PVK bude dozorovat PVK. Bude prezentováno na shromáždění vlastníků. Vybor SVJ.
201410.3.
OPRAVA PODLAHY V PRIZEMI Byla objednana oprava cele podlahy v prvnim patre. Ta cast, ktera byla poskozena pri stehovani, bude vymahana. S vlastnikem bytu jsme v kontaktu, vec chce resit. Termin opravy bude upresnen. Vybor SVJ.
201410.3.
REVIZE VENTILACE Revize ventilace domu proběhla 6.3. Revizní zprávu očekáváme v nejbližších dnech. Bude uveřejněna zde. Vybor SVJ.
20146.3.
FOTO ŽENY, KTERÁ 3.3. ODCIZILA KOČÁREK Zveřejňujeme fotografii ženy, která 3.3. odcizila kočárek. Je bohužel zahalená, ale třeba ji někdo pozná podle oblečení a bude informovat policii. Každopádně žádáme všechny, aby do domu nepouštěli cizí lidi, chráníme tak majetky i bezpečí nás všech. Děkujeme. Výbor SVJ.
201418.2.
POŠKOZENÍ PODLAHY V 1. PODLAŽÍ Informace pro obyvatele domu - výbor SVJ řeší odpovídajícími způsoby poškození podlahy v 1. (resp. nultém podlaží) jakožto i případná další poškození ve společných prostorách. Za výbor Petra Lišková, Zuzana Vávrová.
201417.2.
REVIZE VENTILACE Vážení obyvatelé, po dohodě se správcovskou firmou JiViš proběhne revize ventilačního systému našeho domu. Revize byla objednána u společnosti BRABEC Vzduchotechnika, s.r.o. Zpráva z ní bude uvedena na webu domu. Za výbor Zuzana Vávrová, Petra Lišková
201417.2.
INFORMACE OHLEDNĚ DODAVATELE VODY Vážení obyvatelé domu L'Ocelot, rádi bychm Vás informovali o vývoji situace s novým dodavatelem vody do našeho domu. Momentálně vyjednává co nejlepší podmínky na odběr vodného a stočného právní zástupce společnosti JiViš. Další zprávy o výše uvedeném naleznete na webu domu. Za Výbor Petra Lišková, Zuzana Vávrová.
201426.1.
DODÁVKA VODY - UKONČENÍ ČINNOSTI ETT Vážení obyvatelé domu L'Ocelot,

ze schůzí SVJ víte, že na některých z nich se řešila situace ohledně dodávky vody a smlouvy na odběr vody. Přesněji řečeno, co by se stalo, pokud ETT Energetika skončí a její závazky převezme jiná společnost.

Tato situace nyní nastala, ETT ukončila v prosinci 2013 svoji činnost a vypověděla SVJ Smlouvu na dodávku vody. Předmětné rozvody vody prodala společnosti Alte s.r.o. V lednu 2014 Alte s.r.o, Výboru SVJ zaslala k podpisu novou Smlouvu na dodávku a prodej vody.

Výbor nechal Smlouvu posoudit právníkem správcovské firmy JiViš. Výbor intenzivně řeší i další možnosti, a neobejde se to bez využití právníka, protože se smlouva i odběr vody týkají složitých právních otázek. V nejbližších dnech proběhne schůzka Výboru, právníka a zástupců firmy JiViš. O dalším průběhu řešení Vás budeme na webu domu informovat.

Za Výbor
Petra Lišková, Zuzana Vávrová
201310.9.
ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ SVJ 2013 Do sekce Dokumenty byl uložen zápis ze Shromáždění SVJ z 20.6.2013, kde byli mimo jiné zvoleni 2 noví členové výboru od ledna 2014. Petra Lišková a Zuzana Vávrová nahradí ve výboru Tomáše Strašáka a Davida Nového.
20139.9.
VÝMĚNA KALORIMETRŮ A VODOMĚRŮ V nejbližších dnech budou vyměněny kalorimetry a vodoměry u všech bytových jednotek. Jejich platnost expiruje. V příloze je usnesení výboru a zpráva (také v Dokumentech).
201329.6.
VYDÁVÁNÍ OVLADAČŮ AUTOVÝTAHU Pro ty, kteří si doposud nevyzvedli ovladače v určených termínech je další vydávání zajištěno správcem. Adresa: Drahobejlova 54 (2 min. chůze), před návštěvou je nutné telefonicky se domluvit. Telefonní čísla najdete v Kontaktech. Předpokládá se, že za 2 týdny odstavíme starý systém a původní ovladače přestanou fungovat.
201323.6.
VYDÁVÁNÍ NOVÝCH OVLADAČŮ AUTOVÝTAHU Nové ovladače autovýtahu budou vydávány v úterý 25.6. a středu 26.6. mezi 20:00 - 21:00 v baru Music City. S sebou přineste občanský průkaz. Ovladače jsou vydávány členům SVJ nebo jimi pověřeným osobám (plná moc).
201318.5.
SHROMÁŽDĚNÍ 2013 + VOLBA NOVÉHO VÝBORU Dne 20.6.2013 proběhne schůze Shromáždění v Music City. Bude se volit také nový výbor, jelikož dvou členům zaniká členství. Materiály ke schůzi jsou v sekci Dokumenty. Pozvánka také bude poslána všem členům SVJ poštou.
201320.4.
ODSTAVENÍ CHIPOVÉHO SYSTÉMU 22.4.2013 Dne 22.4.2013 bude dočasně mimo provoz chipový systém domu. Pro otevření prvních vchodových dveří bude potřeba klasický klíč, druhé vchodové dveře budou trvale otevřené. PROSÍM NECHEJTE OTEVŘENÉ!
201320.4.
AUTOVÝTAH V pondělí 22.4.2013 bude omezen provoz autovýtahu v důsledku prováděných prací. Ze stejného důvodu neukazují displeje výtahu jeho správnou polohu.
201316.4.
CHIPY V AUTOVÝTAHU V současnosti probíhá instalace chipového systému v autovýtahu. V květnu proběhne výměna ovladačů tak, že si každý obyvatel domu u správce vyzvedne nový a odevzdá starý ovladač. O termínu této výměny budou informace a bude dostatek času pro všechny si ovladač vyměnit.
201315.3.
OPRAVA VENTILACE V GARÁŽI V -2.PP Po několika týdnech nefunkčnosti odvětrávacího systému v garážích v -2.PP jsme konečně se správcem našli řešení, které oproti přechozím varianátm není tak nákladné. Bude brzo tedy opraveno.
201315.3.
DODATEČNÉ KAMERY Došlo také k podpisu objednávky na osazení dodatečných dvou kamer, které budou lépe střežit prostory, kde v poslední době docházelo k vykrádání. Jedna bude osazena ve prostoru před vstupem do vinných sklípků a sklepních kojí v -2.PP a druhá tak, aby střežila vchod do místnosti se serverem a dalšími ovládacími systémy našeho domu.
201315.3.
ČIPOVÝ SYSTÉM DO AUTOVÝTAHU Konečně došlo k finalizaci řešení a podpisu smlouvy na osazení autovýtahu čipovým systémem. Do měsíce by měl být systém osazen. Než bude spuštěn, budou mít možnost všichni členové SVJ si vyměnit stávající ovladač k autovýtahu za nový. O způsobu řešení a ovládání bude zde napsáno včas, aby měli možnost se všichni s ním seznámit.
201328.1.
TEKOUCÍ VODA VE SKLEPÍCH V -2.PP Ve sklepích v -2.PP teče voda ze stropů. Přícinou je popraskaná podlaha místnosti Dalkia (o patro výš), kde dochází k upouštění vody. Provede se oprava, která zamezí dalšímu pronikaní vody.
201222.11.
ODVOZ ODPADU 3 KRÁT TÝDNĚ Navýšili jsme frekvenci odvozu odpadu na 3 krát za týden. Snad se nebude u popelnic už hromadit odpad...
201217.9.
PARKOVANÍ PŘED DOMEM A NABOURANÝ STROM Přes víkend došlo k nabourání nově osazeného stromu před domem. Předchozí strom také někdo naboural. Bohužel bych dokázal vyjmenovat minimálně 20 lidi z domu, kteří na chodníku před domem neustále parkují auto, byť na desítky minut. Je jim jedno, že stojí na chodníku a zamezují také přístup do domu pro stěhování nebo nakládání. Chodník se tam už také bortí. Musím konstatovat, že mnohým lidem je asi lhostejné, jak vypadá okolí domu. Město požádám o schvální umístění kuželových zábran, protože se bohužel arogance asi jinak krotit nedá.
201224.8.
ZÁPIS ZE SCHŮZKY S RADNÍM PRAHY 9 Dne 9.8.2012 jsme měli schůzku se zástupci radnice Prahy 9, abychom s nimi řešili problémy okolí našeho domu. Zápis města je v příloze.
20125.7.
SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI PRAHY 9 Dne 9.8.2012 proběhne setkání se zástupci města o problémech v okolí našeho domu. Seznam všech bodů k projednání je níže v odkazdu. Tam také můžete ještě stále přidávat další, pokud jeětě není uveden. SEZNAM PROBLÉMŮ ZDE
20124.7.
ODSTÁVKA TEPLÉ VODY Od 16.7. do 22.7. bude klasická letní odstávka teplé vody.
20123.7.
EMAIL NA VÝBOR NEBO SPRÁVCE V sekci Kontakty je nyní možné posílat email na výbor nebo správce přímo z webu. Vybrat si můžete i pro koho je email určen (výbor, správce - technika nebo správce - účetní).
201220.6.
ZÁPIS ZE SCHŮZE SVJ 2012 V sekci "Dokumenty" je již zápis ze Schůze SVJ.
201231.5.
ZNEMOŽNĚNÍ VSTUPU DO DOMU STANDARDNÍMI KLÍČI Dnes došlo k definitivní změně přístupu do domu pomocí standardních kovových klíčů, jak bylo původně plánováno. Kovové klíče již fungují jen zevnitř pro případ havárie v domě. Čipy jsou tedy jediným způsobem, jak se do domu dostat. Tento stav byl plánován, ale přikročili jsme k němu až teď po spolehlivém odzkoušení celého systému.
20126.5.
SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK 2012 Shromáždění vlastníků jednotek se bude konat 31.5.2012 v 20:00 v Music City. Protože minulý rok jsme byli neusnášeníschopní, výbor apeluje na všechny vlastníky, aby přišli na schůzi a starali se o své vlastnické práva. Potřebujeme schválit některé důležité body jako zvýšení bezpečnosti domu a s tím spojená investice. V sekci Dokumenty najdete materiály ke schůzi.
201231.3.
PROBLÉMY OKOLO DOMU Praha 9 nás vyzvala k jednání o problémech kolem našeho domu. Pokud máte něco, co by měl na jednání výbor s radnicí Prahy 9 řešit, nebo se chcete jen podívat na již vložené podněty ostatních, klikněte ZDE
201210.3.
POSTUP PŘI HAVÁRII NEBO PORUŠE Protože ne všichni vědí jak postupovat při poruše nebo havárii, tak výbor prosí všechny obyvatele domu, aby postupovali nejlépe následovně:

1. Poruchu nebo havárii nahlašte správci. Pokud se mu nedovoláte (mimo pracovní dobu apod.), tak výboru nebo přímo na konkrétní číslo dodavatele (voda, elektřina apod.). Všchny potřebné kontakty najdete v sekci KONTAKTY.

2. Napište to na web. Tím budete ostatní informovat. Na web chodí překvapivě hodně lidí a to denně. Podle statistik sem chodí denně víc jak polovina obyvatel domu. To je nečekaně vysoké číslo. Příspěvky vložíte v sekci DISKUZE. Pokud neznáte heslo, obraťte se na předsedu výboru. Jako předmět zvolte oblast, na kterou se porucha vztahuje.

3. Sekce ZÁVADY na těchto stránkách je zatím nefuknční. Neosvědčila se, když byl ještě správce Bonus Development. Nejlepší je opravdu diskuzní fórum.
20126.3.
REKLAMACE VAD - ESKALACE PRÁVNÍKEM Protože Podzimek doposud neostranil vady a nedodělky na domě, výbor přistoupil k vymáhání odstranění vad právní cestou. V příloze je dopis a také soupis neodstraněných vad
20121.3.
VODA V GARÁŽÍCH V garážích v -1.PP zase teče voda, správce už to ví a bude řešit.
201210.2.
AUTOVÝTAH Autovýtah občas nedovře venkovní dveře. Opravář dnes dveře opraví.
20122.2.
AUTOVÝTAH MIMO PROVOZ 8:30 Podle technika je poškozená fotobuňka. Zprovoznění zřejmě až odpoledne.
201217.1.
FOTKY PODEZŘELÝCH z krádeže v domě 14.1.2012
201214.1.
LUPIČI V DOMĚ Dnes/včera kolem půlnoci vnikli do domu dva lupiči a odcizili v garážích v -1.PP věci, které ležely na parkovacích místech a dále se pokusili o vloupání do bytu na 4.NP. Jak jsme dle kamer zjistili, do domu se dostali přes autovýtah, protože mají ovladač. To znamená, že je to ovladač někoho z domu, kdo ho buď ztratil nebo byl ukraden. Protože není způsob, jak tento ovladač nechat deaktivovat, je možné, že se sem ještě dostanou. Přístí týden budeme řešit, jak zvýšit bezpečnost domu, abychom kontrolovali lépe přístup přes autovýtah a další bezpečnostní prvky. Fotku podezřelých dáme zítra na nástěnku a sem na web. Lupiči dle kamer hledali dle schránek, kam se podívají a pohybovali se kolem bytů v 1.NP a 4.NP. Vybrali si byt, kde nikdo nebydlí, možná právě díky plné schránce.
20122.1.
ZATÉKÁNÍ V -1.PP V GARÁŽÍCH Informace od správce: Na odstranění závady se pracuje. Voda vytéká z bytu č.2.2. v 1.patře. Bohužel koncem roku byl ztížen přístup do bytu, který je momentálně neobýván. Již v pátek 30.12. se instalatér pokoušel závadu odstranit, bohužel vzhledem ke ztíženým podmínkám se mu to nepodařilo. Závada je zřejmě na topení – dnes instalatér uzavřel topení pro tento byt, takže voda by postupně měla přestat vytékat. Vlastní oprava v bytě bude provedena během tohoto týdne.
20119.12.
TOPENÍ V poslední době byly problémy s topením. Podle informace od správce měli dnes pracovníci Dalkie provést úpravu tlakování a zlepšit funkčnost topení. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na správce.
201125.11.
KONTAKT NA NAŠEHO TECHNICKÉHO SPRÁVCE U JIVIŠ Do kontaktů jsme přidali hlavní kontakt při řešení technických problémů v našem domě. U správce JiViŠ máme přímo dedikovanou osobou pro technickou správu našeho domu - Luboše Řezníčka.
201116.11.
DLUHY NĚKTERÝCH ČLENŮ SPOLEČENSTVÍ Někteří členové ani po obdržení 2. upomínky s 2.000 Kč pokutou nezaplatili své dluhy a tak se SVJ rozhodlo předat tyto dluhy právnímu oddělení. Pokud máte o svých platbách pochybnosti, prosím kontaktujte naši účetní u správce JiViŠ - paní Leierovou. Kontakt na správce najdete v sekci KONTAKTY
201126.8.
VLOUPÁNÍ DO SKLEPŮ V -2.PP Z vyměněného zámku se nakonec vyklubalo vloupání a bohužel v jednom ze sklípků byly odcizeny věci a záležitost šetří policie.
201123.8.
VÝMĚNA KLÍČE VSTUPNÍCH DVEŘÍ KE SKLEPŮM V -2.PP Někdo bez vědomí výboru a správce vyměnil vložku zámku vstupních dveří ke sklepům v -2.PP. Správce zajistí novou vložku a vyzve majitele sklepních kójí v -2.PP k výměně klíče.
201115.8.
AUTOVÝTAH MIMO PROVOZ Autovýtah je do středy 17.8. mimo provoz. Je poškozené ložisko a při jeho opravě dnes se zjistilo, že je poškozená i lanovnice.
20118.8.
NEÚSPĚŠNÉ SHROMÁŽDĚNÍ Shromáždění, které proběhlo v červnu, nemělo dostatek hlasů (méně než 50 % všech podílů) a tak bylo neusnášeníschopné.
20118.8.
OSVĚTLENÍ CHODBY Provizorně jsme nastavili na jeden až dva měsíce nepřetržité osvětlení chodeb přízemními světly. Účelem je zjistit, jak se promítne toto osvětlení do celkové ceny za elektřinu. Pokud ne výrazně, zřejmě budou od rána do večera ponechána rozsvícena. V mnoha případech nefungují správně pohybová čidla.
20118.8.
OPRAVA AUTOVÝTAHU Výbor objednal u Tramontáže výměnu některých poškozených dveří, které byly poškozeny v minulosti opakovaným nabouráním a dále posunutí fotolišt, aby nedocházelo k blokaci zavírání dveří při nasvícení slunečními paprsky. Z toho důvodu 8.8. od 9h do 17h nepojede autovýtah.
201119.5.
SHROMÁŽDĚNÍ 2011 Shromáždění se bude konat ve čtvrtek 16.6.2011 v Music City. Pozvánka je zde přiložena, v nejbližších dnech Vám bude doručena poštou. Materiály ke schůzi budou v sekci "Dokumenty" od 31.5.2011.
201127.4.
INTERNET Společnost Dial Telecom provedla navýšení spojení v domě na cca dvojnásobek celkové kapacity, kterou dům dnes produkuje. Přesto se internet nezlepšil. Dial Telecom zjistil, že dochází k rušení spoje a tak provede zítra 28.4.2011 kolem 10:00 přesměrování spoje na jinou lokalitu. Výpadek bude asi 15 min. a měl by kompletně vyřešit problém s kvalitou internetu v domě.
201113.4.
ZAHRADNÍ ÚPRAVYVe druhé polovině dubna bude provedena zahradní úprava jižní a západní strany L´Ocelotu. Osázeny budou nenáročné dřeviny, rostliny a jednoduchý zavlažovací systém. Popis je v documentu DOC.
201118.2.
HAVÁRIE VODYDnes došlo opět k havárii vody. Příčinou je netěsnící závitový spoj u bytových vodoměrů teplé vody v 3. a 2.NP. Správce okamžitě s pomocí havarijní služby závadu opravil. Výbor nechá prověřit všechny takové spoje, protože se nejedná o první případ. Vzniklou louži v garáži uklidí dle informace správce zítra uklízečka. Správce se o situaci postaral velmi agilně a navrhl i prověření ostatních spojů a vytření louže uklízecí firmou zítra v sobotu. V porovnání s podobnými situacemi, které (ne)řešil Bonus dost nesrovnatelná péče.
20115.2.
PROBLÉMY S TEPLOU VODOUMinulý týden proběhlo pár výpadků teplé vody. Dalkia stav prověřila a zjistila, že bylo vadné čerpadlo. Dalkia rychle reagovala a vyměnila ho. Problémy snad už tedy nebudou.
201126.1.
KAMEROVÝ SYSTÉM V OSTRÉM PROVOZUKamerový systém byl řádně zaregistrován u Úřadu na ochranu osobních údajů, reg. č. 00038761, viz: http://www.uoou.cz/registration.aspx?id=53623
201126.1.
REVIZE ELEKTROU ETT jsme nechali provést revizi elektrorozvodů. Po několika výpadcích elektřiny minulý rok se zjistilo, že rozvody měli některé vady a k těmto výpadkům by tak už nadále docházet nemělo.
20115.1.
HESLO DO ZAHESLOVANÝCH ČÁSTÍHeslo je stejné jako doposud. Na zaheslované stránky DISKUZE a DOKUMENTY (před tím NEVEŘEJNÉ) - v české i anglické verzi - stačí heslo zadat jednou. Systém si ho pamatuje 1 hodinu nebo do vypnutí vašeho prohlížeče.
20115.1.
DISKUZNÍ FÓRUMNaprogramovali jsme stránky v jazyce PHP a ty nám umožňují dělat lepší stránky. Diskuzní fórum je teď v novém:
 • na hlavní straně jen posledních 10 příspěvků, ostatní v zaheslované sekci "DISKUZE"
 • možnost výběru tématu (zatím jen 5, které jsou časté, další dle diskuze budou přidávány
 • možnost zobrazit příspěvky za poslední týden, měsíc atd. Bohužel máme k dispozici jen cca 2 poslední měsíce. Předchozí služba neukládala starší
 • při vkládání nového příspěvku zadejte své příjmení, jinak bude příspěvek smazán (není to anonymní diskuze)
 • je možné vyhledávat dle slov (nerozlišuje českou diakritiku a velká písmena, takže "Dům" je to samé jako "dum")
201012.12.
PORUCHA OBOU VÝTAHŮ O víkendu 11-12.12. byly oba výtahy mimo provoz. ETT následně zjistilo, že problém byl na elektrorozvaděči a provoz obnovilo.
20104.12.
ZASNĚŽENÁ AUTA V GARÁŽI Výbor žádá všechny, kdo parkují v garážích, aby před vjezdem do autovýtahu v maximální možné míře očistili auta od sněhu. Někteří to nedělají a důsledkem jsou obrovské louže. Po takových nezodpovědných majitelích budeme chtít, aby se přímo podíleli na úklidu takových louží.
201028.11.
AUTOVÝTAH MIMO PROVOZ 1-3.12.2010 Ve dnech 1-3.12.2010 nepojede autovýtah. Výbor uplatnil reklamaci u firmy Podzimek a ta provede nový nátěr podlahy autovýtahu, který kompletně zrezl. V tomto případě to nebyl architektonický záměr, ale špatně odvedená práce :-)
201028.10.
KONTAKT NA TRAMONTÁŽ Do sekce KONTAKTY přidán kontakt na společnost Tramontáž - servis 24H v případě poruchy.
201028.10.
KAMEROVÝ SYSTÉM Do sekce NEVEŘEJNÉ přidány smlouvy se společností NEXT Security & Communications s.r.o. - Smlouva o dílo a Servisní smlouva.
201024.10.
KAMEROVÝ SYSTÉM Dne 15.10.2010 vybral výbor vítěze tendru na kamerový systém. Vítězem je společnost Next Security & Communications s.r.o. Do poloviny listopadu bude systém osazen a funkční. V sekci Neveřejné /zápisy ze schůzí výboru/ se můžete podívat na výsledné ohodnocení nabídek a také na nabídky všech uchazečů.
201028.8.
VYÚČTOVÁNÍ 2009 Bývalý správce Bonus Development a JiViŠ vyřešili nesrovnalosti v rozúčtování a v tomto týdnu Vám byly doručeny podklady k vyúčtování.
201028.8.
SCHŮZE VÝBORU Výbor se sešel 10.8.2010. Pokud Vás zajímá, co nyní řešíme, podívejte se zápisu ze schůze v sekci NEVEŘEJNÉ.
201028.8.
KAMEROVÝ SYSTÉM - TENDRV současnosti probíhá tendr na výběr kamerového systému. Předpokládané ukončení je konec září, v říjnu-listopadu instalace.
201028.8.
AUTOVÝTAH MIMO PROVOZ Dne 25.8.2010 došlo k poškození autovýtahu nabouráním do vnějších dveří v 1.NP zvenku. Tramontáž tuto vadu odstranila ještě týž den a bohužel druhý den ráno musela spravovat opět tu samou závadu. Ten, kdo to způsobil se nám opět ozval, takže úhrada opravy nebude hrazena z prostředků SVJ. Nelze než poděkovat jak v tomto, tak předešlém případě, oběma "viníkům" za čestné jednání.
201011.8.
ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Zápis ze shromáždění konaného dne 17.6.2010 najdete v sekci neveřejné.
20107.7.
OSOBNÍ VÝTAH V PLNÉM PROVOZU Dnes došlo k odstranění vad na osobním výtahu, který byl předmětem reklamace u firmy Podzimek. Výtah je tedy nyní v provozu bez závad.
201030.6.
POŠKOZENÍ BEZPEČNOSTNÍHO SYSTÉMU Dnes v 1.20 rano nekdo poskodil system pozarni bezpecnosti v -2.PP a ukopl celou krabicku s bezpecnostnim tlacitkem. Spustil tak sireny a poplach a vyjezd hasicu.
201029.6.
OPATŘENÍ VŮČI DLUŽNÍKŮM Na shromáždění dne 17.6.2010 byl přijat 100 % přítomných hlasů návrh na tvrdý postup proti dlužníkům. Viz zápis ze shromáždění, který tu bude brzo dostupný. Princip je ale jednoduchý - 1. upomínka bezplatná, 2. upomínka s 500 Kč sankcí, 3. upomínka od právníka a 2000 Kč sankcí, pak soud. Ve všech případech ale 0,05% úroky z prodlení.
201029.6.
JEDNORÁZOVÝ PŘÍSPĚVEK DO FONDU OPRAV Na shromáždění dne 17.6.2010 byl přijat 100 % přítomných hlasů návrh na jednorázové doplnění fondu oprav k 1.8.2010 ve výši 60 Kč / metr podlahové plochy bytu každého člena SVJ. Prostředky budou použity především na zajištění větší bezpečnosti v domě (kamerový systém, další chipy), úpravy kolem domu a zajištění bezpečnosti a funkčnosti výtahů. Výzvu k uhrazení tohoto jednorázového odvodu do fondu oprav rozešle správce.
201029.6.
NOVÝ ČLEN VÝBORU Na shromáždění dne 17.6.2010 byl zvolen 100 % přítomných hlasů novým členem výboru David Kraus (na místo odstupujícího Petra Kubačky).
201029.6.
ZNEUŽITÍ TLAČÍTKA BEZPEČNOSTI Někdo opět zneužil v odpoledních hodinách v neděli 27.6. tlačítko požární výstrahy, a to v přízemí. Je to již po třetí a zcela určitě ne náhodné.
201019.5.
SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍDne 17.6.2010 se bude konat schůze shromáždění našeho SVJ opět v Music City. Apelujeme na všechny členy SVJ, aby přišli a bylo možné složit usnášeníschopnou polovinu všech hlasů. Materiály ke schůzi budou postupně přidávany do sekce NEVEŘEJNÉ, heslo je v pozvánce.
Pozvánka

Plná moc
v PDF

Plná moc
ve WORD

201016.5.
PORUCHA AUTOVÝTAHU V sobotu 15.5.2010 došlo opět k poruše autovýtahu. Došlo k nabourání do dvěří autovýtahu, jejich poškození a zaseknutí mezi patry. Ještě v sobotu zprovoznila autovýtah Tramontáž.
201011.5.
POŽÁRNÍ REVIZE Dle informace správce aktuálně probíhá pravidelná revize hasicích přístrojů, hydrantů, požárních ucpávek, požárních klapek.
201010.5.
SHROMÁŽDĚNÍ Výbor připravuje shromáždění SVJ, zatím se jeví nejlépe na druhou polovinu června.
20109.5.
ZELEŇ a STAVEBNÍ ÚPRAVY KOLEM DOMU Po menším zdržení daném specifikací prací jsme objednali úpravu zeleně a některé stavební úpravy. Do konce května tedy dojde k následujícím úpravám: západní strana (směrem k O2 aréně) a severní strana (plocha u poplenice) bude ohraničena 18 kameny o velikosti cca 100 kg, mezi kameny keříky. Tím dojde k přirozené zábraně proti najíždění aut. Celá plocha bude znovu zatravněna. Místo před domem, kde obvykle parkuje nějaké auto bude upraveno: vyjmou se kostky a osadí se tam keře. Kostky se použijí na úpravu přístupu k venkovní popelnici, aby ji popeláři netahali kolem fásady, ale přímo k cestě. Oprava obrubníků a další keře a zeleň budou osázeny až na podzim, na to už peníze v současnosti nemáme.
201014.4.
ZELEŇ a STAVEBNÍ ÚPRAVY KOLEM DOMUPokud vše dopadne dle plánu příští týden bude objednaná zeleň a stavební úpravy kolem domu (zamezení parkování auta před domem, přístup k popelnici venku, nový obrubník, zamezení vjezdu aut na náš pozemek) a zatím je realizace naplánovaná na první týden v květnu. O dalším vývoji Vás zde budeme informovat. U studia došlo k osázení tůjí, které si provedl sám majitel studia se souhlasem výboru.
201014.4.
REKLAMACE VAD Výbor provedl reklamaci všech vad a nedodělků na domě. Na této akci se podílelo i několik obyvatelů domu, kterým děkujeme. Nyní nás čeká to těžší, boj o jejich realizaci. Rozhodli jsme se z několika důvodů reklamace provést jak na firmu Podzimek a synové (která je v likvidaci, ale smlouvou označena za entitu k reklamacím), tak l´Ocelot, a.s, která je zodpovědná za reklamace v každém případě. Tento proces jsme provedli dvakrát, jednou jako SVJ, po druhé jako majitelé bytů.
201013.4.
MYTÍ GARÁŽÍ 24.4.2010 v době od 8-15h proběhne mytí garáží včetně parkovacích liftů v -2PP. Vývěsky budou správcem předem rozmístěny. Prosíme všechny majitele liftů a parkovacích stání, aby v tento den neparkovali v garáži.
201013.4.
ALARM V DOMĚ 2 Minulý týden došlo opět k požárnímu poplachu v domě. Někdo opět úmyslně rozbil tlačítko požárního poplachu v 1.PP a zneužil systém.
20104.3.
ALARM V DOMĚ Dnes kolem 8 hod. došlo k požárnímu poplachu v domě. Systémem EPS byli do domu přivoláni hasiči, k požáru však nedošlo. Někdo úmyslně rozbil tlačítko požárního poplachu v 1.PP a zneužil systém. Vzhledem k tomu, že se nám v domě začíná šířit vandalismum (nápisy ve výtahu, poškozená nástěnka, zneužití tlačítka požárního systému apod.), prosím všechny obyvatele domu, aby si okolí více všimali, protože je na místě se domnívat, že je to někdo z domu nebo návštěva.
201023.1.
NOVÉ SMLOUVY Výbor podepsal novou smlouvu s firmou Kone na servis výtahu (došlo především k převodu smlouvy na SVJ). Dále jsme podepsali dodatek s ETT s novými cenami elektřiny pro dům pro rok 2010 (o několik procent levnější) - oba dokumenty najdete v sekci NEVEŘEJNÉ
201017.1.
NOVÉ FOTKY Do sekce FOTKY jsme přidali další fotky sněhem zapadaného l´Ocelotu.
201015.1.
DLUHY Velmi úspěšně se nám daří redukovat dluhy, které by se mohly na konci měsíce ledna pohybovat už na hranici 50 tis. Kč. Jako výbor jsme vůči dlužníkům zakročili velmi rázně a každého většího dlužníka začli osobně upomínat a vytvářet proces vedoucí k případnému soudu. Naprostá většina dlužníků zareagovala zaplacením. Pro nadcházející schůzi Shromáždění připravujeme ke schválení proces, který bude k dlužníkům tvrdý od samého počátku.
201015.1.
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE & REKLAMACE Na podzim se nám podařilo získat konečně projektovou dokumentaci od našeho domu a přístí úterý proběhne první schůzka s některými odborníky z našeho domu, abychom si prošli tuto dokumentaci a stav domu a případné vady nebo nesoulady reklamovali. V současnosti jsme zadali správci JiViŠ, aby reklamoval u Podzimka provedení osobního výtahu Kone, neboť jeho stavební provedení bylo samotnou firmou Kone označeno za nekvalitní (zejména stavební část výtahové komory).
201015.1.
AKTUALIZACE SMLUV V neveřejné sekci najdete všechny aktuální smlouvy po revizi a některé po převodu na SVJ.
201015.1.
LOUŽE V GARÁŽI Se správcem jsme dohodli vytření louží v garážích. Až opadne sníh, bude provedeno strojové mytí garáží, na jaře pak ještě jednou.
200928.12.
NOVÝ SPRÁVCE Od 1.1.2010 máme nového správce JiViŠ.
200927.12.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU Výbor se oficiálně sešel dne 20.12.2009, aby shrnul aktivity posledních týdnů. Zápis najdete v sekci NEVEŘEJNÉ. Pokud nemáte do této sekce heslo, kontaktujte prosím předsedu výboru.
200914.12.
NOVÉ ZÁMKY Provedli jsme výměnu zámků obou vchodových dveří. Protože staré klíče jsou již nepotřebné a budou v budoucnu využity jiným způsobem, vhoďte je prosím do schránky p. Strašáka. Tímto je také závadění chipového systému u konce. Zavádění kamerového systému bude pravděpodobně až na začátku roku 2010, kde budeme již snad mít pohodlnou rezervu na účtu SVJ.
20091.12.
NOVÝ SPRÁVCEVýbor provedl nové výběrové řízení na správce, kde hodnotil především reference, jak zadalo výboru Shromáždění vlastníků. Vybrána byla opět společnost JiViŠ, která kromě ceny měla také nejlepší reference. V současnosti již probíhá předávání účetnictví ze strany Bonus Development na společnost JiViŠ, která bude spravovat dům od 1.1.2010. Výbor se těchto schůzek také účastní.
200930.11.
ZABEZPEČENÍ DOMU - AKTUÁLNÍ INFORMACE
 • 1. ČIPY: vydávání chipů se protáhlo také díky některým špatně dostupným lidem, ale proces dnes završen. Nyní čekáme, až firma NWDC vymění zámky, zatím to vypadá na konec tohoto týdne.
 • 2. KAMERY: nasazení kamer je otázkou jen dostatku peněz na účtu. díky vydávání chipů jsme měli osobně příležitost všem osobně sdělit, kolik dluží (a bylo těch lidi opravdu dost) a pravděpodobně jsme stáhli dluh do rozmezí 100-150 tis. Kč. To nám také umožní konečně kamerový systém objednat.
200931.8.
ZABEZPEČENÍ DOMU Vzhledem k četnosti kráděží, výbor urychlil maximálně celý proces výběru systému zabezpečení, který bude sestávat ze 4 fází:
 • 1. FÁZE - ČIPY: výbor objednal čipy na oboje vstupní dveře. Odhadujeme instalaci na 2-3 týdny.
 • 2. FÁZE - KAMERY: během týdne dojde k objednání kamerového systému. Budeme mít kamery venku, ve vestibulu a v garážích.
 • 3. FÁZE - VÝMĚNA ZÁMKŮ: po instalaci čipů na vstupní dveře a distribuci čipů všem obyvatelům dojde k výměně zámků vstupních dveří a klíče budou jen u pověřených osob
 • 4. FÁZE - DALŠÍ ČIPY: osazení dalších dveří (v garážích, výtahu apod.) dojde až budeme mít další peníze na účtech, cca únor 2010.
200918.8.
VYKRÁDÁNÍ GARÁŽÍ Včera došlo již k 4. vykradení garáží za poslední 2 měsíce, tentokrát ne v noci, ale mezi 18-21. hod. a byly vykradeny 2 vozy v 1.NP. Vzhledem k tomu, že poslední 3 vloupání proběhly bez násilného vniknutí do domu, je na na místě se domnívat, že se pachatel do domu dostává za nechtěné asistence někoho z domu. Žádáme všechny obyvatele domu, aby nepouštěli do domu žádné neznámé osoby. Také v případě pracovních firem doprovoďte pracovníky k vchodovým dveřím.
200916.8.
TENDR NA ZELEŇ A ÚPRAVY OKOLÍ DOMUZahájili jsme výběrové řízení na výběr společnosti, která provede návrh a realizaci úpravy okolí domu. Cílem je zjistit, jaké jsou cenové úrovně takových úprav a výběr dodavatele. Ten by se měl také následně o dané úpravy starat. Zadávací dokument tendru naleznete zde. Pokud znáte společnost, která je vhodným kandidátem, prosím kontaktujte výbor.
200916.8.
ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ V sekci NEVEŘEJNÉ najdete zápis ze shromáždění včetně příloh.
200913.8.
KNIHA ZÁVAD Správce Bonus Development odmítl dál reagovat na závady hlášené přes naše stránky. Jejich vyjádření najdete v sekci Kniha závad, která je teď deaktivovaná. Taky je tam zmíněn postup hlášení závad.
20099.8.
HAVÁRIE VE SKLEPĚ V sobotu 7.8.2009 večer došlo opět k havárii vody ve sklepích v 1.NP. Dnes byla příčina firmou Podzimek odstraněna - příčinou byl roztavený přepad od sifonu pod vanou v jednom z bytů.
20099.8.
ANTÉNA Dnes došlo k úpravě antény firmou NWDC. Prosím zkontrolujte, zda-li Vaše problémy stále přetrvávají.
20095.8.
CO NYNÍ ŘEŠÍME
 • ANTÉNA - Je objednaná úprava antény. Úpravu provede společnost NWDC, která slabouproudé rozvody v L´Ocelotu dělala.
 • VĚTŠÍ BEZPEČNOST & VCHODOVÉ KLIKY - Po dvou vloupáních do garáží (jedno přes autovýtah, druhé není jasné jak) provede výbor kalkulaci nákladů na osazení dveří a výtahu dallas chipy. Do L´Ocelotu by tak byl jediný možný přístup přes chip, odpadne také problém se stále se kazící klikou u vchodových dveří. Tento výběr provedeme pravděpodobně v září, jsme na začátku.
 • ZELEŇ - V průběhu srpna zahájíme výběrové řízení na zahradnicko-architektonickou firmu. Ta by měla provést a později udržovat celé okolí domu, především osázení nové zeleně a údržbu. Pokud na to budou finance, chceme, aby již na podzim zahájila práce.
 • SPRÁVCE - V průběhu září-říjen bude proveden nový tendr na správce.
200931.7.
VLOUPÁNÍ DO GARÁŽÍV noci ze středy 29.7. na čtvrtek 30.7. se někdo opět vloupal do garáží a odcizil několik věcí (GPS, kolo apod.). Výbor apeluje na všechny lidi v domě, aby důsledně zavírali dveře a nepouštěli cizí osoby do domu. Zvlášť časté je, že lidé z domu (nebo jimi najaté firmy) nechávají na zarážky otevřené vstupní dveře. Také nepouštějte cizí lidi do domu. Pokud tak učiníte, dojděte s dotyčným k tomu, za kým jde. Jedině tak ochráníme náš majetek. V těchto případech totiž ani kamerový systém ani dallas chipy nemohou plnit svou funkci a budou zbytečnou investicí.
200910.6.
INFORMACE PRO SCHŮZI SVJ
 • Do sekce NEVEŘEJNÉ byl umístěn přehled výdajů a příjmů za rok 2008. Částečně i rok 2009, protože se účetnictví od firmy Locelot a.s. (Podzimek) převedlo na SVJ až v roce 2009.
 • Na schůzi si stačí vzít občanský průkaz. Výbor bude mít aktuální výpis z katastru nemovitostí a bude tak schopen ověřit na místě vlastnické právo.
200922.5.
V našem domě byla provedena zkouška požárních hydrantů a celková prohlídka objedku z požárně-bezpečnostního hlediska - nevyhověly zejména plynová výstražná zařízení v garážích - urgována náprava.
200922.5.
V nejbližších dnech dostane od správce vyúčtování záloh - Dalkia již poskytla data správci.
200922.5.
Výbor rozhodl o konání shromáždění SVJ na 18.6. v Music City.
200922.5.
Do sekce NEVEŘEJNÉ byly přidány následující dokumenty: výpis z obchodního rejstříku SVJ, předávací protokol k naší budově, smlouva s Raiffeisenbank, dodatky ke smlouvám s Tramontáž (servis autovýtahu) a AVE (odvoz odpadů) - převod smluv na SVJ.
200923.4.
Nová úklidová firma Jiviš také nyní pracuje na předložení projektu zkultivování zeleně kolem l´Ocelotu - keře, stromy a zeleň.
200922.4.
Od KVĚTNA 2009 máme novou úklidovou firmu, která také bude udržovat trávník (zatím jen sekat) - firma Jiviš. Bude stát přibližně stejně, ale rozsah služeb je větší. Také věříme, že bude svou práci odvádět lépe.
20095.4.
V sekci NEVEŘEJNÉ vznikla nová část zápisy ze SCHŮZÍ VÝBORU a část KOMUNIKACE SE SPRÁVCEM, kde můžete sledovat vývoj vztahu se správcem a dalšími dodavateli.
20095.4.
Protože by trváním na výpovědi vznikly možné budoucí náklady pro SVJ a také s respektem ke stanovám SVJ, výbor bere výpověď zpět. Žádá Bonus Development o doložení faktů a vytýká další porušení smlouvy, žádá nápravu. Reakci správce i další Vytykací dopis najdete v sekci NEVEŘEJNÉ.
200927.3.
Pro podstatné porušení smlouvy výbor rozhodl o předčasném ukončení smlouvy se správcem Bonus Development k 30.4.2009. Vytakcí dopis najdete v sekci NEVEŘEJNÉ.
200914.3.
Z mnoha důvodů výbor ukončil spoluprácí se správcem Development Bonus. Smlouva má výpovědní lhůtu bohužel 6 měsíců. Ve výběrovém řízení jsme vybrali nového správce - společnost Jiviš, která sídlí 200 m od L´Ocelotu. Dále jsme vypověděli smlouvu o úklidu a údržbě zeleně. Ten bude provádět již nový správce. Výpověď najdete v sekci NEVEŘEJNÉ.
20097.3.
Na internetu zavedena sekce inzerce.
200921.2.
Správce Bonus Development v součinosti s výborem přikročil k vymáhání dluhů majitelů bytů vůči SVJ. Dlužníci nyní dostávají upomínky. Celkem dluhy překročily 300.000 Kč!!! Při vědomosti, že náš rezervní fond nedosahuje ani zlomku této sumy je jasné, že je SVJ předlužené. Pokud se stalo nedorozumnění, prosím uhraďte své závazky okamžitě a kontrolujte, zda-li platíte včas. Pro dlužníky, kteří své závazky nevyrovnají bude další postup probíhat přes soud a exekutory. Jiná možnost není, neboť předlužení by museli všichni ostatní vyrovnat, abychom se dostali do plusu.
200920.2.
Na internetu zavedena kniha závad.
200913.2.
Založili jsme vlastní účet SVJ - viz kontakty - zatím se platby za služby nemění (vyúčtování, které platíte měsíčně), brzy však budete informováni o změně účtu písemně.
200910.2.
Proběhlo mytí garáží.
200925.1.
Ve společných prostorách domu byly rozmístěny hasící přístroje a do vinného sklepa přenosné schůdky.
20096.1.
Naše společenství bylo zapsáno do obchodního rejstříku (viz kontakty).
20091.1.
V nejbližších dnech proběhne předání účetnictví od developera na správce.
20091.1.
Zavádíme rezervní fond.
2008#
Registrace domén locelot.com a locelot.eu, vytvoření stránek.
2008#
Převzetí všech smluv od Bonus Development.
2008#
Sjednání nápravy kvality úklidových služeb, proveden generální úklid.
2008#
Došlo k přenastavení režimu spínání světel a vzduchotechniky v domě, z původních cca 26-28 tis. Kč měsíčně je nyní měsíční účet za energie kolem 15 tis. Kč.